Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr >> https://zverejnovanie.po-kraj.sk/37781268/zmluvy/
Hospodárne a transparentne zmluvné vzťahy galérie >> https://www.crz.gov.sk/zmluvy/

2021

2020

2019

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove