Moving Horizons - Križalkovičová a Shumskaya

Publikované: 
07/12/2021
Kategórie: 
Moving Horizons - Križalkovičová a Shumskaya

Miesto:            Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51, Prešov
Názov:             MOVING HORIZONS. INTRA-ACTION ZUZANY KRIŽALKOVIČOVEJ A VIKY SHUMSKEJ 
Termín:            17.12.2021 – 10.02.2022

Kurátorky:       Mgr. art. Katarína Balúnová ArtD. a Dr. phil. Hannah Bruckmüller

Horizonty sa pohybujú, keď sa presúvame z jedného priestoru do druhého, keď cestujeme z jednej krajiny do inej, keď prechádzame z jedného stavu vnímania do ďalšieho. Na výstave Moving Horizotns. Intra-Action Zuzany Križalkovičovej a Viky Shumskej sú návštevníci pozvaní posunúť svoje obzory smerom k vzniku niečoho, čo Karen Barad výstižne situuje „medzi stvorenie a obnovu, začiatok a návrat, kontinuitu a diskontinuitu, tu a tam, minulosť a budúcnosť“.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Príhovor riaditeľa galérie

Z výstavy

Galéria

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove