Interiéry

Publikované: 
01/02/2022
Interiéry

Názov: INTERIÉRY
Miesto: HLAVNÁ 51-53 - MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, PRÍZEMIE
Termín: 03.02.2022 – 27.03.2022
Sprístupnenie: 03.02.2022
Kurátor: Mgr. A. Derfiňáková

Jednou z výstav, ktorou si pripomíname 65. výročie výstavnej činnosti galérie, je tematická výstava Interiéry. Ako lepšie a výstižnejšie predstaviť základnú činnosť KG v Prešove, ktorá sa od svojho založenia nepretržite, systematicky a cieľavedome sústreďuje na nadobúdanie umeleckých diel, ich ochranu a prezentáciu, než výberom toho najkvalitnejšieho zo zbierkových fondov?

Medzi 1300  dielami z kategórie maliarstva je z čoho vyberať. Pestrosť a rozmanitosť motívov a námetov, už v minulosti poslúžili k vytvoreniu niekoľkých komornejších výstav. Tentokrát výber padol na motív interiérov, tak, ako ho vo svojej výtvarnej tvorbe zachytili maliari od zač. 20. stor. po súčasnosť a v takom rozsahu, v akom sa zachoval v majetku galérie.

Pre prezentovanú kolekciu je charakteristická rozmanitosť. Nájdeme ju ako v spôsobe zachytenia ústredného motívu - v maliarskom rukopise, kompozícii, výtvarnom štýle jednotlivých umelcov, tak aj v subjektívnom spracovaní námetu. Výstava ponúka návštevníkovi možnosť konfrontácie, ale i priestor na úvahy o alternatívach témy interiér.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove