Kategória: Prebiehajúce výstavy

19/09/2023
Stano Bubán - Rozpory a príbuznosti

Miesto: Veľká výstavná sieňTermín výstavy: 21. 9. - 26. 11. 2023Vernisáž výstavy: štvrtok, 21. 9. 2023 o 17.00Kurátor výstavy: PhDr. Miro Procházka Autor (1961 Sečovce) vyštudoval bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení (oddelenie všeobecnej maliarskej školy doc. Juraj Kresila, oddelenie monumentálnej maľby prof. Eugénia Lehotská), kde aj sám od roku 1995 pedagogicky pôsobí. Vystavoval, okrem iného, […]

Otvoriť celý článok
09/06/2023
TVORBA JE SEN Mystický romantik Arik Brauer 1929 – 2021

Miesto: Malá výstavná sieňTermín: 15. 6. – 10. 9. 2023Vernisáž: štvrtok, 15. 6. 2023 o 16.00Kurátor: PhDr. Miro Procházka Výstava zo zbierky Rozálie Szemzöovej prináša výber hlavne z grafického diela rakúskeho výtvarníka, básnika, tanečníka, pesničkára, scénografa, architekta a akademického pedagóga Arika Brauera. Autor patrí po druhej svetovej vojne k zakladateľom viedenskej školy fantazijného realizmu, prinášajúcej […]

Otvoriť celý článok
31/05/2023
Ivan Kříž: Listovanie (Kuchynsko-chodníkové fotoblues)

Miesto: Prízemie 51Termín: 15. 6. – 10. 9. 2023Vernisáž: štvrtok, 15. 6. 2023 o 16.00Kurátor: PhDr. Miro Procházka Autor (1958, Humenné) vyštudoval geológiu na PFUK v Bratislave, pracoval ako manipulačný robotník, laborant, propagačný pracovník, letecký fotograf, technický fotograf, živnostník, vystavoval v Bratislave, Viedni a Saint-Just-leMartel pri Limoges. Jeho dielami sú veľkoplošné farebné fotomontáže, softvérovo upravené […]

Otvoriť celý článok
21/04/2023
Alexander Eckerdt: Na konci veľkej modrej cesty

Miesto: Veľký výstavná sieň + MedziposchodieTermín výstavy: 27. 4. – 10. 9. 2023Vernisáž výstavy: štvrtok, 27. 4. 2023 o 16.00Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič Pripravovaná výstava prezentuje retrospektívny výber z tvorby charizmatického košického výtvarného umelca Alexandra Eckerdta. Autor sa zaraďuje medzi najoriginálnejšie a najvýznamnejšie osobnosti košického výtvarného umenia a kultúrneho prostredia dvadsiateho storočia. Umelec patril […]

Otvoriť celý článok
08/12/2022
Sakrálne umenie 15.-19. storočia

Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 49, poschodieAutor koncepcie: Mgr. Jozef RidillaOtvorenie: 16. 12. 2022Trvanie: stála expozícia V roku 2015 sa začali rekonštrukčné práce na goticko-renesančnom objekte na Hlavnej 49 v Prešove, ktorý je súčasťou prešovskej Krajskej galérie. Po kolaudácii objektu bolo možné pristúpiť k tvorbe dlhodobo zamýšľanej expozície starého sakrálneho umenia, pre ktorú v pôvodných priestoroch inštitúcie nebol dostatočný […]

Otvoriť celý článok
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove