VYHODNOTENIE SÚŤAŽE - Koník v meste

Publikované: 
15/10/2013
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE - Koník v meste

Milí mladí návštevníci Krajskej galérie,
s radosťou konštatujeme, že ste veľmi pohotovo zareagovali na našu výzvu. Je to dôkaz, že patríte k tým kultúrnym mladým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o výtvarné umenie a kultúru v našom meste. Ste šikovní a tvoriví, máte bohatú fantáziu a viete vytvoriť krásne dielka. Do súťaže sa zapojilo 10 autorov, niektorí poslali aj viacero obrázkov. Dostali sme aj 2 zaujímavé príbehy. Myslíme si, že sa Vám grafika o „ Koníkovi v meste“ od Eugena Króna páčila - nenechali ste ho opusteného, našli ste mu iný veselý domov, alebo novú rodinu. Porota mala veľmi ťažkú úlohu. Pozvali sme do nej aj skupinu študentov z Katedry výtvarnej výchovy a umenia na Filozofickej fakulte. Všetky Vaše obrázky sa nám skutočne veľmi páčili. Napokon sme rozhodli nasledovne - v priestore výstavy v Šarišskej galérii budú vedľa diela umelca Eugena Króna do konca mesiaca umiestnené obrázky týchto autorov:
Vanesska Adamisová 11r., ZUŠ Októbrová 32‚ Prešov
Klárka Breceljová, 12 r, V. Clementisa 14, ZŠ Šmeralova, Prešov
Žofka Juricová 10r., ZUŠ Októbrová 32‚ Prešov
Všetkým Vám blahoželáme! Obrázky všetkých autorov a texty rozprávok sú zároveň umiestnené na našej webovej stránke. Víťazi si v galérii môžu prevziať aj maličký darček. Dúfame, že sa s Vami všetkými stretneme na ďalších výstavách v galérii, či na webových stránkach a možno nabudúce zvíťazí práve Vaša grafika. Prajeme Vám veľa tvorivých úspechov
Vaša porota
PhDr. Edita Vološčuková, PhD., KVVU FF PU Mgr. Ľuba Kotalová, odborná pracovníčka Krajskej galérie
a študenti 5. roč, KVVU FF PU (projekt č.g. 026 UK-4/2013)

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk