Blog

15/08/2022
Peter Rónai - DEPOSIT

Výstavné priestory Krajskej galérie v Prešove svojim veľkorysým priestorom ponúkajú v horúcich letných mesiacoch miesto pre umelecké spestrenie voľného času. Takýmto spestrením je bezpochyby autorská výstava významného akademického maliara, profesora Petra Rónaia – Deposit, ktorá bola slávnostne otvorená za prítomnosti autora 14. júla.

Otvoriť celý článok
22/06/2022
Projekty Fondu na podporu umenia v praxi

Prostredie výstavných siení Krajskej galérie v Prešove poznajú dôverne mnohí návštevníci, najmä však tí, ktorí pravidelne navštevujú aktuálne výstavy alebo sprievodné kultúrne podujatia pripravované počas celého roka. Napriek nepredvídanej situácii, ktorá negatívne zasiahla do bežného života všetkých ľudí a oblastí, kultúry nevynímajúc, galéria počas pretrvávajúcej pandémie pokračovala v naplánovanej práci. Výsledky jej činnosti mohla verejnosť sledovať nielen […]

Otvoriť celý článok
13/04/2022
Prebudená minulosť

Depozitáre galérií a múzeí na Slovensku uchovávajú tisíce cenných zbierok a predmetov vysokej kultúrnej hodnoty, ktoré neostávajú v zabudnutí, ale „čakajú“ na svoj okamih, kedy sa v plnej dokonalosti stanú súčasťou stálych alebo dočasných expozícií, prípadne tematických výstav s edukačným podtextom.

Otvoriť celý článok
07/04/2022
Jozef Teodor Mousson: Zátišie

Stáva sa, že silné vizuálne momenty zanechajú v citlivej a vnímavej duši dlhodobo hlboké dojmy. V prípade maliara Jozefa Teodora Moussona sa tieto momenty doslova „zakorenili“ až do tej miery, že svoj osobný i profesionálny život učiteľa a neskôr výtvarného umelca v slobodnom povolaní spojil s novým, nepoznaným, no vo viacerých významoch pestrofarebným krajom na dlhých 33 rokov.

Otvoriť celý článok
16/03/2022
Cesty životom. Ladislav Kontšér a Dionýz Dugas

Čiernobiele snímky, kde čas zanechal stopy v podobe labyrintu papilárnych línií, ohnutých rohov, zožltnutého papiera a nedefinovanej vône, v ktorej sa miesi história, spomienky, nálady... nepoznám človeka, ktorý by sa nad takýmto nečakaným pokladom v nájdenom albume či roztrhanej krabici od dávno zjedenej čokolády neusmial, nepozastavil či nenadchol.

Otvoriť celý článok
28/02/2022
Ľudovít Čordák - Pred búrkou

Ľudovít Čordák patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej krajinomaľby prelomu 19.  a 20. storočia. Jeho krajinárska tvorba, spolu s tvorbou dobre známeho autora z prostredia  Tatier  –  Ladislava Medňanského, „predstavuje klasické hodnoty našej výtvarnej minulosti.“

Otvoriť celý článok
28/02/2022
Interiéry v zbierkach

Nová výstava, ktorú  3. februára 2022 vo svojich priestoroch sprístupnila verejnosti Krajská galéria v Prešove môžeme do istej miery považovať aj za reflexiu na dlhotrvajúci trend, s ktorým sa stretávame v médiách, a to je dizajn, zariaďovanie interiérov či už pracovných, záhradných alebo bytových. 

Otvoriť celý článok
29/01/2022
Max Kurth: Posledná večera

Keď v roku 1919 Max Kurth vo svojom prešovskom ateliéri signoval veľkorozmerný obraz Posledná večera, bol už zrelým päťdesiatnikom. Na konte mal desiatky namaľovaných diel, stovky kresieb a štúdií, viacero zrealizovaných výstav i študijných ciest po Európe a postupne si získaval čoraz väčšiu klientelu aj z radov prešovskej verejnosti.

Otvoriť celý článok
20/01/2022
Jubilanti 2021 v Krajskej galérii

Napriek nepriaznivým prekážkam, ktoré pre nás všetkých prichystal rok 2021, sa Krajská galéria v Prešove rozhodla pokračovať v realizácií naplánovaných výstav a v čase celoštátneho lockdownu ich predstaviť verejnosti aspoň formou virtuálnych prehliadok, zverejnených na svojej webovej stránke.

Otvoriť celý článok
1 2 3 5
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove