O nás

Krajská galéria bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku.Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve (Hlavná 49), ktorá má po rekonštrukcii ponúkať stále expozície „Umenie regiónu 15.-20. storočia“.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice dvadsiateho storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov.

Galéria rozvíja pestrú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. Od roku 1991 v Malej výstavnej sieni so samostatným vstupom prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov a pod. V 90-tych rokoch sprístupnila výstavný priestor „Suterén“. V bývalej mestskej hradobnej priekope spolu s mestom realizuje tzv. Záhradu umenia – v súčasnosti je tu osadených šesť sôch, ktoré vznikli na dvoch ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia.

Od začiatku svojej pôsobnosti v roku 1956 je galériou s krajskou pôsobnosťou – metodickým centrom pre galérie rôznych zriaďovateľov a osvetové strediská v Prešovskom kraji.

Jej zriaďovateľom od roku 2002 je Prešovský samosprávny kraj.

Riaditeľ: Mgr. art. Martin Kudla, ArtD.
Telefón: +421 51 772 54 23
Mobil: +421 904 612 386
Email: [email protected]

Nadriadený orgán: VÚC – Prešovský samosprávny kraj

Zložky galérie:
Výstavné priestory na Hlavnej 51
Výstavné priestory na Hlavnej 49
Malá výstavná sieň a Suterén na Hlavnej 53
Prízemie na Hlavnej 51 a 53

Krajská galéria v číslach 1956 – 2022

Počet zbierok k 31.12.2022: 

z toho
obrazy:
grafiky:
kresby:
plastiky:
fotografia:
užité umenie a umelec.remeslo:

Počet výstav 1957–2022:

z toho
výstavy v priestoroch ŠG:
výstavy mimo galérie a reprízy:
návštevnosť na výstavách:

prednášky a besedy:

podujatia pre deti, KPŠG a i.:
účasť na podujatiach spolu:

4 508 ks


1 311
1 383
1 467
284
36
27

2 152


1 074
1 083
2 720 118

5 547

1 820
259 968

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove