Výtvarná súťaž

Publikované: 
07/04/2020
Kategórie: 
Výtvarná súťaž

Milí rodičia, ktorí máte deti v materských a základných školách, dávame vám do pozornosti, že naša galéria vyhlasuje výtvarnú súťaž pre vaše ratolesti.

Téma

Na našej Facebook stránke postupne uverejňujeme diela významných umelcov, ktoré máme vo svojich zbierkach.

Milé deti, budeme radi, ak vás obrazy inšpirujú a vytvoríte na ich základe svoje vlastné dielo (zobraziť môžete napríklad prírodu a krajinu, portrét blízkej osoby, motívy z cirkusového prostredia). Môžete použiť ľubovoľnú výtvarnú techniku (napríklad maľbu temperovou či akvarelovou farbou, koláž, kresbu).

Kategórie

Súťažiace deti zaradíme do 3 kategórií:

3-6 rokov
6-9 rokov
10-15 rokov

V každej kategórii vyberie porota 2 výhercov.

Zašlite na:

Fotografie vašich prác spolu s vaším menom, mailovou adresou a vekom zasielajte na našu adresu [email protected] pod názvom SÚŤAŽ

Termíny:

Termín uzávierky je 20. júna 2020.
Vyhodnotenie sa uskutoční 30. júna 2020.

Ocenenia:

Vaše práce a víťazov zverejníme na našom Facebooku.
Víťazi v každej kategórii získaju celoročnú rodinnú vstupenku do Krajskej galérie v Prešove.

Tešíme sa na vaše diela.

Vaša galéria

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove