Karikatúra a kreslený humor proti rodovým stereotypom

Publikované: 
17/11/2021
Kategórie: 
Karikatúra a kreslený humor proti rodovým stereotypom

Pozývame vás na výstavu Karikatúra a kreslený humor proti rodovým stereotypom, ktorá je súčasťou podujatia 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Organizuje ju združenie MyMamy v spolupráci s Krajskou (Šarišskou) galériou v Prešove a združením Kýchanie mozgu.

Vyjadrujeme tak aj touto cestou celosvetovú podporu žien a globálneho hlasu proti útlaku a násiliu. Aj karikatúrou a humorom vieme upozorňovať na nespravodlivosť páchanú na ženách.

Medzinárodná výstava predstavuje autorov zastúpených z celého sveta. Arifur Rahman z Bangladéša ukazuje na dôležitosť materstva, ale aj na to, ako je na ženu vyvíjaný veľký tlak. Umelec Santiago Cornejo trefne upozorňuje na nerovnosť pracovných príležitostí medzi mužmi a ženami cez labyrint, ktorý vedie k personálnemu oddeleniu. Cesta žien nie je jednoduchá. Môžete taktiež vidieť dielo od ekvádorskej ilustrátorky Vilmy Vargas, ktorá je vo svojej zemi pravidelne cenzurovaná za svoju tvorbu. To je len krátky výber autorov, ktorých na výstave môžete zahliadnuť.

Podujatie je podporené z Nórskeho finančného mechanizmu a je súčasťou projektu Rôzne cesty k rovnosti (Various ways to equality).
Vernisáž sa uskutoční 25. 11. 2021 o 17:00 v novom suteréne v Krajskej (Šarišskej) galérii v Prešove na Hlavnej 51.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove