Spolok C+S a hostia

Publikované: 
14/09/2012
Kategórie: 
Spolok C+S a hostia

Spolok C+S a hostia

Spolok C+S a hostia


Termín: 27.9.2012 - 28.10.2012
Vernisáž: 27.9.2012 o 16.00 hod.
Výstavný priestor: Veľká výstavná sieň - Poschodie
C + S
"Trochu z histórie a súčasnosti"
Začiatkom leta 1990 v atmosfére "pomlčkovej vojny", vzniká spolok s názvom C+S, ako
voľné spoločenstvo výtvarníkov s orientáciou na šírenie vlastnej nekomerčnej kultúry.
90.roky minulého storočia, charakterizuje Spolok C+S cez alternatívne akcie.
Nosnou aktivitou boli medzinárodné výtvarné sympóziá "Laboratóriá". Laboratórium Prešov
1992, Laboratórium - Vysoké Tatry 1994,Laboratórium - Košice 1996,Laboratórium – Vyšné Ružbachy 1988.
Tieto výtvarné akcie prebehli pod kurátorským vedením Dr.Vladimíra Beskyda. Po určitej
časovej odmlke sa činnosť spolku obnovuje a nadväzuje na predchádzajúce "Laboratóriá",
Laboratórium - Prešov 2009 a výstavou Spolku C+S vo výstavných priestoroch SVU
v Bratislave 2011.
Súčasná výstava Spolku C+S v Šarišskej galérii mesta Prešov nadväzuje na túto kultúrnu
aktivitu.
Stano Šalko, predseda spolku C+S a kurátor výstavy

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove