Nové akvizície

Publikované: 
30/08/2018
Kategórie: 
Nové akvizície

V roku 2018 Krajská galéria zakúpila do svojich zbierok päť umeleckých diel zo súkromného majetku v Bardejove. Ide o oleje na plátne z obdobia okolo 1830-1950 a sú významným dokladom výtvarného diania východoslovenského regiónu v 19. a 20. storočí. Nákup diel vo výške 7.600 € z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (dofinancoval PSK).

Najstaršími sú dva portréty rímskokatolíckych biskupov (Spišský biskup Ján Ladislav Pyrker, olej, plátno, 22 x 17,5 cm, okolo 1830-1840, neznačené a Spišský biskup Michal Leopold Brigido de Brezovitz, olej, plátno, 22 x 18  cm, okolo 1830-1840, neznačené) od prešovského maliara Jozefa Miklošíka (1792-1841). Vynikajúco doplňujú nielen skromne zastúpenú tvorbu Jozefa Miklošíka, ale i zbierku biedermeierovského maliarstva v galérii.

Od klasika prešovskej modernej maľby Jozefa Bendíka 1903-1989) sa podarilo získať vynikajúcu krajinu Na terase (Roudnice nad Labem), olej, papier na sololite, 46 x 56 cm, 1935-1937, značené vľavo dole zelenou: Bendík. Autor na obraze skĺbil krajinomaľbu s mestskou vedutou a žánrovou maľbou. Mestský civilizmus nielen v Bendíkovej tvorbe, ale ani v tvorbe slovenských umelcov toho obdobia nie je početne zastúpený, práve naopak.

Jeden portrét a jeden autoportrét od predstaviteľa košickej moderny Juraja Collinásyho (1907-1963) pochádza z pozostalosti košického lekára Dr. Pohla, Collinásyho dobrého priateľa (vlastnil okolo 20 Collinásyho diel).Autoportrét má prekvapujúco malé rozmery, ktoré snáď indikujú špecifický účel - osobnú dedikáciu zberateľovi a priateľovi v jednej osobe. Má impresívny charakter a bohatstvo koloristických hodnôt. Je dôkazom toho, ako kultivovane Collinásy maľoval i v dogmatických časoch socialistického realizmu. Galéria má vo svojich zbierkach 13 obrazov od Collinásyho, no žiadny portrét. Druhé zakúpené dielo zhodou okolností zachytáva samotného Dr. Pohla, čím je možné dokresliť tiež obraz spoločenského života susedných Košíc v polovici 20. storočia.

Zodpovedný kurátor: Jozef Ridilla

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove