Max Kurth

Dátum narodenia: 
23.2.1869 - Kayna, Nemecko
Dárum úmrtia: 
16.4.1962 - Prešov
Tvorba: 
Maliar

Max Kurth, ako umelec vstupujúci na výtvarnú scénu na konci 19. storočia, sa zaraďuje medzi významné osobnosti mesta Prešov. Očarila ho krása Prešova a lokálna ľudová tvorba. Narodil sa 23.2.1869 v Kayne v Sasku v rodine obuvníckeho majstra. Už v detstve nadobudol prvé základy výtvarného vzdelania vďaka starému otcovi, maliarovi a fotografovi.Vo svojom štúdiu pokračoval na berlínskej Akadémii v rokoch 1888 – 1895, neskôr pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Cestovanie po európskych mestách mu umožnila Menzelova cena, ktorú získal v roku 1894 a v závere svojej cesty sa dostal do Prešova. Do mesta, do ktorého sa rád a často vracal. Tu sa stretol s maliarom európskeho významu Pavlom Szinyei-Mersem, ktorého význam stúpal od roku 1896.

Kurth sa v roku 1899 natrvalo usadil v Prešove. Akademicky vzdelaný umelec sa stal vyhľadávaným a uznávaným portrétistom a bol ochotný cestovať za svojimi objednávkami aj po širšom okolí. V roku 1895 po druhýkrát získal Menzelovu cenu za niekoľko štúdií šarišských ľudových typov. Max Kurth, ako vychýrený umelec, sa okrem portrétnej tvorby, v ktorej dosiahol pozoruhodné výsledky, venoval aj figurálnym námetom s motívmi trhov a odpustov. Vedel pracovať aj v rámci veľkých kompozícií, za čo vďačil štúdiu na Akadémii v Berlíne. Samotnú kapitolu v jeho tvorbe tvorí krajinomaľba. Okrem kompozícií pod vplyvom plenérizmu Pavla Szineiy-Merseho sa venoval maľbe záhradných interiérov.  

Po roku 1918 Kurth už nežil v dovtedy mu známom mnohonárodnostnom prostredí, čo sa odzrkadlilo aj na jeho tvorbe. Aj keď vo väčšine prípadov opakoval to, čomu bol verný v čase jeho „vrcholu“, tak sa celkom neodvrátil od tvorivej činnosti a pracoval aj na nových témach reagujúcich na novú spoločenskú situáciu – kravské záprahy s traktorom. Kurth, ako nemecky vzdelaný umelec, sa stal dôležitou súčasťou výtvarného umenia na Slovensku a mal obrovský prínos pre umelecký život v meste Prešov.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove