Zbierky

Zbierkový fond Krajskej galérie obsahuje výtvarné diela, ktoré dokladajú vývoj umenia v regióne od konca 15. stor. po súčasnosť. Okrem toho sa tu nachádzajú diela zakladateľských osobností slovenského moderného umenia, diela „Košickej moderny“, ako aj zaujímavé solitéry a „rarity“ – napr. súbor novotlačí drevorezov P. Gauguina z pôvodných štočkov, ktoré objavil a z cesty na Tahiti priviezol M. R. Štefánik. V zbierkovom súbore sú i diela zahraničných autorov, ktorí v ŠG vystavovali a darovali jej svoje dielo.

1) ikony východoslovenskej proveniencie 16. – 19. stor.
2) drevená plastika 15. – 19. stor.
3) kolekcia Jána Rombauera
4) maliarstvo 18. – 19. stor.
5) autorské súbory regionálnych umelcov
6) umenie 20. storočia

Kolekcia ikon východoslovenskej proveniencie nie je síce početná, ale je reprezentatívna v zastúpení základných typov a vývojových stupňov ikonopisnej maľby na Slovensku. Je svojbytným súborom v rámci zbierky starého umenia, reprezentujúcim špecifickú kvalitu umenia regiónu v širšom historickom a slohovom kontexte. Obsahuje tiež jednu z najkrajších slovenských ikon – ikonou sv. Michala Archanjela (okolo 1560).

V r.1993 získala galéria prvú a v r.2006 druhú časť súboru drevenej plastiky 15. – 19.storočia – kolekciu mimoriadnej krásy a kvality. V súbore sú napr. Madona s Ježiškom (okolo 1510) z dielne Majstra Pavla z Levoče, Sv. Anna Samotretia (Mettercia) –okolo 1490, diela z obdobia renesancie a baroka – Mojžiš, Immaculata, Kľačiaci anjel, Pieta alebo kolekcia krucifixov – medzi nimi zaujímavé rustikálne kusy, súbory plastík Sediaceho Krista – Trpiteľa , korpusov Krista, kolekcia Piet, Madon s dieťaťom , niekoľko svätíc, Kalvárií, i ikon ruskej proveniencie… Skompletizovaná zbierka 134 kusov drevenej plastiky a ikon 15. -20. storočia , ktorej umelecko-historická hodnota je nevyčísliteľná výrazne obohatila nielen zbierkový fond našej galérie , ale aj fond kultúrneho dedičstva regiónu a bude základom stálych expozícií galérie, ktoré by mali byť umiestnené v jednej z jej budov zrekonštruovanej pre tento účel.

V súbore maľby 19. storočia stojí za osobitnú zmienku väčšia kolekcia obrazov významného maliara 1.polovice storočia – Jána Rombauera , ktorý pôsobil v prvej tretine 19. storočia v Rusku a po návrate sa usadil v Prešove, kde aj zomrel a je pochovaný na mestskom cintoríne.

Najbohatší je súbor diel maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a umenie 20. storočia, systematicky doplňovaný dielami súčasných umelcov. Galéria sa v budovaní a rozširovaní zbierkového fondu koncepčne sústreďuje práve na tieto okruhy v snahe o reprezentatívne zastúpenie umelcov nielen z prešovského okruhu ( Max Kurth, Teodor Zemplényi, Ján Tahy, Ernest Rákoši, Július Török, Mikuláš Jordán), ale aj zo Spiša, Košíc, Zemplína, Liptova (Ladislav Medňanský, Teodor Mousson, Július Čordák, Peter Kern… ).

Početne najsilnejšou je zbierka umenia 20. storočia. Aspoň v charakteristických ukážkach z tvorby zbiera galéria diela zakladateľských osobností moderného slovenského umenia (Martin Benka, M. A. Bazovský, Ľudovít Fulla… ), diela významných predstaviteľov slovenského i východoslovenského umenia 1. polovice storočia (Elemír Halász – Hradil, Konštantín Kövári, Jozef Bendík, Július Jakoby, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Nemčík, Edita Spannerová, Juraj Collinásy, Fraňo Gibala), diela maliarov, sochárov, grafikov regiónu vstupujúcich do výtvarného diania po r. 1945 a neskôr (Juraj Daňo, Štefan Hapák, František Patočka, Július Machaj, Andrej Doboš, Andrej Gaj, Ivan Šafranko, Anton Sučka,stredná a mladšia generácia: Dušan Pončák, Michal Čabala, Dušan Srvátka, Slavo Brezina, Anna Hausová, Anna Gregorová, Peter Kocák, Anna Gajová, Ľubomír Purdeš, Ľubomír Guman, Martin Zbojan, Eva Tkáčiková a ďalší, ktorých autorské kolekcie sa ešte len zakladajú.

Zbierkové fondy Krajskej galérie poskytujú reprezentatívny obraz vývoja výtvarného umenia regiónu severovýchodného Slovenska – najkrajšie a najvýznamnejšie diela budú zastúpené v pripravovanej novej stálej expozícii.
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove