PER SPECTRUM 2012 - DIVERSITY

Publikované: 
14/09/2012
PER SPECTRUM 2012 - DIVERSITY

Per spectrum 2012

Per spectrum 2012


Termín: 27.9.2012 - 28.10.2012
Vernisáž: 27.9.2012 o 16.00 hod.
Výstavný priestor: Veľká výstavná sieň - Medziposchodie
Prešovské združenie Per Spectrum sa vo svojom šiestom roku existencie predstavuje verejnosti prvý krát v Šarišskej galérii v Prešove svojou (už sedemnástou) spoločnou výstavou, ktorá dostala názov Diversity. Prezentuje sa na nej 17 umelcov: J. Drotár, A. Gaj, A. Gajová, K. Gregor, A. Gregorová, L. Grejtáková, A. Hausová, A. Jazykov, M. Johanides, K. Jurašek, P. Kocák, D. Mavrevová, D. Srvátka, E. Tkáčiková, M. Zbojan, J. Zelinka, T. Žitňanová. Rozmanitosť /diversity/ je charakteristickým znakom tvorby členov spolku, je v ňom združených 19 výtvarníkov zastupujúcich najstaršiu, strednú i mladú generáciu prešovskej profesionálnej výtvarnej scény. Názov naznačuje ideu spájania rôznorodej škály výtvarných výpovedí. „Sme spektrom umeleckých prejavov rôznych generácií, ktoré spája tolerancia a spoločný záujem.“ (Mgr. art. Eva Tkáčiková, 2009)
V rokoch 2006 – 2010 združenie oživilo vlastnú galériu v Prešove, kde sa pravidelne každý mesiac prezentovali so svojou tvorbou jeho členovia. Okrem výstav na domácej pôde reprezentovalo Per Spectrum mesto Prešov aj na výstavách v galériách na Slovensku a v zahraničí, organizovalo výtvarné plenéry a sympóziá, besedy, poznávacie zájazdy, charitatívne aukcie, letné tábory pre deti s výtvarnými aktivitami a pod. Členovia sa prezentovali počas trvania spolku na samostatných výstavách v Číne, Maďarsku, Poľsku, Česku, Ukrajine, Španielsku. Ďalším zámerom galérie bolo podporovať a zviditeľňovať mladých začínajúcich umelcov z Prešova, ale aj predstaviť v našich priestoroch hostí, osobnosti z výtvarnej oblasti, medzi nimi boli prof. D. Kállay, akad. mal., K. Štanclová, akad. mal., prof. J. Bartusz, akad. soch., Doc. Ing. arch. Lýdia Jergušová, akad. mal., T. Žitňanová, akad. mal., M. Radev, akad. mal., Juraj Čutek, akad. mal.Z. Prokop, akad. soch., Fero Lipták, akad. mal. a ďalší. Ako spolok sa Per Spectrum začlenilo v roku 2007 do Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ) a následne sa prezentovalo výstavou v Umeleckej besede v Bratislave, ktorá bola prvou najucelenejšou výstavou prešovských výtvarníkov v hlavnom meste. To prispelo k zviditeľňovaniu tvorby prešovských výtvarných umelcov a ich aktivít aj za hranicami regiónu.
„Zostavovať diela sedemnástich výtvarníkov znamená vystavovať sa riziku. Súčasne však táto situácia je inšpirujúcim impulzom pre hľadanie rozdielneho a tiež spoločného. Sprievodné úvahy ako zoradiť jednotlivé diela, či podľa veku, techniky, výtvarného názoru, abecedy, vyústili do úprimného priznania farby neznášajúcej akékoľvek špekulácie. Preto aj názov výstavy „Diversity“. Dôležité je, že je tu snaha o úprimnú výpoveď a profesionálnu poctivosť.“ (Karol Gregor 2012)

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk