JUBILANTI 2021 II.

Publikované: 
06/12/2021
Kategórie: 
JUBILANTI 2021 II.

SPRÍSTUPNENIE: 19. 11. 2021 o 16:00
Miesto: Krajská galéria v Prešove, Malá výstavná sieň + chodba 51  a 53
Trvanie:  19. 11. 2021 - 30.1.2022
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková

Krajská galéria v Prešove pravidelne do výstavného plánu zaraďuje aj tvorbu umelcov, ktorých životné jubileá si v danom roku pripomíname. Výstavou Jubilanti II. si pripomíname tvorbu umelcov, ktorí patria medzi jubilujúcich autorov v druhej polovici roka 2021 (D. Milly, J. Bokšay, A. Doboš, E. Gwerk a iní).

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove