O nás

Krajská galéria v Prešove bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve (Hlavná 49), v ktorej sa po rekonštrukcii (2015 – 2020) nachádza stála expozícia „Sakrálne umenie 15.- 19. storočia“.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4500 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice 20. storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia. Zbierkový fond je systematicky doplňovaný aj o diela súčasných umelcov.

Návštevníkom galéria ponúka premenné výstavy, významné kolekcie starého i súčasného umenia, stálu expozíciu. Pripravuje a realizuje prednášky, stretnutia a rozhovory s autormi, prácu s deťmi, workshopy a hodiny výtvarnej výchovy, návštevy ateliérov, koncerty, klubovú činnosť, poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc v oblasti výtvarného umenia, prezenčné štúdium v archíve, spolupracuje s odbornými školami výtvarného zamerania, univerzitami, inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry. V kontexte súčasného umenia a zmeny prístupu v zriadenej a nezriadenej kultúre, ktorá hlavne v našich domácich podmienkach mala neparticipatívny charakter, sa svojou aktívnou účasťou usiluje prepájať tieto celky v prienikoch a interpretáciách súčasného umenia a taktiež v mapovaní regionálnej a nadregionálnej scény.

Zriaďovateľom galérie je od roku 2002 Prešovský samosprávny kraj.

Riaditeľ: Mgr. art. Martin Kudla, ArtD.
Telefón: +421 51 772 54 23
Mobil: +421 904 612 386
Email: [email protected]

Nadriadený orgán: VÚC – Prešovský samosprávny kraj

Krajská galéria v číslach 1956 – 2023

Počet zbierok k 31.12.2023: 

z toho
obrazy:
grafiky:
kresby:
plastiky:
fotografia:
užité umenie a umelec.remeslo:

Počet výstav 1957–2023:

z toho
výstavy v priestoroch ŠG:
výstavy mimo galérie a reprízy:
návštevnosť na výstavách:

prednášky a besedy:

podujatia pre deti, KPŠG a i.:
účasť na podujatiach spolu:

4 528


1 318
1 383
1 479
284
36
28

2 176


1 098
1 083
2 736 810

5 806

1 879
265 323

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk