Blog

25/05/2023
Refresh time alebo keď sa niečo podarí...

Depozitár je pre návštevníkov galérie nielen „tajuplným“ miestom na uloženie vecí, ako sú umelecké diela, ale aj miestom, kde sú de facto s každým dielom uložené aj spomienky, dopovedané i nedokončené príhody.... Niekde tu, pred rokmi, sa začal odvíjať jeden z posledných príbehov grafického diela Oresta Dubaya, ktorého otvorený epilóg nájdu Prešovčania práve v Krajskej galérii v Prešove na výstave […]

Otvoriť celý článok
05/05/2023
V znamení medzinárodných podujatí aj Orest Dubay

Medzinárodných dní, ktorým Slovensko venuje zvýšenú pozornosť aj formou pestrej škály sprievodných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť, sa aj v mesiacoch apríl a máj objavujú viaceré, ktoré súvisia s kultúrou, umením a históriou, teda témami blízkymi pre našich návštevníkov. Do tohto spektra spadajú okrem iného napr. Svetový deň umenia (15.4.), Svetový deň kultúrneho dedičstva […]

Otvoriť celý článok
04/05/2023
Strieborný štvoruholník

Aký zvláštny je tento svet... Uplynulé roky sa bezpochyby nesú pod rúškom tejto komplikovanej tézy, ktorá sa stala východiskom pre jedenásty ročník medzinárodného maliarskeho trienále karpatského regiónu 2021 – Strieborný štvoruholník. V tom čase ešte nikto ani len netušil, čo nás v nasledujúcich rokoch čaká, a čo všetko tragické nás bude obklopovať. Ústredná téma jedenásteho ročníka bola rozhodne „zvláštne, […]

Otvoriť celý článok
27/03/2023
Spoznajte s nami Ateliér MYtkáme

Pod hlavičkou Klubu priateľov Krajskej galérie v Prešove sme pripravili pre členov, ale i širokú verejnosť, už nejedno originálne a na podnety bohaté podujatie. Inak tomu nebolo ani vo februári tohto roku, keď sme do programu podujatí galérie zaradili akciu s názvom „Spoznajte s nami Ateliér MYtkáme“. Tradičné remeslo predstavené v novom šate, veselo i vážne, v teórii i praxi. Tak zneli prvé všeobecné […]

Otvoriť celý článok
27/03/2023
Z depozitára Krajskej galérie v Prešove: Akvizíce / 2010-2013

Od zápisu prvého umeleckého diela do evidencie zbierkových predmetov čoskoro uplynie 65 rokov. Podobne ako jeho autor, prešovský výtvarník Ernest Rákoši, ani zakladatelia Krajskej galérie, 9-členné kuratórium alebo vtedajšia umelecká obec, si netrúfli odhadnúť „životnosť“ novej kultúrnej inštitúcie v meste, jej vývoj alebo rozsah zbierkového fondu niekoľko desiatok rokov dopredu. V súčasnosti Krajská galéria spravuje a ochraňuje viac […]

Otvoriť celý článok
01/03/2023
Peter Smik / keramika

Neustále hľadanie plné pokusov i omylov, z ktorých často vzniknú zmysly podmaňujúce objekty – takto by sme mohli charakterizovať keramiku. Práca keramikára je pomerne náročná na bohatosť technologických postupov a bezpochyby aj na samotný prenos. Ale aj napriek obťažnosti realizácie výstavy tohto druhu sa galérii podarilo na prelome rokov 2022 – 2023 odprezentovať tvorbu spišského […]

Otvoriť celý článok
01/02/2023
Vladimír OSSIF v Krajskej galérii v Prešove

New York, Bratislava, Havana. Všetky tieto mestá sa spájajú vo výtvarnom výraze jedného človeka, známeho výtvarníka a prešovského rodáka Vladimíra Ossifa. V spolupráci s kurátorkou výstavy Katarínou Bajcurovou sa podieľal na príprave a realizácii reprezentatívnej prehliadky svojej výtvarnej tvorby, ktorú takmer po troch dekádach predstavil v Krajskej galérii v Prešove pod názvom Duch m(i)esta s podtitulom New York – […]

Otvoriť celý článok
27/01/2023
Silence vo fotografii Antona Bašu

Nie je to tak dávno, keď sa nám malebné zátoky, azúrovo sfarbené nekonečno mora, nedotknutý závoj pieskového pobrežia zdali ako komorné sci-fi, ako nedosiahnuteľná exotika pokoja, určená len pre vyvolených. A paradoxne, nie je to tak dávno, keď len krok k susedom sprevádzalo dobrodružstvo pri vypisovaní doložiek,  colných prehlásení a odolávanie podozrievavým pohľadom strážcov hraníc. Dnes, si za […]

Otvoriť celý článok
12/10/2022
Marián Straka/Čierne na bielom a trochu koloru

Prechádzať kordónom veľkorozmerných ručne otláčaných grafík Mariána Straku, ktorých pravidelný rytmus narúšajú biele neorganické objekty, evokujúce na prvý pohľad časti skeletu akéhosi prehistorického tvora, je príjemne zvláštne. Najmä ak sa zahľadíme na štruktúru veľkých čiernych tvarov, nepravidelných kruhov, ktoré na bielej čistej ploche tlačiarenského papiera vytvárajú nedefinovateľné obrazce občas „oživené“ červeným akcentom. Chtiac- nechtiac pritiahnu […]

Otvoriť celý článok
1 2 3 6
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove