Prebudená minulosť

Publikované: 
13/04/2022
Prebudená minulosť

Depozitáre galérií a múzeí na Slovensku uchovávajú tisíce cenných zbierok a predmetov vysokej kultúrnej hodnoty, ktoré neostávajú v zabudnutí, ale „čakajú“ na svoj okamih, kedy sa v plnej dokonalosti stanú súčasťou stálych alebo dočasných expozícií, prípadne tematických výstav s edukačným podtextom. Aby si tieto zbierkové predmety uchovali vyhovujúcu kondíciu dlhodobo, je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť formou pravidelnej fyzickej kontroly, ktorú zabezpečuje tím interných odborných pracovníkov, najmä kustódov, reštaurátorov a konzervátorov. Práve vďaka ich trpezlivosti, ale i odborným predpokladom ako remeselná zručnosť, vzťah k historickým artefaktom, znalosť materiálov i cit pre výtvarné umenie sa mnohým umeleckým dielam podarilo prinavrátiť krásu a vzhľad akými disponovali v čase ich vzniku.

O náročnej, veľakrát zdĺhavej práci reštaurátorov a konzervátorov sa verejnosť dozvedá sporadicky najmä z médií, formou spravodajských reportáží a dokumentárnych filmov, no taktiež prostredníctvom reprezentatívnych alebo monografických výstav, konaných v rámci celého Slovenska. Jednou z posledných výstav tohto druhu, ktorou si Krajská galéria v Prešove (v roku 2013 ešte Šarišská galéria v Prešove) pripomenula nedožité životné jubileum (60) akad. mal. Jaroslava  Rešovského, bola retrospektívna prehliadka jeho takmer tridsaťročnej práce „záchrancu“ desiatok historických i  kultúrnych pamiatok v podobe nástenných malieb, sgrafitovej výzdoby, oltárov, ikonostasov, tabuľovej maľby, obrazov a drevenej plastiky.

Aktuálna výstava v priestoroch KG v Prešove s názvom Prebudená minulosť chce upriamiť pozornosť diváka na túto veľakrát „neviditeľnú“ špecifickú výtvarnú oblasť, povolanie i poslanie súčasne, vďaka ktorej dnes môžeme obdivovať mnohé výnimočné či jedinečné diela nášho kultúrneho dedičstva. Prezentovanú kolekciu tvorí komorný súbor starostlivo vybraných plastík a závesných obrazov zo zbierkového fondu galérie, ktoré prešli v posledných desaťročiach „obnovou“ internými, ale i externými reštaurátormi a konzervátormi. K jednotlivým dielam je pripravená aj fotodokumentácia dokladajúca počiatočný stav diela, teda pred reštaurovaním, stav diela počas reštaurovania a krátky opis použitých reštaurátorských postupov a zásahov, ktoré návštevníkom zreteľne predstavia „premeny“ toho ktorého diela. Čerstvým prírastkom medzi komplexne zreštaurovanými dielami z majetku galérie, zaradeným aj do prezentovanej kolekcie, je olejomaľba Juraja (Györgyho) Révésza: Portrét sediacej dámy s vejárom z roku 1865, ktorej pôvodnú krásu a pôvab prinavrátil Mgr. art. Peter Mlích. Zreštaurovanie predmetného diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia na základe galériou úspešne podaného projektu v roku 2021.

Veríme, že rovnako ako výstava Prebudená minulosť, sprístupnená prešovskej verejnosti od 7.4.2022 do 29.5.2022, tak aj pripravované sprievodné kultúrno-vzdelávacie podujatia, si nájdu svojich divákov a záujemcov naprieč všetkými vekovými kategóriami.

Text: Mgr. A. Derfiňáková   

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove