Martin Lettrich: Mr. Lett & Mr. Rich - výber zo sochárskej tvorby

Publikované: 
15/02/2023
Martin Lettrich: Mr. Lett & Mr. Rich - výber zo sochárskej tvorby

Miesto konania: Suterén 53
Dátum: 23. 2. 2023  – 28. 5. 2023
Vernisáž: štvrtok, 23. 2. 2023 o 16.00
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

V diele bratislavského rodáka (ročník 1951) a absolventa pražskej Vysokej školy výtvarných umení (profesori Kavan a Malejovský) sa prelína oblasť voľnej komornej plastiky a sochárske dotváranie určitého architektonického prostredia. Samostatne sa predstavil už 26krát, okrem iného v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Prácu „Nerušte moje kruhy" (2005) na Ventúrskej ulici v Bratislave zaradilo vydavateľstvo Braun do celosvetového výberu 500 najlepších diel vo verejnom priestore. Je taktiež autorom „Ukrižovania" pre liturgiu pápeža Františka v Šaštíne (2021).

Prešovský prierez si kladie za cieľ priblížiť Lettrichove rôznorodé prístupy k tvorbe, ktoré sa odvíjajú od námetu, príbehu, pointy. Pre plenérové diela býva príznačné interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkového, menlivého vyznenia. Jeho intímne sochy sú zase ponorom do hĺbania o živote, citoch, zmysloch, snoch a túžbach. Často ich dopĺňa, či už zakomponovanými alebo priloženými, vyjadreniami. Rád sa necháva strhnúť čarom okamihu, často nesúvisiacim s pôvodným zámerom. Ide mu v prvom rade o úprimnú výpoveď, ktorá je podľa neho jedinou možnosťou ako sa nestratiť.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove