František Patočka – Sochy a kresby

Publikované: 
15/06/2012
František Patočka – Sochy a kresby

František Patočka – Sochy a kresby
Termín: 21.6. – 16.9.2012
Krajská galéria v Prešove vybrala zo svojho zbierkového fondu ako spomienku na nedožité 85. výročie narodenia akademického sochára Františka Patočku takmer tridsať plastík a výber z kresebných štúdií.
* narodil sa 20. júna 1927 v Sečovciach
+ zomrel 27. septembra 2002 v Prešove
Považujeme za dôležité obohatiť túto komorne ladenú výstavu o fotografie monumentálnych realizácií autora v meste Prešov, aj v blízkom okolí, ktoré vznikli v rokoch 1955-2002 na spoločenskú objednávku. Veríme, že tým napomôžeme širokej verejnosti nielen identifikovať ich tvorcu, ale aj zviditeľniť umiestnenie jeho diel v zákutiach nášho mesta.
Jeden z najvýznamnejších východoslovenských a slovenských sochárov František Patočka zavŕšil svoj život a tvorbu vo veku 75 rokov, pred desiatimi rokmi. Sám seba často nazýval „robotníkom umenia“, čoho dôkazom je aj jeho rozsiahle dielo. Popri bohatej komornej tvorbe nám zanechal aj takmer štyri desiatky realizovaných monumentálnych diel, ktoré nachádzame skoro po celom území východného Slovenska.
František Patočka za svoj plodný život brilantne ovládol tajomstvá ťažkého, no „krásneho sochárskeho remesla“. Ozvláštnil ho svojim talentom i osobitým výtvarným názorom, oscilujúcim medzi špecifickým figuratívnym a abstrahujúco-geometrizujúcim vyjadrením tvaru. Odvaha, energia a talent, spolu s iskrivým intelektom zanechala na slovenskej výtvarnej scéne, či v ostatných jeho spoločenských aktivitách jedinečnú, inšpirujúcu stopu nekonvenčného tvorcu, spoločensky a rodinne založeného človeka aj dlhoročného vysokoškolského pedagóga.
Výstava bude sprístupnená od 21.6.2012 do 16.9.2012
Jozef Bodnár
odborný pracovník ŠG v Prešove
a kurátor výstavy

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk