STATUS QUO / Richard Zozulák - výber zo sochárskej tvorby

Publikované: 
16/03/2023
Kategórie: 
STATUS QUO / Richard Zozulák - výber zo sochárskej tvorby

STATUS QUO / Richard Zozulák - výber zo sochárskej tvorby
Termín: 23. 3. 2023 – 28. 5. 2023
Vernisáž: štvrtok, 23. 3. 2023 o 16.00
Kurátor: Mgr. Alžbeta Chovancová

Premiérová výstava košického sochára Richarda Zozuláka v priestoroch Krajskej galérie v Prešove predstavuje výber z jeho aktuálnej sochárskej tvorby, ktorá vo svojej podstate vyjadruje komplikovanosť terajšieho sveta. Richard Zozulák je absolventom odboru sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér prof. Juraja Bartusza, prof. Juraja Meliša) a vo svojej viac ako dvadsaťročnej tvorbe sa cielene zameriava na civilizačné témy.

Dominantným prvkom pre vyjadrenie jeho subjektívnych myšlienok, nálad a pocitov sa stala ľudská postava, ktorú konfrontuje s reálnym alebo imaginárnym priestorom. Abstrahovaním jej tvarov, vyjadruje aktuálnosť doby presýtenej rýchlym tempom a čoraz častejším pocitom osamelosti. Siluety figúr voľne umiestnené v priestore sú vyjadrením pocitu jednotlivca vnímajúceho komplikovanosť vzťahov a uponáhľanej doby zmietajúcej sa v cyklicky uzavretom priestore. Priam zdeformované figúry násobia pocit beznádeje a túžby vymaniť sa z kolobehu doby strácajúcej ľudskú tvár.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove