Xénia Bergerová - Maľba

Publikované: 
21/06/2012
Xénia Bergerová - Maľba

Tlačová správa: Xénia Bergerová - MAĽBA
Termín: 21.6. – 16.9.2012
Prešov, 21. júna 2012 – výtvarníčka Xénia Bergerová predstaví na dnešnej vernisáži v Šarišskej galérii v Prešove prierez svojej umeleckej tvorby na výstave s názvom Maľba. Výstava potrvá do konca augusta 2012.
Tvorbu Xénia Bergerovej približujú slová kunsthistoričky Mgr. Xénie Lettrichovej: Bergerová programovo rozvíja výraz a polohu maľby vychádzajúcu z výtvarného cítenia, hodnôt, ktoré vyznáva a chce dosiahnuť. Kultivuje maliarsku kvalitu, neustále skúma výrazovú nosnosť jednotlivých prvkov a ich vzájomnú harmóniu - koloristickú syntézu námetu, nálady, priestoru a času. Farba je primárna, nosná, organizuje výstavbu obrazu, tvorí hĺbku, objem, vyjadruje pocity, podmaňuje si zmyslové vnímanie. Xénia nepodáva námet, ale vizuálny priestor - tajomný, jemne slávnostný, s výpravným scénickým usporiadaním. Cieleným „nasvietením „ zdôrazňuje mentálny rozmer a náladu toho, čo sa na javisku opery, vedomia alebo pocitového sveta práve odohráva. Má čiastočne ustálený obrazový a významový slovník. V rôznych kombináciách sa popri zvieracích motívoch objavuje štylizovaná figúra a prírodné prostredie s bohatou vegetáciou, prípadne odhmotnená kompozícia v redukovanej farebnej škále, približujúca sa k ornamentálnej kaligrafii ďalekého východu.
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2012 „Maľba“, Galéria SPP, Bratislava
2010 „Sladký svet“, Poľský Inštitút, Bratislava/Slovakia
2009 „Maľba“, Galeria Krka, Ljubljana/Slovenia
2008 „Maľba“, European Commision, Berlaymont, Brusel, Belgicko/Belgium
2007 „Maľba“, Smolenický zámok, Smolenice/Slovakia
2007 „Bergerovci“, galéria ForZet, Bratislava/Slovakia
2006 „Jarný dvojhlas“, galéria HB, Martin/Slovakia
2005 „V mojom priestore“, GUBA, Bratislava/Slovakia
2005 „Maľba“, galéria Malý pivovar (festival Dni slovenskej kultúry), České Budějovice, ČR/Czech Republic
2004 „Voliéra“, galéria Akcent, Nitra/Slovakia
2003 „Maľba“, galéria Strabag, Bratislava/Slovakia
2002 „Maľba“, Dom Quo Vadis, Bratislava/Slovakia
2001- 2002 „Tri generácie“,
Dom Polonii, Varšava, Poľsko/Poland
Dom Polonii, Krakov, Poľsko/Poland
Dom Polonii, Rzeszov, Poľsko/Poland
Muzeum, Cieszyn, Poľsko/Poland
Poľský inštitút, Bratislava/Slovakia
1999 „Otec a dcéra“, FFUK, Bratislava/Slovakia
KOLEKTÍVNE VÝSTAVY
2012 „Arte a Confronto“, Villa Baruchello, Porto Sant´Elpidio/Italy 2011 „Arte 2000“, Mostra Internazionale D´Arte, Montegranaro/Italy
2011 ,,Premio Internationale d´Arte, San Crispino“, Villa Baruchello, Porto Sant´
Elpidio/Italy
2010 „Individual Stories“, Orange County Center for Contemporary Art, Los Angeles
California/USA
2010 „Ateliér maľby“
Dom umenia, Bratislava/Slovakia
Nitrianska galéria, Nitra/Slovakia
Galéria M. A. Bazovského, Trenčín/Slovakia
GUBA, Bratislava/ Slovakia
2010 „Stretnutie“, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
2009 „Stretnutie“, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
2009 „Passing by Painting“, Slovenské národné divadlo, Bratislava/Slovakia
2009 „Výtvarné paralely VIII.“
Galéria Slovenského inštitútu, Praha/Czech Republic
BVŠP, Bratislava/Slovakia
2009 „Pravidlá a výnimky“
Galéria ľudovíta Fullu, Ružomberok/Slovakia
Praetórium, Banská Bystrica/Slovakia
Mestská galéria Rimavská Sobota/Slovakia
Galeria Wojewódstwa Warmińsko-Mazurskiego/Galeria Marszałkowska/Poland
Klub Kultury/Galerie Vladimíra Hrocha, Uherské Hradiště/Czech Republic
2009 „Olejomaľba/Oilpainting“, Zichyho palác, Bratislava/Slovakia
2008 „Olejomaľba/Oilpainting“, Mestská galéria Rimavská Sobota/Slovakia
2008 „Pravidlá a výnimky“
Kysucká galéria/Kaštieľ Oščadnica/Slovakia
Galéria PF01, Bratislava/Slovakia
2008 „Sonda“, Záhorská galéria, Senica/Slovakia
„Maľba“, galéria CCS, Bratislava/Slovakia
2008 „Natura Morta“, galéria PF01, Bratislava/Slovakia
2007 „Interpretácia skutočnosti“ UMENIE 2007, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
2007 „Na husličkách maľované“
Západoslovenské múzeum, Trnava/Slovakia
The Chateau, Šalgovce/Slovakia
Mestské múzeum, Bratislava/Slovakia
Dom Komorného grófa, Kremnica/Slovakia
Synagóga, Nitra/Slovakia
Krajské múzeum, Prešov/Slovakia
Palazzo Re Enzo, Bologna, Taliansko/Italy
Randolph, Oxford, Anglicko/England.
Galéria slovenského umenia, Krakov, Poľsko/Poland
Supetar, Brač, Chorvátsko/Croatia
2007 „Plastycy z nad Olzy“, Tešínske divadlo, Český Tešín, ČR/Czech Republic
2006 „Voľným okom“, Galéria ŠVK, Banská Bystrica/Slovakia
2006 „Na husličkách maľované“, Reduta, Bratislava/Slovakia
2005 „Návrat do krajiny II.“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
2005 „Štyri nebá“, Rotunda, Košice/Slovakia
2004 „Vianočný obraz“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
2004 „Négy égbolt“, Budapešť, Miškolc, Maďarsko/Hungary
2004 „Aukcia súčasného umenia ArtSK“, Galéria umenia Incheba, Bratislava/Slovakia
2004 „Návrat do krajiny I.“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
2003 „Slovenská maľba a socha“, Center of Hellenic Tradition, Atény, Grécko/Greece
2003 „Šport a olympizmus“, Zichyho palác, Bratislava/Slovakia
2003 „Talenty 5“, Záhorská galéria, Senica/Slovakia
2002 „Salón“, Štátna galéria v Nitre/Slovakia
2001 „Diplomové práce“, Galéria Marat Art, Bratislava/Slovakia
2001 „Maľba a sklo“, Kaštieľ Mojmírovce/Slovakia
2000 „Zo zbierok J. Kelceyho“, Veľvyslanectvo SR, Londýn, Anglicko/London, England
1999 „Ateliér maľby“ galéria Médium, Bratislava/Slovakia
Oravská galéria, Dolný Kubín/Slovakia
galéria T, Komárno/Slovakia
Štátna galéria, Nitra/Slovakia
1998 „Maľba“, Bulharské kultúrne a informačné centrum, Bratislava/Slovakia
SYMPÓZIÁ
2005 „Návrat do krajiny II.“, Malá Franková/Slovakia
2004 „Návrat do krajiny I.“, Malá Franková/Slovakia
OCENENIA
2011 ,,Premio Internationale d´Arte, San Crispino“, Porto Sant´Elpidio/Italy
„Premio Speciale Della Critica“
________________________________________
Xénia Bergerová sa narodila v roku 1977 v Bratislave. Študovala v Ateliéri maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2001). V roku 2000 absolvovala semestrálny študijný pobyt na Akadémii Sztuk Pieknych v Krakove. Od roku 2004 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre reštaurovania Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a od roku 2006 vedie Ateliér maliarskej prípravy reštaurátorov. V roku 2006 získala diplom a titul „Artis doctor“. V rokoch 2004 – 2010 pôsobila aj ako odborná asistentka na Katedre výtvarnej výchovy, na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk