Výstavný plán

Publikované: 
07/02/2021
Výstavný plán

EKOECHO V KRAJINE FRANTIŠKA VESELÉHO

Termín: 9. 9. – 24. 10. 2021

Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková

Tvorba a osobnosť Františka Veselého je bytostne spätá s prírodným prostredím. Gro jeho umeleckého smerovania spočíva práve vo variáciách prírodného prostredia a to nielen z okolia Stropkova, ale aj zo zahraničných ciest. S oduševnením maľoval „nové“, jemu spočiatku neznáme, prímorské krajiny, ktoré mu poskytovali iný pohľad  na ľudské zásahy do krajiny. Na začiatku to ešte nebola uvedomelá ekologická práca, avšak postupne, vďaka svojej vnímavej povahe, sa dopracoval k stvárneniu krajiny s akcentom na ekologické problémy. Výstava prezentuje výber z celoživotnej tvorby autora a pozostáva z diel zo zbierok Krajskej galérie  v Prešove a súkromnej zbierky.


Štefan Hapák – Maľba a grafika

Termín: 16.9. – 31. 10. 2021

Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková

Akademický maliar Štefan Hapák patrí k významným slovenským umelcom. Žiaľ, už ukončené dielo umelca, ale stále otvorené pre nové bádania, chceme verejnosti pripomenúť spomienkovou výstavou pri príležitosti jeho stého výročia narodenia. Štefan Hapák sa narodil 16. 10. 1921 v Pinkovciach pri Michalovciach a zapísal sa do povedomia najmä v oblasti krajinárskej tvorby. Jeho pole záujmu však siaha do viacerých sfér. Venoval sa pedagogickej, odborno-výskumnej, publicistickej a osvetovej činnosti. Zámerom výstavy je poukázať na jeho bohatú tvorbu a jednotlivé vývojové etapy. Diela prezentované na výstave pochádzajú zo zbierok Krajskej galérie v Prešove a zo súkromného majetku.


Edita Vološčuková – LABORATÓRIUM

Termín: 16. 9. – 31. 10. 2021

Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Vo svojej tvorbe sa Edita Vološčuková venuje už dlhšie obdobie problematike genetiky. Genetika nie je pre ňu predmetom vedeckého výskumu, skôr genealogickou spomienkou,  výtvarnou hrou, vizuálnym laboratóriom, v ktorom sa snaží poukázať na stále aktuálnejšiu problematiku biodiverzity, genetickej modifikácie, prenosom genofondu, informáciám o BIO produktoch, či plastom. Na túto situáciu reaguje na výstave objektmi, maľbami, grafikami a inštaláciami. Sú ironickou reakciou na informácie o pôvode, či obsahu produktov - kde stačí občas vynechať slovo, alebo zmeniť písmeno v názve. Využíva v nich fiktívne „prenosy génov“, spájanie organického s anorganickým, živých rastlín s plastovým odpadom. Svoju úlohu zohráva aj svetlo. Výtvarné LABORATÓRIUM toho unesie veľa.


Anna Hausová: Staré a nové (obzory)

Termín: október – december 2021

Kurátor: PhDr. Miro Procházka

A. Hausová od roku 1982 žije a tvorí v Prešove. Začínala monumentálnou tvorbou do architektúry a ilustračnou činnosťou. Zároveň rozvíjala svoju voľnú tvorbu.- Kresbu ,krajinomaľbu, textil. Vystavovala  v tom čase iba svoju textilnú tvorbu .Už v 80-tych rokov vytvára 3D objekty, hlavne technikou paličkovanej čipky a pokračuje v týchto aktivitách približne do polovice 90-tych rokov. Od 2. polovice 90-tych rokov sa viac sa sústreďuje na kresbu a maľbu. Od roku 2010 ale ku kresbe a maľbe pridáva opäť 3D objekty a realizuje rozsiahlu inštaláciu Prach si a v prach sa obrátiš, na ktorej pracuje doteraz. Jej širokospektrálnu tvorbu figurálnu aj nefigurálnu v posledných 12. rokoch zjednocuje idea – Kolobeh života, putovanie z dimenzie do dimenzie, vesmírne princípy existencie, atď.... V dielach sa snaží dosiahnuť univerzálnu myšlienkovú platnosť.


Bienále FORMA

Termín: november 2021

Kurátor: Miroslav Daubrava

Celoslovenská výstava Bienále FORMA 2021 má za cieľ zaznamenať vývoj úžitkového umenia na slovenskej výtvarnej scéne. Výstava by mala vytvoriť priestor pre prezentáciu širokého spektra diel od úžitkových objektov, šperku, skla, textilu, komunikačnej grafiky, fotografie, keramiky až po dizajn, scénografiu, interiérovú či malú architektúru. Vítaný je aj experiment, inovatívnosť, tvorivé hľadanie. Výstava je súčasne súťažnou prehliadkou.


Jubilanti 2021 II.

Termín: november 2021 – január 2022

Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková

Krajská galéria v Prešove pravidelne do výstavného plánu zaraďuje aj tvorbu umelcov, ktorých životné jubileá si v danom roku pripomíname. Výstavou Jubilanti II. si pripomíname tvorbu umelcov, ktorí sa zaraďujú medzi jubilujúcich autorov v druhej polovici roka 2021 (D. Milly, J. Bokšay, A. Doboš, E. Gwerk a iní).


Ikony a komix

Termín: november 2021 – január 2022

Kurátor: PhDr. Miro Procházka


Imro Weiner-Kráľ

Termín: december 2021 – február 2022

„Weiner vo svojej maľbe využíval charakteristické znaky surrealizmu, ako napríklad antropologickú monumentalizáciu, mechanizmus zhustenia, levitovanie predmetov, pootvorené okná a dvere ako symboly úniku, oblaky ako alegórie slobody, prevracanie časovo-priestorovej kauzality v rámci jednotlivých obrazov a pod. Popieral však automatizmus a slovenskú skutočnosť chcel uchopiť a zobraziť v jej hĺbke: realitu i sny, svet bdenia i spánku, reálne a ireálne, to čo je hlboko zakorenené v ľuďoch, čo vidno na povrchu i čo sa skrýva v podvedomí aj tých najprostejších ľudí. (Slovenské moderné umenie, 2012)“

Kurátor: PhDr. Miro Procházka


Ladislav Kontšér  × Dionýz Dugas

Termín: december 2021 – február 2022

Výstava zameraná na prezentáciu fotografie v podaní dvoch kamarátov Ladislava Kontšéra, a jeho kamaráta a učiteľa Dionýza Dugasa.

Ladislava Kontšéra ako fotografa s citom pre iné umelecké a technické oblasti môžeme zaradiť medzi jedných z vynikajúcich prešovských fotografov. „S fotoaparátom podnikal výlety do prírody, ale vedel sa túlať aj po zákutiach mesta a zachytávať zaujímavé momenty všedného života jeho obyvateľov. Ale aj hľadať a zvečňovať krásu žien a spájať ju s divmi svetla „obyčajnej“ prírody. Vedel zájsť do špeciálnej školy za zdravotne postihnutými deťmi a vytvoriť sériu zaujímavých fotografií z vyučovacej hodiny. Fotografovanie ho naučilo životu cestovateľa, turistu, poznávača sveta a hľadača nezvyčajného svetla.(Országh, online, 2020)“ Ladislav Kontšér tragicky zahynul vo Vysokých Tatrách v roku 1977.

Dionýz Dugas ako fotograf, vydavateľ a svetobežník sa zaraďuje medzi výrazné osobnosti fotografie na Slovensku. Ako napísala bývala riaditeľa ŠG M. Hrebíčková (2011): „Každá Dugasova fotografia zachytáva objektívnom motívy cez sito jeho bohatého vnútorného sveta a citového zaujatia... Dino Dugas je autorom, ktorý ovláda bravúrne svoje remeslo a jeho pridanou hodnotou je práve umenie vidieť.“

Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková

*zmena programu vyhradená

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove