Ekoecho v krajine Františka Veselého

Publikované: 
07/11/2021
Kategórie: 
Ekoecho v krajine Františka Veselého

Súčasná doba sa potyká s ekologickými problémami a otázkami, ktoré sužujú nejedného obyvateľa tejto planéty. Nie sú cudzie mnohým z nás a ani umelcom, ktorí sa čoraz častejšie vyjadrujú k pálčivým ekologickým problémom. Jedným z prvých u nás, ktorého trápili ekologické otázky už v období socializmu, bol František Veselý (1938 – 2001). Stropkovský rodák, ktorého gro umeleckej tvorby stojí na pilieroch námetov prírodného prostredia so silným odkazom na devastovanie prírody rukou človeka. Diela upozorňujú na vzrastajúce problémy, ktoré sa v neskoršom období stanú jednou z hlavných tém ľudstva. Diela s takto silný odkazom môžete vidieť na výstave v Krajskej galérii v Prešove pod príznačným názvom EKOECHO v krajine Františka Veselého už len do 14. novembra 2021.

Výstava so silne environmentálnym odkazom je doplnená o sprievodné slovo profesora Jaroslava Vencálka, ktorý aj napriek jeho teoretickému zameraniu na politologickú oblasť sa pustil do novej jemu neprebádanej oblasti, oblasti umenia a interpretácie umeleckej tvorby. Svoju knihu Spoločensko-enviromentálne výzvy Františka Veselého a vybrané interpretácie umeleckej tvorby autora, predstavil v rámci prednášky 9. septembra v Krajskej galérii. Prof. Jaroslav Vencálek svojim výkladom sprostredkoval vlastný pohľad na autorovu výtvarnú tvorbu, na pravdepodobné zmýšľanie výtvarníka, ktoré ho priviedlo k vytvoreniu miestami nadčasovo pôsobiacich kompozícií s využitím výrazných vyjadrovacích výtvarných prostriedkov. Interpretácia tvorby Františka Veselého je v podaní prof. Vencálka dôkazom toho, že umenie je dostatočne silným impulzom aj pre laika a ne-teoritika umenia ponoriť sa do tajomstiev tvoriacej mysle.

Svedectvom vrúcneho vzťahu Františka Veselého k prírode a k ekológii je vyše 30 diel prezentovaných na výstave. Tie možno rozdeliť do troch okruhov – idylické krajiny, „Pričom tieto jednotlivé jeho diela, vystavené pomocou prírodných komponentov, sú takmer dokonale vyvážené a na pozorovateľa pôsobia bezkonkurenčne nesmierne prívetivo...“ Nasledujú krajiny doplnené o zememeračov, „ktorí svojimi zameriavaniami pripravujú prírodnú krajinu na jej nastávajúcu skazonosnú deformáciu alebo diela s prírodnou krajinou, už priamo zbrázdené skazonosnými devastačnými civilizačnými zásahmi.“ Poslednú skupinu tvoria diela, „v ktorých autor hľadá možné východiská civilizačného vývoja v súlade so životným prostredím. (Kleban, 2019, s. 19)“ Sú to diela, v ktorých autor koncentruje svoje predstavy o vývoji spoločnosti a okolitého sveta.

Dominantný leitmotív prírody a ekológie v tvorbe Františka Veselého je nielen príjemným vizuálnym vnemom pre oko návštevníka, ale premieta sa aj do nášho podvedomia  a vzbudzuje tak množstvo otázok o smerovaní toho najdôležitejšieho čo nás obklopuje, a to prírody. Veríme, že pri návšteve výstavy sa téma ochrany životného prostredia stane pre Vás rovnako dôležitou, ako to bolo v celoživotnom smerovaní Františka Veselého. Mgr. Alžbeta Malíková

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove