VLADIMÍR OSSIF - Duch m(i)esta

Publikované: 
12/10/2022
VLADIMÍR OSSIF - Duch m(i)esta

New York – Bratislava – Havana

Miesto konania: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 18.10.2022 –  29.01.2023
Vernisáž: 18.10.2022 o 16 hod.
Kurátor: PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Dvaja prešovskí rodáci, maliar Vladimír Ossif a kurátorka Katarína Bajcurová, po prvýkrát v spoločnom tandeme, pripravili pre Krajskú galériu v Prešove výber z najnovšej tvorby autora. Výstava s názvom Duch m(i)esta s podtitulom New York – Bratislava – Havana mapuje tvorbu umelca posledného desaťročia (cca obdobie rokov 2012 – 2022), diela, ktoré vznikli v týchto troch mestách. Vlado Ossif patrí k umelcom, čo sa dokázali presadiť vo svete: potom, ako v roku 1982 emigroval do Paríža, sa v priebehu času etabloval v širšom medzinárodnom kontexte súčasného maliarstva. Bolo to nielen vďaka talentu, ale aj jeho vytrvalej a húževnatej, možno až dobrodružnej, povahe. Ako ten povestný „tulák po hviezdach“, ktorý sa prevteľuje z jedného do iného života a prostredia, svetobežník a nomád, je doma všade, kde sa zastaví, založí si ateliér a začne tvoriť: v Paríži, v Madride, Ortaffe, New Yorku, v Bratislave a najnovšie i v Havane... To však nie sú iba dojmy a pocity, ktoré prevádza na plátno, jeho maľby majú oveľa zložitejšiu zážitkovú a výtvarnú skladbu, pokúša sa totiž vždy dostať hlbšie pod povrch. Postihnúť – ducha (alebo dušu?) miesta – (veľko)mesta, kde práve žije, jeho nálady, rytmy každodenného života, , urbanistické a architektonické štruktúry a fragmenty. Jeho vizuálne asociácie sa menia z miesta na miesto: každé mesto mu prináša iný a nový vizuálny zážitok i jeho stvárnenie na plátne. V jeho maľbách sa tak odráža to, čím práve a ako žije, veď ako sa raz vyjadril: „obrazy sú stopy môjho života“. Ak by sme mali použiť termín histórie umenia, Vladimír Ossif sa pohybuje medzi abstraktným expresionizmom a geometrickou abstrakciou, ale nebude to presné, pretože oba prístupy sa uňho zvláštnym spôsobom prelínajú a vytvárajú v konečnom dôsledku originálny vzorec, v ktorom osobitný dôraz je položený nielen na gestický charakter maľby, ale aj na farbu a jej význam. Ossifovo maliarske gesto je mimoriadne impulzívne, energické, spontánne, veľkorysé a zároveň veľmi telesné. Akoby veľkým rozmachom a rozmerom svojich malieb chcel prekročiť všetky hranice, ktoré ho/nás stiesňujú, hľadať v živote a v maľbe, to, čo preňho a pre nás – znamená  sloboda.

Katarína Bajcurová

Vladimír Ossif (nar. 21. 11. 1954 v Prešove) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave  (1974 – 1980), roku 1982 emigroval z Československa do Francúzska – do Paríža, kde absolvoval štúdium na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (1983 – 1985). Žil a tvoril v Paríži (1984 – 1986), v Madride (1989 – 1991), mal ateliér v Ortaffe v katalánskej oblasti južného Francúzska, v New Yorku (od 1995). Od roku 1997 striedavo žil v Bratislave, New Yorku a v Paríži, od roku 2014 v Havane na Kube. Mal viacero samostatných výstav a zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav po celom svete. Jeho diela sú v zbierkach prestížnych inštitúcií ako sú Musée d´Art Moderne v Paríži, Casa de Velázquez v Madride, vo Fonds Cantonal d´Art Visuel v Ženeve, v Národnej galérii v Prahe, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave etc.  Dlhé roky spolupracuje so Zahorian & Van Espen Gallery, kde mu roku 2022 vyšla rozsiahla monografia od kolektívu autorov.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove