Jaroslav REŠOVSKÝ (1953-2008)- maliar a reštaurátor

Publikované: 
03/12/2013
Jaroslav REŠOVSKÝ (1953-2008)- maliar a reštaurátor


Termín výstavy: 5.12.2013 – 2.2.2014
Vernisáž: 5.12.2013 o 16:00 hod. v ŠG v Prešove
Výstavný priestor: Veľká výstavná sieň / Poschodie, Hlavná 51
Kurátor: PhDr. Darina Petranská
Autorskú výstavu akad. mal. Jaroslava Rešovského, pripravila Krajská galéria v Prešove pri príležitosti nedožitých 60. narodenín maliara a reštaurátora. Mapuje jeho bohatú reštaurátorskú cestu v rozsahu takmer tridsiatich rokov plodného profesionálneho života. Súčasťou výstavy je aj kolekcia voľnej maliarskej tvorby, ktorá bola pre Jaroslava Rešovského únikom z pracovného vypätia a rutinnej všednosti, akoby pokorou pred dielami minulosti, ktoré s trpezlivosťou a sebadisciplínou v presadzovaní vlastného „ja“ potreboval vyvážiť osobnou maliarskou výpoveďou.
V minulosti mala možnosť verejnosť vidieť výstavu Jaroslava Rešovského iba raz – na prelome rokov 1993 – 94, kedy Krajská galéria pripravila prezentáciu reštaurátorskej tvorby z rokov 1979 - 1993, s výberom originálov reštaurovaných diel (maľba, plastika) a s fotografickou dokumentáciou.
Po 20 ročnom odstupe má galéria snahu znova pripomenúť osobnosť a dielo maliara a reštaurátora umelecko-historických pamiatok, jedného z mála odborníkov pôsobiacich v našom kraji, už ale ako uzavretú kapitolu ľudského a profesionálneho života.
Výstava zviditeľňuje veľmi špecifickú výtvarnú oblasť – reštaurovanie umelecko-historických pamiatok (reštaurátorské výstavy bývajú zriedkavé, pritom sú zaujímavé a nevšedné). Je doplnená panelmi s fotodokumentáciou k nástennej maľbe, sgrafitovej výzdobe, oltárom, ikonostasom, ale aj tabuľovej maľbe, obrazom a drevenej plastike, ktorým autor prinavrátil krásu a predĺžil životnosť.
Jaroslav Rešovský sa narodil na Gemeri (8.7.1953 v Rožňave). V rokoch 1972 – 1978 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave - odbor reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok (doc. Elvíra Antalová, prof. Karel Veselý ). Počas VŠVU sa zúčastnil študijného pobytu v Taliansku (1976 - Akademia Belle Arte Perugia). V roku 1978 získal kolektívne ocenenie - Cenu VŠVU za reštaurovanie nástennej maľby v lekárni „U Červeného raka“ v Bratislave.
Po absolutóriu nastúpil ako vedúci reštaurátor nástennej maľby v Štátnych reštaurátorských ateliéroch Bratislava, oblastný ateliér v Košiciach, kde pôsobil do roku 1990. 20 rokov s tímom pracovníkov pôsobil v rôznych mestách východného Slovenska, kde pod jeho vedením dostávali novú podobu architektonické pamiatky, ako boli napr. sgrafitová výzdoba na renesančnej veži vo Svinej, nástenné maľby v interiéri mestskej radnice a exteriéry meštianskych domov v Bardejove, sgrafitová výzdoba Floriánova brána, a v postupe rokov reštauroval meštianske domy na Hlavnej 84, 65, 92, v Prešove, tiež aj nástenné maľby a renesančný oltár v konkatedrále sv.Mikuláša v Prešove. S tímom spolupracovníkov zreštauroval oltárne komplexy v Pečovskej Novej Vsi, Chminianskej Novej Vsi, Šarišskom Štiavniku, ikonostas v Cernine a mn. i.
2 roky pracoval ako vedúci reštaurátor v Šarišskej galérii v Prešove. Pre galériu zreštauroval vzácne ikony, drevorezbu Immaculaty, veľkoformátové plátna Maxa Kurtha, olejomaľby iných maliarov z obdobia 19. storočia, tak ako v začiatkoch profesnej dráhy zreštauroval 15 zbierkových predmetov zo stálej expozície SNM - Spišského múzea v Levoči.
Neskôr pôsobil v slobodnom povolaní ako samostatný reštaurátor - člen Komory reštaurátorov Slovenska. Poslednou veľkou reštaurátorskou akciou autora bola sgrafitová výzdoba atiky na renesančnom kaštieli vo Fričovciach.
Reštaurovanie ako také si vyžaduje schopnosť vedieť odborne posúdiť stav schátranej pamiatky, určiť priebeh záchranných prác, zladiť staré receptúry s novými technologickými postupmi. Priznať autorstvo a prispôsobiť rukopis pri retušiach je nielen danosť, ale aj talent a cit pre majstrovstvo svojich predchodcov – to všetko bolo Jarovi Rešovskému dané v miere vrodeného talentu a štúdiom i praxou nadobudnutých profesných zručností.
Jarovi Rešovskému bola práca na záchrane umelecko-historických pamiatok životným poslaním, bol jej odovzdaný, ctil si ju, pristupoval s vážnosťou a rešpektom ku každému artefaktu. Spod jeho rúk vychádzali obnovené diela ako novo objavené skvosty, boli to, a doteraz sú, produkty jeho poctivej cizelérskej reštaurátorskej práce. Zomrel 14.decembra 2008 v Prešove. V roku 2011 mu bola udelená Cena mesta Prešov In memoriam.
Mgr. Margita Rešovská, odborná pracovníčka Krajskej galérie v Prešove

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk