Činnosti

Krajská galéria

 • vykonáva výskum a dokumentáciu vývoja výtvarného umenia v regióne
 • vyhľadáva, získava a odborne spravuje diela vo svojich zbierkových fondoch
 • pripravuje a realizuje výstavy zo svojich zbierok, z iných galérií, múzeí, z aktuálneho výtvarného diania v regióne a na Slovensku
 • realizuje výstavy zo zahraničia
 • poskytuje poradenské služby pre verejnosť (pravosť obrazov, autorstvo, ošetrenie…)
 • realizuje kultúrno-výchovné aktivity pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva v rámci celoživotného vzdelávania
 • je metodickým centrom pre rôzne kultúrne inštitúcie v PSK
 • organizuje a realizuje aktivity živého umenia – workshopy, sympóziá…
 • vykonáva edičnú činnosť – vydáva katalógy, iné tlače k výstavám, expozíciám, jubileám a pod.
 • poskytuje metodickú činnosť pre študentov

Akcie všeobecne

 • poradenské služby
 • koncerty
 • uvádzania kníh
 • besedy s výtvarníkmi
 • návštevy ateliérov
 • animácie na výstavách
 • výklady a sprevádzanie po výstavách pre všetky vekové a sociálne skupiny
 • špeciálne hodiny Vv
 • workshopy
 • maľovanie v galérii pre deti
 • programy pre hendikepovaných
 • literárno-hudobné pásma
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk