Virtuálne prehliadky

VLADIMÍR OSSIF - Duch m(i)esta

Dátum výstavy:  
18.10.2022
Dvaja prešovskí rodáci, maliar Vladimír Ossif a kurátorka Katarína Bajcurová, po prvýkrát v spoločnom tandeme, pripravili pre Krajskú galériu v Prešove výber z najnovšej tvorby autora. Výstava s názvom Duch m(i)esta s podtitulom New York – Bratislava – Havana mapuje tvorbu umelca posledného desaťročia (cca obdobie rokov 2012 – 2022), diela, ktoré vznikli v týchto troch mestách. Vlado Ossif patrí k umelcom, čo sa dokázali presadiť vo svete: potom, ako v roku 1982 emigroval do Paríža, sa v priebehu času etabloval v širšom medzinárodnom kontexte súčasného maliarstva.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Peter Rónai - DEPOSIT - Interaktívna

Dátum výstavy:  
14.07 - 03.10.2022
Galéria ponúka návštevníkom prierez „klasickou“ tvorbou autora, ktorý je známy predovšetkým prekračovaním tradičných médií: „maľby a fotografie, teoretických rámcov a kategórií, definícií samotného umenia v duchu neodadaistických, postkonceptuálnych či postmoderných princípov. (INSTANT X PETER RÓNAI, 2020, s. 81)“ Rozsiahla multižánrová tvorba autora pohybujúca sa v špecifických polohách nadväzujúcich na svetové avantgardné smery, samozrejme v polohe ironickejšieho nazerania, presahuje aj do videoartu v 90-tych rokoch a ostáva ako neoddeliteľná súčasť autorskej tvorby Petra Rónaia.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Zlatý Súdok 2022

Dátum výstavy:  
01.04. – 26.06.2022
Výstava prezentuje výber najlepších prác 28. ročníka medzinárodnej súťaže karikaturistov. Vernisáž je tradične spojená s odovzdávaním cien najúspešnejším autorom.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 2 3 17
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove