Zbierkový fond

Zbierkový fond Krajskej galérie obsahuje výtvarné diela, ktoré dokladajú vývoj umenia v regióne od konca 15. stor. po súčasnosť. Okrem toho sa tu nachádzajú diela zakladateľských osobností slovenského moderného umenia, diela „Košickej moderny“, ako aj zaujímavé solitéry a „rarity“ – napr. súbor novotlačí drevorezov P. Gauguina z pôvodných štočkov, ktoré objavil a z cesty na Tahiti priviezol M. R. Štefánik. V zbierkovom súbore sú i diela zahraničných autorov, ktorí v ŠG vystavovali a darovali jej svoje dielo.

1) ikony východoslovenskej proveniencie 16. – 19. stor.
2) drevená plastika 15. – 19. stor.
3) kolekcia Jána Rombauera
4) maliarstvo 18. – 19. stor.
5) autorské súbory regionálnych umelcov
6) umenie 20. storočia

Kolekcia ikon východoslovenskej proveniencie nie je síce početná, ale je reprezentatívna v zastúpení základných typov a vývojových stupňov ikonopisnej maľby na Slovensku. Je svojbytným súborom v rámci zbierky starého umenia, reprezentujúcim špecifickú kvalitu umenia regiónu v širšom historickom a slohovom kontexte. Obsahuje tiež jednu z najkrajších slovenských ikon – ikonou sv. Michala Archanjela (okolo 1560).

V r.1993 získala galéria prvú a v r.2006 druhú časť súboru drevenej plastiky 15. – 19.storočia – kolekciu mimoriadnej krásy a kvality. V súbore sú napr. Madona s Ježiškom (okolo 1510) z dielne Majstra Pavla z Levoče, Sv. Anna Samotretia (Mettercia) –okolo 1490, diela z obdobia renesancie a baroka – Mojžiš, Immaculata, Kľačiaci anjel, Pieta alebo kolekcia krucifixov – medzi nimi zaujímavé rustikálne kusy, súbory plastík Sediaceho Krista – Trpiteľa , korpusov Krista, kolekcia Piet, Madon s dieťaťom , niekoľko svätíc, Kalvárií, i ikon ruskej proveniencie… Skompletizovaná zbierka 134 kusov drevenej plastiky a ikon 15. -20. storočia , ktorej umelecko-historická hodnota je nevyčísliteľná výrazne obohatila nielen zbierkový fond našej galérie , ale aj fond kultúrneho dedičstva regiónu a bude základom stálych expozícií galérie, ktoré by mali byť umiestnené v jednej z jej budov zrekonštruovanej pre tento účel.

V súbore maľby 19. storočia stojí za osobitnú zmienku väčšia kolekcia obrazov významného maliara 1.polovice storočia – Jána Rombauera , ktorý pôsobil v prvej tretine 19. storočia v Rusku a po návrate sa usadil v Prešove, kde aj zomrel a je pochovaný na mestskom cintoríne.

Najbohatší je súbor diel maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a umenie 20. storočia, systematicky doplňovaný dielami súčasných umelcov. Galéria sa v budovaní a rozširovaní zbierkového fondu koncepčne sústreďuje práve na tieto okruhy v snahe o reprezentatívne zastúpenie umelcov nielen z prešovského okruhu ( Max Kurth, Teodor Zemplényi, Ján Tahy, Ernest Rákoši, Július Török, Mikuláš Jordán), ale aj zo Spiša, Košíc, Zemplína, Liptova (Ladislav Medňanský, Teodor Mousson, Július Čordák, Peter Kern… ).

Početne najsilnejšou je zbierka umenia 20. storočia. Aspoň v charakteristických ukážkach z tvorby zbiera galéria diela zakladateľských osobností moderného slovenského umenia (Martin Benka, M. A. Bazovský, Ľudovít Fulla… ), diela významných predstaviteľov slovenského i východoslovenského umenia 1. polovice storočia (Elemír Halász – Hradil, Konštantín Kövári, Jozef Bendík, Július Jakoby, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Nemčík, Edita Spannerová, Juraj Collinásy, Fraňo Gibala), diela maliarov, sochárov, grafikov regiónu vstupujúcich do výtvarného diania po r. 1945 a neskôr (Juraj Daňo, Štefan Hapák, František Patočka, Július Machaj, Andrej Doboš, Andrej Gaj, Ivan Šafranko, Anton Sučka,stredná a mladšia generácia: Dušan Pončák, Michal Čabala, Dušan Srvátka, Slavo Brezina, Anna Hausová, Anna Gregorová, Peter Kocák, Anna Gajová, Ľubomír Purdeš, Ľubomír Guman, Martin Zbojan, Eva Tkáčiková a ďalší, ktorých autorské kolekcie sa ešte len zakladajú.

Zbierkové fondy Krajskej galérie poskytujú reprezentatívny obraz vývoja výtvarného umenia regiónu severovýchodného Slovenska – najkrajšie a najvýznamnejšie diela budú zastúpené v pripravovanej novej stálej expozícii.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík od 15.  storočia po súčasnosť. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. 

Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice dvadsiateho storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov.

Meno autoraDátum narodeniaDárum úmrtiaTvorba
Adamcová Jiřina6. 6. 1927 Radlice u Znojma 1. 2. 2019 Prahamaľba, grafika
Alexy Janko25 . 1. 1894 Liptovský Mikuláš 22. 9. 1970 Bratislavamaľba
Altrichter Rudolf
10. 7. 1916 Viedeň 8. 9. 1978 Bratislavagrafika
Ambrušová Edita
30. 10. 1920 Ružomberok 9. 3. 2015 Bratislavamaľba, ilustrácia
Andrássy Tibor
29. 5. 1932 Šafárikovo, Tornaľamaľba, grafika
Angyal Gejza
24. 12. 1888 Kremnica 1956 Kremnicamaľba, grafika
Antal Jozef3. 8. 1914 Liptovská Ondrušová 1. 7. 1997 Prešovrezbárstvo
Antalová Elvíra21. 10. 1924 Zlaté Moravce 2011 Bratislavamaľba
Baláž Jozef14. 3. 1923 Hlohovec 6. 7. 2006 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia
Balló Aurel1871 Liptovský Mikuláš 27. 6.1940 Prešovmaľba
Bánó Dezider st.27. 5. 1881 Ostrovany 1967 Prešovmaľba
Bánó Dezider ml.21. 6. 1912 Ostrovany 1992 ? Prešovmaľba
Balko Stanislav29. 9. 1943 Banská Bystricamaľba
Barczi Gejza11. 3. 1950 Lipovník pri Rožňavemaľba, reštaurovanie
Bárkány Eugen28. 8. 1885 Prešov 3. 11. 1967 Bratislavamaľba, reštaurovanie
Barón Karol13. 9. 1939 Levoča 29. 2. 2004 Paríž, Francúzskokresba, maľba
Bartko Ján4. 11. 1948 Dúžavamaľba
Bartošíková Oľga18. 8. 1922 Holíčmaľba
Bartusz Juraj23. 10. 1933 Kameninasochárstvo
Bazovský Miloš Alexander11. 1. 1899 Turany nad Váhom 15. 12. 1968 Trenčínmaľba, grafika
Bencúr Július (Gyula Benczúr)28. 1. 1844 Nyiregyháza, Maďarsko 16. 7. 1920 Szécsény, Maďarskomaľba
Bendík Jozef14. 2. 1903 Prešov 22. 3. 1989 Prešovmaľba
Bendželová Anastázia17. 5. 1941 Staré Horymaľba, kresba
Benka Martin21. 9. 1888 28. 6. 1971 Malackymaľba, grafika, ilustrácia
Beregi Samuel1876 Mukačevo, Ukrajina 1943 ?maľba, kresba
Berger Ján5. 3. 1944 Třinecmaľba
Berger Ján14. 5. 1901 Prešov 15. 5. 1997 New York, USAkarikatúra
Blaško František13. 6. 1951 Dolný Hričovgrafika, maľba, ilustrácia
Blažo František6. 6. 1946 Trnavagrafika, maľba, ilustrácia
Blažová-Tekeľová Katarína30. 12. 1945 Prešovmaľba, textilná, tvorba
Bodnár Jozef20. 1. 1951 Prešovsochárstvo
Bokšay Jozef2. 10. 1891 Kobyly pri Poľane, Ukrajina 2. 10. 1975 Užhorod, Ukrajinamaľba
Bombová Viera14. 4. 1932 Buclovanymaľba, ilustrácia
Born Adolf12. 6. 1930 České Velenice, Česko 22. 5. 2016 Praha, Českomaľba, kresba, ilustrácia, karikatúra
Borecký Vojtech14. 11. 1910 Ubľa 12. 6. 1990 Košicemaľba
Borúth Ándor16. 6. 1873 Nové Mesto pod Šiatrom 1955 Tatranská Poliankamaľba
Brázda Jiŕí9. 5. 1952 Teplice, Českografika, maľba
Brezina Slavomír28. 6. 1944 Prešovmaľba
Brezina Martin19. 11. 1909 Východná 29. 5. 1997 Prešovkresba
Brezinová Slávka24. 6. 1975 Bratislavamaľba, grafika
Brož Josef13. 8. 1904 Krásno nad Bečvou, Česko 12. 10. 1980 Praha, Českorezbárstvo, maľba
Brunovský Albín25. 12. 1935 Zohor 20. 1. 1997 Bratislavamaľba, kresba, ilustrácia
Bubán Štefan29. 7. 1932 Pavlovce nad Uhommaľba
Bugajska-Bigos Iwona11. 2. 1970 Nowy Sacz, Poľskomaľba, textil, email
Bugáň Zdenek24. 4. 1957 Čadcagrafika, ilustrácia
Bucher Miroslav13. 4. 1950 Zvol na Hané, Českomaľba
Bukovinský Július11. 10. 1903 Užhorod, Ukrajina 31. 8. 1975 Košicemaľba
Byssová – Kapišovská Eva18. 6. 1920 Jarabina pri Starej Ľubovni 2005 Praha, Českomaľba, grafika, ilustrácia, scénografia
Capák Edmund18. 4. 1941 Michalovcemaľba, kresba
Capek Slavomír1. 9. 1976 Prešovsochárstvo, kresba
Cina Marek31.7.1987 Prešovgrafika, digitálna, ilustrácia, maľba
Cirbus Andrej13. 10. 1891 Krivany 4. 1. 1973 Prešovmaľba
Collinasy Juraj 29. 6. 1907 Szerencs, Maďarsko 22. 11. 1963 Košicemaľba
Columby-Sinayová Xénia9. 4. 1927 Košice 4. 8. 2016 Ostrovanykresba, maľba, textil
Cpin Štefan11. 9. 1919 Olcnava 2. 9. 1971 Harmónia pri Modremaľba, kresba, grafika, ilustrácia
Czauczik Jozef16. 4. 1780 Levoča 30. 6. 1857 Levočamaľba
Čabala Michal4. 2. 1941 Nižné Čabiny 3. 8. 2002 Prešovmaľba
Čepková – Meszárošová Lýdia29. 1. 1936 Rachov, Ukrajina 27. 11. 1999 Košicekeramika
Čemický Ladislav24. 3. 1909 Čemice 6. 1. 2000 Stupavamaľba
Čechová Matilda21. 3. 1908 Čičmany 1. 11. 1995 Bratislavamaľba, grafika
Čapka Štefan20. 8. 1921 Šaľa 22. 3. 2006 Žilinagrafika, sochárstvo
Čičátka Otokar20. 1. 1914 Nové Zámky 18. 8. 1993 Bratislavasochárstvo
Čihánková Jarmila26. 6. 1925 Roštín, Česko 14. 12. 2017 Trnavamaľba, kresba, grafika, inštalácia
Čordák Ľudovít8. 2. 1864 Košice 28. 6. 1937 Košicemaľba
Čunderlík Marián31. 1. 1926 Motyčky 1. 10. 1983 Demänovská Dolinamaľba, ilustrácia, grafika
Daňo Juraj9. 1. 1920 Okružná 10. 2. 2007 Prešovmaľba, kresba
Dic Mikuláš1. 12. 1931 Jarabinamaľba, sochárstvo
Dicová – Ondrejková Jarmila11. 6. 1940 Brunovcemaľba, ilustrácia, sochárstvo
Djuračka Anton22. 2. 1904 Žilina 3. 11. 1971 Bratislavakresba, maľba, grafika
Doboš Andrej4. 11. 1911 Novosad 31. 8. 1997 Košicemaľba, grafika
Donat Ján Daniel20. 12. 1744 Kloster Neuzelle, Nemecko 11. 5.1 830 Budapešť, Maďarskomaľba
Drozd Jiří2. 1. 1924 Bordovice, Česko 1984 ?maľba, grafika
Dimitrov Antonín27. 2. 1928 Žehrovice, Česko 2014 Bobcaygeon, Kanadagrafika, scénografia, typografia, dizajn
Dubay Michal4. 6. 1910 Hačava 4. 10. 1993 Prešovmaľba
Dubay Michal15. 8. 1919 Veľká Poľana 2. 10. 2005 Bratislavagrafika
Dubay Michal ml.13. 4. 1954 Bratislavamaľba, grafika
Dúbravec Marcel24. 10. 1948 Ružomberok 27. 4. 2006 Ružomberokmaľba, grafika
Dúbravec Róbert19. 1. 1924 Ružomberok 8. 11. 1976 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia
Dugas Dionýz22. 9. 1941 Prešovfotografia
Duchoň Josef17. 1. 1929 Hostěradice, Českomaľba, grafika, ilustrácia, typografia
Durkaj Slavomír21. 10. 1976 Vranov nad Topľoumaľba
Dzianová - Zigová Alena4. 12. 1953 Nitrailustrácia, grafika
Dvořáček Ludvík18. 8. 1895 Brno, Česko 2. 7. 1972, ?grafika, maľba, ilustrácia, typografia
Duša Ferdiš13. 1. 1888 Frýdland nad Ostravicou, Česko 1. 12. 1958 Frýdland nad Ostravicou, Českografika, maľba, ilustrácia, keramika
Ďurišin Igor6. 5. 1947 Klenovgrafika
Eckerdt Alexander6. 7. 1932 Košice 24. 8. 1992 Košicemaľba, grafika, kresba
Erdélyi Vojtech25. 5. 1891 Záhatie, Ukrajina 19. 9. 1955 Užhorod, Ukrajinamaľba
Fabini Jozef10. 10. 1908 Olcnava 2. 12. 1984 Košicemaľba, grafika
Fedora Jozef8. 3. 1910 Dolné Kočkovce 26. 9. 1975 Sliačmaľba, grafika
Feďkovič Nikolaj13. 5. 1945 Užhorod, Ukrajinamaľba
Feld Ľudovít19. 3. 1904 Košice 18. 5. 1991 Košicekresba, grafika
Fila Rudolf19. 7. 1932 Příbram, Česko 11. 2. 2015 Bratislavamaľba
Filo Julián10. 5. 1921 Nižná pri Trnave 5. 10. 2007 Bratislavamaľba
Filová Mária27. 12. 1927 Kremnica 2014 Bratislavamaľba, kresba, grafika, artprotis
Fízel Jozef21. 5. 1932 Martin 23. 8. 1998 Trenčínsochárstvo
Frk Karol24. 11. 1920 Nová Baňa 16. 1. 1980 Prešovmaľba, sochárstvo
Fulierová Květoslava26.02.1932 Olomouc, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Fulla Ľudovít27. 2. 1902 Ružomberok 21. 4. 1980 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia
Gaj Andrej29. 1. 1932 Sukov 15. 2. 2016 Prešovmaľba, grafika, monumentálna, tvorba
Gajdoš Ladislav4. 6. 1940 Sabinovsochárstvo, maľba
Gajdoš Mikuláš13. 4. 1937 Habura 26. 4. 2011 Prešovmaľba
Gajová Anna6. 2. 1964 Prešovgrafika, ilustrácia, kresba
Gáll Tibor2. 8. 1930 Košicemaľba, grafika
Ganaj Vladimír27. 10. 1990 Prešovmaľba, grafika, kresba
Gandl Ladislav8. 12. 1919 Kalinovo 29. 12. 1992 Bratislavamaľba, monumentálna, tvorba
Gandlová Kveta27. 6. 1926 Košice 20. 3. 2004 Bratislavamaľba
Gásparová – Illešová Gabriela19. 4. 1952 Nitrasochárstvo
Gavula Juraj15. 4. 1942 Čabinysochárstvo
Gauguin Paul7. 7. 1848 Paríž, Francúzsko 8. 5. 1903 Hivaoa, Markézymaľba, grafika
Gejmovský Alexander29. 11. 1936 Olomoucmaľba
Gergeľová Viera3. 11. 1930 Nové Zámky 23. 8. 2004 Bratislavagrafika, maľba, ilustrácia
Gibala František5. 4. 1912 Krajná Poľana, Ukrajina 8. 9. 1987 Bratislavasochárstvo
Grečner Dušan21. 8. 1944 Skalica 20. 9. 2015 Bratislavagrafika, ilustrácia, inštalácie, maľba, dizajn
Gregorová – Tomčíková Anna 6. 5. 1952 Liptovský Mikulášmaľba, kresba
Greinerová Sibyla27. 9. 1920 Banská Bystrica 18. 10. 2008 Poddunajské Biskupicemaľba
Grotkovský Ján24. 1. 1902 Ruský Kazimír 3. 6. 1961 Košicemaľba
Guerra Eduardo Hernandez1967, Pinar del Rio, Kubagrafika
Guman Ľubomír31. 1. 1964 Prešovgrafika
Gwerk Edmund15. 2. 1895 Banská Štiavnica 4. 12. 1956 Bratislavamaľba
Haberernová – Bellušová Elena 8. 8. 1908 Banská Bystrica 14. 11. 1998 Bratislavamaľba, sochárstvo
Haberernová – Trančíková Mira22. 1. 1939 Bratislavamaľba, monumentálna, tvorba
Hadláč Jiŕí8. 9. 1927 Divín 15. 8. 1991 Veľké Opatovice, Českomaľba, ilustrácia, grafika, kresba
Hajdúčik Anton10. 9. 1924 Solivar, Prešovmaľba, grafika, kresba
Hák Ján7. 1. 1912 Strážske 1991 Košicegrafik, maliar
Halás Ján8. 3. 1938 Michal nad Žitavougrafika
Halász-Hradil Elemír18. 4. 1873 Miškolc, Maďarsko 9. 12. 1948 Košicemaľba
Hanák Ján17. 2. 1931 Bánovce nad Bebravou 29. 8. 2015 Prešovmaľba, scénografia
Hapák Štefan16. 10. 1921 Pinkovce 23. 3. 1997 Prešovmaľba, grafika
Haščák Jozef18. 2. 1948 Košice 2. 2. 2012 Košicegrafika, maľba, scénografia
Haščič Marcel15. 4. 1954 Trenčíngrafika, maľba, ilustrácia
Havlíček Miloslav15. 7. 1933 Praha, Českografika, fotografia, ilustrácia
Hausová Anna24. 10. 1956 Prešovmaľba, kresba, textil
Hegyesy Július21. 2. 1933 Hosťovice 1. 4. 2018 Košicemaľba, grafika
Hermely Viktor10. 8. 1891 Kremnica 7. 1. 1973 Kremnicagrafika, kresba
Hladík Ján21. 5. 1927 Praha, Česko 3. jún 2018 Praha, Českografika, textil, maľba, ilustrácia
Hlavsa Jaromír30. 4. 1908 Kdyna na Šumave, Česko 14. 1. 1973 Plzeň, Českomaľba, grafika
Hložník Ferdinad18. 11. 1921 Svederník pri Žiline 27. 2. 2006 Bratislavamaľba, ilustrácia
Hložník Vincent22. 10. 1919 Svederník pri Žiline 10. 12. 1997 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia, sochárstvo
Hobor Jozef19. 3. 1959 Prešovsochárstvo
Holečko Viktor26. 11. 1938 Košice 3. júla 2017maľba, ilustrácia, textil
Holéniová-Bartuneková Tekla1878 Prešov 1929 Prešovmaľba
Hološka Ľudovít18. 9. 1943 Jablonicamaľba, kresba
Hollý Anton6. 11. 1915 Stupava 6. 2. 1989 Bratislavamaľba, grafika
Horecký Zdeno27. 11. 1930 Bytčicamaľba, grafika
Horovitz Leopold11. 1. 1838 Košice 16. 11. 1917 Viedeň, Rakúskomaľba
Horyna Jaroslav13. 1. 1913 Všeň okr. Turnov, Českografika, ilustrácia
Horyna Ivan21. 3. 1937 Martinmaľba, grafika
Hruška Karel19. 3. 1930 Praha, Česko 2015 Praha, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Hučko Karol10. 5. 1929 Bratislava 1. 6. 2003 Vrbovégrafika, maľba
Hübel František1. 1. 1934 Krásno nad Kysucou 2. 10. 1978 Bratislavagrafika, ilustrácia, monumentálna, tvorba, maľba, kresba
Hulík Viktor13. 8. 1949 Bratislavamaľba, grafika
Chihuly Dale20. 9. 1941 Takoma Washington, USAumelecké, sklo
Chrťan Pavol27. 2. 1920 Kisač, Srbsko 20. 12. 1992 Bratislavasochárstvo
Ilavský Ján15. 12. 1924 Spišské Vlachy 17. 6. 2004 Bratislavailustrácia, maľba, grafika
Ilečko Ľudovít14. 10. 1910 Budapešť, Maďarsko 2. 1. 2009, Moravany nad Váhommaľba, grafika, ilustrácia
Ivan Ondrej24. 2.1926 Poprad Veľká 15. 8. 2018 Poprad maľba, reštaurovanie
Jackanič Jozef10. 7. 1955 Veľké Bukovcemaľba
Jakoby Július28. 3. 1903 Košice 15. 4. 1985 Košicemaľba
Janek Bartolomej7. 6. 1924 Veľký Šariš 26. 3. 2005 Veľký Šarišmaľba
Jankovič Jozef8. 11. 1937 Bratislava 6. 6. 2017 Bratislavasochárstvo, maľba, grafika, ilustrácia
Jasusch Anton25. 4. 1882 Košice 3. 7. 1965 Košicemaľba
Jiroudek František17. 2. 1914 Lhota u Semil, Česko 15. 6. 1991 Praha, Českomaľba, grafika, scénografia
Johanides Milan25. 11. 1946 Budimír 30. 6. 2017 Prešovmaľba, kresba
Jordán Mikuláš7. 7. 1892 Prešov 16. 4. 1977 Prešovmaľba, kresba, reštaurovanie
Jordán Rudolf12. 3. 1933 Prešov 24. 3. 1997 Prešovmaľba, kresba
Jurášek Kamil20. 9. 1977 Prešovmaľba, grafika
Jurík František10. 7. 1923 Obyce, Nitra 11. 7. 2006 Bratislavamaľba, grafika
Kabát Václav8. 4. 1932 Prahamaľba, grafika, ilustrácia, typografia, karikatúra
Kacvinský Ladislav27. 3. 1931 Levoča 21. 3. 2018 Spišská Nová Vessochárstvo
Kafka Čestmír 14. 11. 1922 Jihlava, Česko 21. 5. 1988 Praha, Českomaľba, grafika
Kakuszová – Jesenská Dalma 28. 1. 1914 Prešov 1991 Budapešť?maľba
Kálna Jozef 14. 10. 1925 Malé Gejovce pri Čope, Ukrajina 4. 8. 1963 Chlumec nad Cydlinou, Českomaľba
Karoušek Ladislav 17. 9. 1926 Turnov, Česko 22. 3. 1991 Praha, Českomaľba, monumentálna, tvorba
Katona – Kleinberger Ferdinand 12. 9. 1864 Spišská Stará Ves 1. 8. 1932 Budapešť, Maďarskomaľba
Kellenberger Ľubomír 23. 11. 1921 Bratislava 13. 4. 1971 Bratislavagrafika, ilustrácia
Kern Peter Július 31. 1. 1881 Liptovský Mikuláš 25. 3. 1963 Liptovský Mikulášmaľba, reštaurovanie
Kieselbach Gejza 17. 4. 1893 Košice 3. 2. 1965 Košicemaľba
Kirczová Jolana 11. 5. 1909 Drienov 28. 4. 1936 Košicekeramika
Klíma Tomáš 5. 4. 1959 Prešovsochárstvo
Klimáček Fedor 26. 2. 1913 Ružomberok 1. 10. 1975 Banská Bystricamaľba, grafika, ilustrácia
Klimo Alojz 8. 3. 1922 Piešťany 12. 10. 2009 Bratislavamaľba
Klimová - Janíčková Tamara 19. 1. 1922 Ostrava, Česko 28. 1. 2004 Bratislavamaľba
Klimkovič Vojtech 22. 3. 1833 Košice 10. 2. 1885 Košicemaľba, ilustrácia
Kocák Peter 15. 7. 1961 Svidníkgrafika
Kočišová – Kubištová Dagmar 23. 6. 1932 Košicegrafika, ilustrácia, keramika
Kolář Jozef 15. 8. 1913 Brno, Česko 11. 8. 2002 Praha, Českomaľba, grafika
Kolenčíková Tamara 24. 6. 1955 Bratislavamaľba, kresba, grafika
Kolenčík Vojtech 17. 7. 1955 Nitragrafika, maľba, ilustrácia
Kolisnyk Prokip 16. 7. 1957 Potašňa, Ukrajinamaľba
Konečný Peter 24. 6. 1906 Lovčice 12. 5. 1954 Košicemaľba
Kopócs Tibor 1. 10. 1937 Veľké Kosihygrafika, maľba
Korkoš Ludwík 17. 1. 1928 Čierna Hora, Poľsko 24. 12. 1992 Bratislavasochárstvo
Kornucik Jozef 20. 1. 1938 Snina 20. 1. 1977maľba, grafika
Köszeghy – Winkler Elemír 1. 2. 1882 Ružomberok 4. 9. 1954 Budapešť, Maďarskomaľba
Košťál Dušan 2. 12. 1948 Nové mesto nad Váhomsochárstvo
Kovaľ Štefan 8. 5. 1953 Vyšné Ružbachysochárstvo, reštaurovanie
Kövári - Kačmarik Konštantín 19. 9. 1882 Košice 16. 6. 1916 Košicemaľba
Kráľ František 15. 5. 1919 Liptovský Mikuláš 18. 11. 2008 Borinka pri Bratislavegrafika, kresba, mozaika, vitráže
Kraicová Viera 5. 7. 1920 Modra 29. 4. 2012 Bratislavamaľba, monumentálna, tvorba, ilustrácia
Krčmár Ctibor 11. 11. 1924 Semerov 25. 7. 1994 Piešťanygrafika, maľba, modelovanie
Kresila Juraj 13. 4. 1932 Michajlov 22. 3. 2007 Prešovmaľba, kresba
Krivoš Rudolf 16. 11. 1933 Tisovecmaľba
Krlička Ján 12. 6. 1954 Vrchlabí, Českosochárstvo
Krón Eugen 1. 5. 1882 Sobrance 7. 1. 1974 Budapešť, Maďarskografika
Kručay Martin ? ?maľba
Kružic Gustáv 18. 11. 1911 Látky, Lučenec 24. 5. 2004 Bratislavamaľba, grafika, textil
Krýslová Oľga 15. 2. 1931 Praha, Česko 5. 6. 2003 Martinmaľba
Kudla Martin 11. 5. 1983 Prešovmaľba
Kudláč František 22. 7. 1909 Horní Heršpice, Brno, Česko 1. 12. 1990 Bratislavagrafika, maľba
Kubas Jozef 1910 Zliechov ? grafika
Kubek Anton 2.11. 1885 Kecerovské Pekľany, Košice 1971 USA ?maľba
Kulich Ján 31. 12. 1930 Zvolenská Slatina 15. 3. 2015 Bratislavasochárstvo, medailérstvo
Kurth Maximilián23. 2. 1869 Kayna, Nemecko 16. 4. 1962 Prešovmaľba, kresba
Laluha Milan 11. 11. 1930 Tekovské Lužany 10. 11. 2013 Bratislavamaľba, grafika
Lazinovská Elena 31. 12. 1903 Beharovce 25. 9. 2000 Bratislavamaľba, grafika
Lebiš Ján 1. 6. 1931 Moravský Krumlov, Česko 9. 10. 1996 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia
Ledererová Iveta 3. 2. 1955 Dunajská Stredaumelecký, šperk, maľba, scénografia, textil
Lehen Ľudovít 3. 6. 1925 Banská Bystrica 12. 5. 2014 Bratislavamaľba, grafika, monumentálna, tvorba
Lehotský Eugen 3. 8. 1909 Dúbrava Kráľová, Zvolen 14. 11. 1970 Bratislavamaľba, kresba
Lehotská Eugénia 24. 9. 1943 Bratislavamaľba, grafika, tapiséria, ilustrácia
Lenbach Franz Seraph von 13. 12. 1836 Schrobenhausen, Nemecko 6. 5. 1904 Mníchov, Nemeckomaľba
Lengyel-Reinfusz Eduard 23. 2. 1873 Bôrka pri Rožňave 11. 11. 1942 Budapešť, Maďarskomaľba
Liptai Alexander 5. 11. 1895 Prešov 4. 10. 1959 Viedeň, Rakúskomaľba
Lovacký Mikuláš 15. 12. 1942 Bardejovmaľba, grafika, ilustrácia, email
Löffler Vojtech 16. 4. 1906 Košice 11. 2. 1990 Košicesochárstvo
Ludmanová – Ballová Paula 22. 7. 1869 Prešov 1957 Budapešť, Maďarskomaľba
Lukavský Jaroslav 11. 3. 1924 Praha, Česko 12. 12. 1984 Praha, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Lupták Otto 22. 4. 1935 Slovenská Ľupčagrafika, kresba, ilustrácia
Mádlo Jiří 13. 3. 1934 Lovosice, Česko 1. 3. 2008 Houserovka, Českomaľba, grafika
Mácha Ján 16. 9. 1926 Rožnov pod Radhoštěm, Česko 7. 11. 1984 Praha, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Machaj Július 11. 10. 1931 Bobrovec 18. 9. 2017 Prešovsochárstvo
Majkut Jozef 30. 1. 1909 Betlanovce 16. 9. 1963 Košicemaľba
Makara Štefan 10. 10. 1925 Ložín 16. 2. 2005 Košicemaľba
Malich Karel 18. 10. 1924 Holice, Česko 24. 10. 2019 Praha, Českosochárstvo, maľba, grafika
Marček Miroslav 11. 7. 1929 Martin, Priekopa 31. 7. 1995 Martingrafika, maľba
Mathé Ján 14. 6. 1922 Košice 5. 6. 2012 Košicesochárstvo
Markovič Pavel 19. 11. 1924 Čertižné 6. 11. 2006 Prešovmaľba, grafika
Maxonová – Černíková Edita 17. 2. 1934 Košice 2008 Bratislavasochárstvo, maľba, grafika
Medňanský Ladislav 23. 4. 1852 Beckov 17. 4. 1919 Viedeň, Rakúskomaľba, kresba
Melčáková – Juneková Věruna 20. 2. 1945 Zlín, Českografika, maľba, textil
Mihaľko Milan 24. 9. 1938 Brekov 8. 1. 1998 Brekovmaľba, grafika
Miklošík –Zmij Jozef 20. 3. 1792 Slovinky 1. 12. 1841 Prešovmaľba
Milly Dezider 7. 8. 1906 Kyjov 1. 9. 1971 Bratislavamaľba, grafika
Mlynka Michal 17. 2. 1939 Volkovcegrafika
Morvay Eugen 1. 8. 1902 Tisovec 7. 5. 1945 Praha, Českomaľba, grafika
Moško Rudolf 22.9. 1926 Dobrá pri Trenčíne 3. 5. 2019 Trenčínmaľba, kresba, monumentálna, tvorba
Mousson Teodor 15. 12. 1887 Högyész, Maďarsko 6. 11. 1946 Trenčínmaľba
Muška Július 28. 3. 1919 Medzilaborce 10. 1. 2013 Prešovmaľba, kresba, grafika
Nagy Jozef 2. 4. 1926 Bratislavagrafika, ilustrácia
Nemčíková Zuzana 10. 3. 1955 Bratislavagrafika, ilustrácia, maľba
Nemčík Július 12. 11. 1909 Šarišská Poruba 7. 1. 1986 Bratislavamaľba
Němeček Ján 8. 12. 1892 Praha, Česko 21. 8. 1958 Prešovmaľba
Niewiadomski W. Leszek 10. 11. 1953 Lublin, Poľskokresba, maľba
Novotný Rudolf 23. 11. 1924 Hradec Králové, Česko 5. 11. 2005 Česká Lípa, Českomaľba, kresba
Oberthor Karel 15. 7. 1921 Praha, Česko 30. 6. 1996 Praha, Českomaľba, grafika
Ondreička Karol 23. 4. 1944 Čachtice 11. 11. 2003 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia
Oravec Imrich15. 12. 1894 Haniska pri Košiciach 22. 12. 1971 Rožňavamaľba, kresba
Oravský Július 27. 8. 1920 Bánovce nad Bebravou grafika
Ossif Vladimír 21. 11. 1954 Prešovmaľba
Palugyay Zolo 9. 11. 1898 Bodice, Liptovský Mikuláš 18. 9. 1935 Bodice, Liptovský Mikulášmaľba
Pastorák Michal 15. 11. 1944 Bajerovcemaľba, monumentálna tvorba
Paštéka Milan 20. 5. 1931 Trenčín 23. 9. 1998 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia
Patočka František 20. 6. 1927 Sečovce 27. 9. 2002 Prešovsochárstvo
Pavlíčková Jarmila 14. 7. 1929 Budatín 6. 11. 2007 Bratislavamaľba, grafika, ilustrácia
Pepich Alojz 26. 12. 1926 Hriňová 12. 9. 1962 Bratislavagrafika, ilustrácia
Perlrott Csaba Vilmos 2. 2. 1880 Békešská Čaba, Maďarsko 23. 1. 1955 Budapešť, Maďarskomaľba, kresba
Peterka František 26. 4. 1920 Oltyn u Tábora, Česko 11. 9. 2007 Soběslav, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Petráš Pavol 5. 6. 1931 Prievidzamaľba, grafika, monumentálna tvorba
Petrek Michal 29. 8. 1922 Spišské Vlachy 19. 9. 1972 Barca, Košicemaľba
Polonský Marián 23. 8. 1943 Hubinamedailérstvo, keramika, sochárstvo
Pončák Dušan 19. 1. 1941 Považská Bystrica 21. 1. 2016 Prešovsochárstvo, kresba
Potoček Pavol 27. 5. 1925 Veľký Pereg, Rumunsko 13. 5. 2012 Bratislavamaľba, kresba, grafika
Račko Arpád 17. 7. 1930 Solnok, Maďarsko 2. 1. 2015 Košicesochárstvo
Radev Miroslav 12. 1. 1952 Praha, Českomaľba
Rákoši Ernest 16. 5. 1881 Spišská Nová Ves 15. 6. 1973 Prešovmaľba
Rašla Milan 21. 11. 1946 Bratislavamaľba
Renz Michal Jindřich 6. 1. 1698 Norimberg, Nemecko 1758 Kuks, Českografika
Révesz Juraj 1825 Maďarsko? 10. 8. 1875 Nové mesto pod Šiatrommaľba
Rogovský Mikuláš 17. 12. 1923 Ulič 21. 4. 2002 Košicemaľba
Rolčík Přemysl 8. 5. 1922 Praha, Česko 24. 9. 1989 Praha, Českografika, ilustrácia, maľba
Rombauer Ján 28. 5. 1782 Levoča 12. 2. 1849 Prešovmaľba
Rónaiová Veronika 21. 5. 1951 Kremnicamaľba, grafika
Rosúlková – Kubíková Dagmar 21. 3. 1909 Bratislava 1. 12. 1998 Bratislavakeramika
Roskoványi Štefan 4. 12. 1946 Košice 11. 11. 2002 Košicemaľba
Róth Emanuel Imrich 1814 Košice 26. 9. 1885 Košicefotografia, maľba
Rusňák Juraj 30. 1. 1938 Červenicasochárstvo
Sedlák Emil 5. 4. 1938 Spišské Podhradieilustrácia, maľba, grafika
Sekela Dušan 3. 3. 1955 Medzilaborcemaľba, kresba
Semian Ervín 24. 1. 1921 Devičie 20. 12. 1965 Bratislavagrafika, maľba
Scheidhauer Rudolf 19 stor.maľba
Schrantz Juraj 9. 5. 1942 Šamorín 3. 11. 2017 Šamoríngrafika, ilustrácia, maľba
Sigetová Agneša 5. 6. 1939 Behynce 19. 3. 2004 Bratislavakresba
Slatkovský Mikuláš 2. 12. 1942 Gelnica 29. 10. 2012 Prešovdizajn, sochárstvo
Sokol Koloman 12. 12. 1902 Liptovský Mikuláš 12. 1. 2003 Tucson, Arizona, USAgrafika, ilustrácia
Sokol Milan 30. 5. 1952 Banská Bystricagrafika, sochárstvo
Souček Karel 16. 9. 1915 Kročehlavy, Česko 26. 11. 1982 Kladno, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Spannerová – Nemčíková Edita 7. 6. 1919 Prešov 24. 11. 1990 Bratislavamaľba
Srna Jozef 9. 3. 1930 Bratislava 1992 Bratislavamaľba
Srvátka Dušan 21. 8. 1946 Piešťanymaľba, grafika, ilustrácia, monumentálna tvorba, medailérstvo
Stano Milan 20. 1. 1949 Kálnicamaľba, grafika, karikatúra
Stašík Vojtech 10. 2. 1915 Prešov 2. 11. 1978 Martinmaľba, grafika, ilustrácia
Stenhura Ernest 12. 5. 1893 Sabinov 21. 1. 1931 Sabinovmaľba, kresba
Storchová Hana 14. 9. 1936 Praha, Českografika, maľba, ilustrácia
Stretti Viktor 7. 4. 1878 Plasy, Plzeň, Česko 5. 3. 1957 Praha, Českografika, maľba, ilustrácia
Studený František 2. 7. 1911 Nová Ves nad Žitavou 22. 12. 1980 Bratislavamaľba, kresba
Stupavský Ján 26. 8. 1947 Stará Pazova, Srbskosochárstvo
Sučka Anton 23. 1. 1931 Okružná 27. 11. 2005 Prešovmaľba, kresba
Suchánek Vladimír 12. 2. 1933 Nové Město nad Metují, Českografika
Suchý Michal 2. 11. 1942 Habura 5. 3. 1982 Prešovsochárstvo, medailérstvo, kresba
Sukdolák Pavel 21. 9. 1925 Humpolec, Českografika, ilustrácia
Svolinský Karel 14. 1. 1896 Sv. Kopeček, Olomouc, Česko 16. 9. 1986 Praha, Českomaľba, grafika, ilustrácia, scénografia
Szabó Július 8. 6. 1907 Budapešť, Maďarsko 25. 5. 1972 Praha, pochovaný v Lučencimaľba, grafika
Szántó Juraj 24. 7. 1908 Humenné 29. 7. 1982 Prešovkeramika, sochárstvo
Székely Andor 16. 4. 1877 Levoča 1. 2. 1958 Paríž, Francúzsko?maľba
Székely Bartolomej 8. 5. 1835 Kolozsvár, Kluž, Rumunsko 21. 8. 1910 Mátyásfölde, Budapešť, Maďarskomaľba, ilustrácia
Szinyei – Merse Pavol 4. 7. 1845 Chminianska Nová Ves 2. 2. 1920 Jarovnicemaľba
Szepesi – Kuszka Eugen 7. 12. 1885 Spišská Nová Ves 1948 Budapešť, Maďarsko?maľba
Šalko Stanislav 23. 1. 1959 Zvolen 26. 4. 2018 Prešovkeramika, grafika, ilustrácia, maľba
Šafranko Ivan 26. 5. 1931 Turia Paseka, Užhorod, Ukrajinamaľba, asambláž
Šarišský Pavol 27. 3. 1943 Janov 12. 5. 2004 Mandria, Taliansko, Janovsochárstvo
Šicková – Fabriciová Jaroslava 22. 10. 1950 Bratislavakeramika, sochárstvo
Šimko Dušan 1. 1. 1920 Martin 20. 2. 1984 Martinmaľba, grafika
Šimon Ľuboslav ? ?grafika
Šipkovský Rudolf 17. 2. 1933 Bratislavakresba, sochárstvo
Škatulár Juraj 12. 3. 1932 Prešov 9. 11. 1997 Bratislava, Prešovmaľba
Štěch Karel 31. 10. 1908 České Budějovice, Česko 29. 7. 1982 České Budějovice, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Štubňa Ivan 6. 6. 1926 Hiadeľ, Banská Bystrica 20. 5. 1994 Martingrafika
Šuľanová - Chrťanová Mária 28. 10. 1930 Báčsky Petrovec, Srbsko 15. 2. 2013 Piešťanysochárstvo, maľba, grafika, monumentálna tvorba
Šváb Jaroslav 24. 5. 1906 Hodonín, Česko 16. 5. 1999 Praha, Českoilustrácia, grafika, maľba, typografia
Švabinský Maximilán 17. 11. 1873 Kroměříž, Česko 10. 2. 1962 Praha, Českomaľba, grafika
Táborská – Kabátová Zdenka 3. 6. 1933 Praha, Českografika, ilustrácia
Tahy Antal 2. 9. 1855 Pešť, Maďarsko 31. 8. 1902 Budapešť, Maďarskomaľba
Talmann Johan ? maľba
Thomae-Windischová Margita 1877 Budapešť, Maďarsko 1959 Budapešť, Maďarskomaľba
Tibelly Karol 16. 2. 1813 Spišské Podhradie 1870 Spišská Nová Vesmaľba
Tichý Jiří 10. 9. 1924 České Velenice, Česko 24. 3. 2013 České Budějovice, Českomaľba, grafika, textil
Tichý Koloman 31. 10. 1888 Rožňava 22. 10. 1968 Budapešť, Maďarsko, Rožňavamaľba, grafika
Tillner Michal 25. 5. 1895 Viedeň, Rakúsko 18. 2. 1975 Bratislavagrafika, maľba
Tkáčiková – Čarnoká Eva 7. 11. 1974 Žilinagrafika, fotografia, objekt, ilustrácia, počítačová grafika, kresba, maľba, inštalácie, arteterapia, galerijná animácia
Tomanová – Matoušková Emilie 23. 1. 1933 Praha, Česko 16. 3. 1994 Praha, Českoilustrácia, grafika, maľba
Tomašiaková – Kavuličová Miriam 17. 9. 1968 Prešovmaľba
Tóth Štefan 5. 1. 1946 Martinsochárstvo
Török Július 5. 6. 1879 Prešov 18. 3. 1963 Prešovmaľba
Trembáč Michal 21. 9. 1929 Poprad, Veľká 12. 2. 2015 Poprad, Veľkámaľba, grafika
Trizuljak Alexander 15. 5. 1921 Varín, Žilina 15. 10. 1990 Bratislavasochárstvo
Trizuljaková Eva 25. 9. 1926 Bratislava 17. 12. 2018 Bratislavamaľba, textil
Tulek Jozef 1927 Svidník?maľba
Turcsányi František 8. 6. 1953 Košicemaľba
Uher Rudolf 19. 7. 1913 Lubina, Nové Mesto nad Váhom 27. 8. 1987 Bratislavasochárstvo, kresba
Urban Ladislav 7. 3. 1928 Spišská Nová Ves 28. 2. 1973 Bratislava?grafika
Vanek Imrich 20. 3. 1931 Nové Zámky 5. 10. 2015 Bratislavasochárstvo, keramika
Varinská Edita10. 4. 1943 Martinsochárstvo, grafika, kresba, maľba
Vávra Viktor Václav 5. 3. 1869 Prešov 13. 8. 1929 Praha, Českografika, kresba
Vavŕina František 29. 5. 1879 Kyšperk, Ústí nad Orlicí, Česko 11. 9. 1935 Rajecké Teplicemaľba
Venkov Emil 22. 8. 1937 Sofia, Bulharsko 9. 7. 2017 Pezinoksochárstvo, monumentálna tvorba
Veselý František 16. 8. 1938 Stropkov 24. 9. 2001 Stropkovmaľba
Vestenický Vladimír 14. 12. 1919 Chrenovec, Brusno 20. 2. 1979 Bratislavamaľba
Vico Fedor 9. 11. 1944 Šapineckresba, karikatúra
Vika Alexander 10. 5. 1933 Bratislavasochárstvo
Vodrážka Jaroslav 29. 11. 1894 Praha, Česko 9. 5. 1984 Praha, Českomaľba, grafika, ilustrácia
Vojčíková-Gabzdilová Alica 14. 4. 1948 Rožňava 19. 10. 2010 Veľký Šarišgrafika, maľba
Vološčuková Edita 27. 5. 1951 Stropkovgrafika, intermédiá
Votruba Jaroslav 10. 4. 1889 Uhřiněves, Česko 21. 7. 1971 Tatranská Javorinamaľba, grafika
Vykroč Ján 3. 4. 1957 Zlaté Moravcegrafika, kresba, architektúra
Vysočan Imrich 23. 9. 1924 Prievidza 9. 11. 1994 Bojnicemaľba, karikatúra, grafika, ilustrácia, monumentálna tvorba
Vysušil Karel 14. 11. 1926 Trmice, Česko 7. 12. 2014 Praha, Českomaľba, grafika
Wagner Jozef 8. 2. 1907 Prešov 7. 10. 1982 Prešovmaľba
Weiner-Kráľ Imro 26. 10. 1901 Považská Bystrica 11. 8. 1978 Bratislavamaľba, grafika
Witzová –Kováčová Veronika 20. 10. 1944 Nitrasochárstvo, keramika
Wiesner Richard 6. 7. 1900 Ruda nad Moravou, Česko 6. 11. 1972 Praha, Českomaľba
Zbojan Martin 7. 2. 1960 Michalovcemaľba
Zdravecký Michal 5. 11. 1949 Duplínsochárstvo
Zelinka Ján 16. 8. 1978 Vranov nad Topľo usochárstvo
Zemplényi Teodor 1. 11. 1864 Prešov 22. 8. 1917 Budapešť, Maďarskomaľba
Zmeták Ernest 12. 1.1919 Nové Zámky 13. 5. 2004 Bratislavagrafika, maľba, ilustrácia
Zimka Ondrej 29. 11. 1937 Turzovkailustrácia, maľba, karikatúra, grafika
Zozuľák Ladislav 18. 11. 1942 Bačkov 6. 5. 2006 Košicemaľba
Zubrický Dionýz 20. 7. 1895 Dačov 15. 4. 1949 Prešovmaľba
Želibská-Vančíková Mária 11. 10. 1913 Bystřice pod Hostýnem, Kroméříž, Česko 12. 12. 1992 Bratislavailustrácia, grafika
Ždiňáková Nadežda 16. 6. 1952 Bardejov 13. 5. 2015 Rožňava?maľba
Žilinčanová Viera 10. 7. 1932 Nové Zámky 19. 3. 2008 Bratislavamaľba
Žitňanová - Čumová Tatiana 13. 6. 1956 Prešovmaľba, ilustrácia
Živčáková – Židik Ivana 1. 9. 1979 Prešovmaľba
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk