Pripravujeme

VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + MEDZIPOSCHODIE
9.2.2023 – 16.4.2023

Silver quadrangle / Strieborný štvoruholník

Dnes je medzinárodné maliarske trienále – Strieborný štvoruholník nepochybne najväčšou medzinárodnou prehliadkou súčasného maliarskeho umenia v tejto časti Európy. Ústredná téma jedenásteho ročníka trienále 2021 znela – Aký zvláštny je tento svet... Ideovým kurátorom aktuálneho ročníka bol  Peter Markovič, slovenský historik a kritik umenia. Projekt je zameraný na umelcov žijúcich na území vymedzenom Karpatským euroregiónom. Prezentácia súčasnej tvorby poľských, rumunských, slovenských, ukrajinských a maďarských umelcov tak ponúka jedinečnú príležitosť definovať svoje vlastné miesto a identitu v súčasnom umení, najmä v situácii súvisiacej s nedávnou pandémiou a všetkými výnimočnými okolnosťami, ktoré so sebou priniesla.

KURÁTOR: Andrzej Czieszyński, BWA Premyśl, Poľsko – riaditeľ galérie
VERNISÁŽ: 9.2.2023 o 16:00


MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 a 53
8.2.2023 – 26.3.2023

Akvizície / 2010 – 2013

Pravidelná prezentácia výsledkov akvizičnej činnosti patrí medzi jednu z hlavných priorít galérie. Posledne zrealizovanou prehliadkou predstavujúcou kolekciu umeleckých diel získaných do zbierkového fondu galérie za obdobie rokov 1995 – 2006 bola výstava Prírastky 1995-2006 v  roku 2007. Úspešné roky v oblasti nadobúdania zbierkových predmetov však vystriedalo obdobie všeobecnej kultúrnej stagnácie a neprajnosti, ktoré sa odrazilo aj  útlmom v získavaní nových, cenných výtvarných diel regionálnych či celoslovensky významných autorov. Aktuálna výstava Akvizície / 2010-2013 prezentuje,  vzhľadom na priestorové možnosti, výber z bohatej zbierky akvizícii Krajskej galérie v Prešove za obdobie rokov 2010 – 2013. „Novinky“ z depozitára ponúknu návštevníkom mnohé atraktívne mená slovenských autorov: M. Jordán, R. Jordán, F. Patočka, A. Gaj, M. Suchý, I. Šafranko, J. Muška  a i.

KURÁTOR: Mgr. A. Chovancová, Mgr. A. Derfiňáková
SPRÍSTUPNENIE: 8.1.2023 o 16:00


SUTERÉN 53
23.2.2023 – 28.5.2023

Martin Lettrich: Mr.Lett & Mr. Rich
výber zo sochárskej tvorby

V diele bratislavského rodáka (ročník 1951) a absolventa pražskej Vysokej školy výtvarných umení (profesori Kavan a Malejovský) sa prelína oblasť voľnej komornej plastiky a sochárske dotváranie určitého architektonického prostredia. Samostatne sa predstavil už 26krát, okrem iného v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Prácu „Nerušte moje kruhy" (2005) na Ventúrskej ulici v Bratislave zaradilo vydavateľstvo Braun do celosvetového výberu 500 najlepších diel vo verejnom priestore. Je taktiež autorom „Ukrižovania" pre liturgiu pápeža Františka v Šaštíne (2021). Prešovský prierez si kladie za cieľ priblížiť Lettrichove rôznorodé prístupy k tvorbe, ktoré sa odvíjajú od námetu, príbehu, pointy. Pre plenérové diela býva príznačné interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkového, menlivého vyznenia. Jeho intímne sochy sú zase ponorom do hĺbania o živote, citoch, zmysloch, snoch a túžbach. Často ich dopĺňa, či už zakomponovanými alebo priloženými, vyjadreniami. Rád sa necháva strhnúť čarom okamihu, často nesúvisiacim s pôvodným zámerom. Ide mu v prvom rade o úprimnú výpoveď, ktorá je podľa neho jedinou možnosťou ako sa nestratiť.

KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
VERNISÁŽ: 23.2.2023 o 16:00


VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + MEDZIPOSCHODIE
25.4.2023 – 25.6.2023

Alexander Eckerdt: Na konci veľkej modrej cest

Výstava v priestoroch Krajskej galérie v Prešove prezentuje retrospektívny výber z tvorby významného košického výtvarného umelca Alexandra Eckerdta. Umelec patril k osobitým slovenským maliarom a významným osobnostiam slovenskej grafiky a kresby druhej polovice dvadsiateho storočia.

KURÁTOR: Mgr. Peter Markovič


HLAVNÁ 51 + recepcia
1.1.2023 – 11.6.2023

Zlatý súdok

Zlatý súdok, výstavu medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo pravidelne v apríli pripravujeme v spolupráci so zakladateľom a konateľom súťaže, karikaturistom Fedorom Vicom. V tomto roku opäť predstavujeme výber najlepších prác. Súťaž sa počas svojej 29-ročnej existencie úspešne zapísala najmä v medzinárodnom kontexte a získala si pozornosť karikaturistov z celého sveta. Dnes má stabilné miesto a je vysoko hodnotená v rámci celosvetových súťaží karikatúr.

KURÁTOR: Fedor Vico
VERNISÁŽ: 1.1.2023


PRÁCI ČESŤ! V kameni
Termín: september – november

Prešovské sochárske sympózium, ktoré tradične v letných mesiacoch ponúka verejnosti pohľad na náročnosť sochárskej práce spolu s kultúrnym programom, sa presunie do Krajskej galérie v Prešove v podobe výberu najlepších sochárskych diel z jednotlivých sochárskych sympózií. V poradí druhá prezentácia sochárskej tvorby zo sochárskeho sympózia v priestoroch galérie.

KURÁTOR: Mgr. art. Michal Kačmár


MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
júl – september 2023

Kláštorné tepichy Miroslava Cipára

Zámerom projektu je predstavenie dosiaľ nevystavených vecí významného slovenského, niekoľko krát oceneného, akademického maliara, ilustrátora, grafika, Miroslav Cipár, ktorý svojou tvorbou kultivoval naše životy o čom svedčí jeho bohaté portfólio – grafiky, ilustrácie, logá a i. Cipárova vizualita, ktorá je príznačná pre jeho nezameniteľnú tvorbu sa pretavila aj do nájdených rakúsko-uhorských ponukových vzorníkov na koberce. Cipár koberce tkané míškami maliarsky dotvoril a vytvoril tak nečakanú emočnú rovinu. V tejto konfrontačnej kombinácii vzniká pnutie, nútiace diváka porovnávať súčasný a pôvodný pohľad na poňatie estetiky výtvarného vkusu. Typizované sa tu stretáva s individuálnym. Cipár sa pohráva s farebnosťou, abstraktným gestom, niekedy potláča geometrickosť podkladového vzoru, inokedy ho naopak zdôrazňuje, rytmizuje a dynamizuje. Nakoľko ide o diela na papierovej A4, mnohé finesy, odtiene a nuansy možno odhaliť iba pri podrobnom skúmaní. Preto si galéria stanovila za cieľ vystaviť originály spolu s ich zväčšeninami, ktoré priblížia umelcove osobité zmýšľanie a vytvoria tak priestor teoretickému uvažovaniu nad vzťahom typizovania a individuality.

KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
VERNISÁŽ: 23.2.2023 o 16:00


September – november 2023
Plató Creative Clash - ReUSE, REThink REcycle - Nová vlna vlny

Inštalácia predstavujúca inšpirujúce "reuse" prístupy k textilnému umeniu, až po presahy do súčasnej módy a dizajnu. Výber sa odrazil od autorky Evy Cisárovej, ktorá začala v 90. rokoch novú etapu bádania a experimentovania v umeleckom textile. Vo svojej tvorbe recykluje historický textil a remeselné techniky, či rôzne fragmenty zo svojich zbierok do umeleckých artefaktov. Výber sa sústreďuje najmä na práce z vlny. Na Evu Cisárovú nepriamo nadväzuje výber súč. tvorcov s presahmi umenie textilné remeselné techniky. Nová generácia v tkaní gobelínov zastúpená Danielou Danielis Praha ČR, ktorá tká na stave po Antonínovi Kybalovi. Vytvára couture látky pre módne značky, ako aj gobelíny v súčasnom kontexte v spolupráci s výtvarnými umelcami. Tretiu časť tvorí inštalácia projektu VYVA-RUKAMI. Kreatívna kolaborácia zacielená na textilné techniky a ich využitie v udržateľnej móde. Kurátorka Miroslava Hriadelová sa inšpirovala hnutím BAUHAUS a myšlienkou prepájania remeselnej a umeleckej sféry. Zorganizovala v komunitnom priestore Výmenník sériu workshopov zameraných na techniky tkania a pleteninu, kde generačne pestrá skupina získavala zručnosti v oblasti tkania, experimentovali so štruktúrami, materiálmi a farbami a v spolupráci s návrhárkami Janou Polákovou a Silviou Varčovou vznikla kapsulová kolekcia, ktorej inšpiráciou bola nová estetika a japonský minimalizmus. Inštalácia priblíži túto kolaboráciu formou atrtefaktov a umeleckého fotograf. portfólia.

KURÁTOR: Slava Hriadelová

 

*zmena programu vyhradená

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove