Andrej Gaj – 80

Publikované: 
15/06/2012
Andrej Gaj – 80

Tlačová správa: Andrej Gaj - 80
Termín: 21.6. – 16.9.2012
Akademický maliar Andrej Gaj v januári t. r. oslávil svoje významné životné jubileum – 80-tku. Pri tejto príležitosti pripravila Krajská galéria v Prešove komorný výber z jeho viac ako 50 ročnej maliarskej tvorby. Autor, ktorého počas celého tvorivého života inšpirovala krajina, figúra a zátišie, sa v súčasnosti zaoberá ich pretlmočením do geometrizujúcich abstraktných variácií. Krajina sa v rôznych obmenách plnofarebných kriviek, mestských vedút i uličiek, či vidieckych motívov striedala na plátnach umelca v živých teplých farbách, či v akcentoch modro-fialových tónov. Portréty a figurálna maľba autora vytvárajú pestrú paletu nálad, charakterov rôznych postáv, či dejov osadených v kulise interiéru, či bohato členeného exteriéru. Jedinečnou ponukou maliarovej “dielne” sú zátišia. Tvoria ich kytice záhradných kvetov vo vázach, slnečnice, ale najmä, pre majstra Gaja také príznačné, zátišia s hruškami. Spestrením výberu sú maľby riešené v abstraktných kompozíciách.
Autor má za sebou bohatú prezentačnú činnosť. Vystavoval na viac ako 50 samostatných, 150 kolektívnych výstavách (z toho na viac ako 25 v zahraničí: Bulharsko, Česko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko), zúčastnil sa na mnohých medzinárodných výtvarných plenéroch. V období rokov 1960 až 1990 majster Gaj vytvoril 60-tku monumentálno-dekoratívnych diel v architektúre, v technikách sgrafito, štukolustro, nástenná maľba, kamenná a keramická mozaika a. i.
Narodil sa 29.1.1932 v Sukove pri Humennom, v rokoch 1952-1958 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení figurálnej maľby u prof. L. Čemického, P. Matejku, D. Millyho a J.Želibského. Po absolutóriu pracoval ako výtvarný redaktor v časopise Družno vpered v Prešove, v rokoch 1960-73 pedagogicky pôsobil na Pedagogickom Inštitúte a neskôr na KVv PdF UPJŠ v Prešove. Od roku 1973 už ako umelec v slobodnom povolaní krátko pôsobil na ĽŠU a KVv PdF UPJŠ.
Od roku 1962 bol členom skupiny Roveň, neskôr členom ZSVU, od roku 1991 je členom výtvarného spolku KOPA, od roku 2006 členom združenia profesionálnych výtvarných umelcov Per Spectrum v Prešove.
V roku 1982 získal medailu “Za rozvoj okresu Prešov”, v roku 1987 Cenu KNV v Košiciach, v roku 2008 získal Cenu za maľbu na Medzinárodnom bienále maľby Vyšegradskej štvorky v Trebišove a v roku životného jubilea mu bola udelená Cena primátora mesta Prešov za dlhoročný a výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí.
Výstavu tvorí kolekcia 55 olejomalieb na plátnach, ktoré boli namaľované v zábere štyroch dekád. Väčšina diel pochádza z ateliéru umelca, doplnená je staršími dielami z majetku VSG Košice a ŠG v Prešove. Najstaršími obrázkami sú Žena s červeným vejárom, 1968 (VSG Košice) a Odliv z roku 1967 (ŠG Prešov), najnovším tohoročným je dielo Šachisti.
Výstava potrvá od 21. júna do 16. septembra 2012
Mgr. M.Rešovská, kurátorka výstavy

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk