Pripravujeme 2022

Publikované: 
07/02/2021
Pripravujeme 2022

Vladimír Ossif

Termín: október 2022 –  január 2023

Krajská galéria v Prešove predstavuje výstavu z tvorby prešovského rodáka – akademického maliara Vladimíra Ossifa, ktorý počas svojho tvorivého života ostal verný geometrickej abstrakcii. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1974 – 1980), na Vysokej škole dekoratívnych umení v Paríži (1983 – 1985), kde sa usadil. Jeho diela sú zastúpené v súkromných a štátnych zbierkach mnohých galérií a múzeí (Múzeum moderného umenia v Paríži, Ministerstvo kultúry, školstva a vzdelávania francúzskej republiky, Casa de Velazquez v Madride, Fonds Cantonal d Art Visuel v Ženeve, Národná galéria v Prahe a i.). Pravidelne vystavuje na samostatných, ale aj skupinových výstavách doma i v zahraničí (USA, Nemecko, Francúzsko, Španielsko a i.).

„Tvorba Vladimíra Ossifa po roku 2000 využíva nové senzibilné výrazové prostriedky. Aj keď naďalej vychádza z abstraktnej geometrie, jeho kompozícia sa uvoľňuje. Z jeho obrazov sa vytráca jemný texturálne bohatý povrch a poltónovo hravý kolorizmus. (Rusinová, 2006, s. 6)“


FOTOGRAFIA – Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave

Termín: október 2022 – január 2023

Kurátor: Opava, PhDr. Miro Procházka

Krajská galéria v Prešove v spolupráci s Inštitútom tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave pripravila pre návštevníkov výber z tvorby pedagógov jednej z najlepších univerzít zameraných na fotografiu.


PRÁCI ČESŤ!

Termín: október 2022 – január 2023

Kurátor: Michal Kačmár

Prešovské sochárske sympózium, ktoré tradične v letných mesiacoch ponúka verejnosti pohľad na náročnosť sochárskej práce spolu s kultúrnym programom, sa presunie do Krajskej galérie v Prešove v podobe výberu najlepších sochárskych diel z jednotlivých sochárskych sympózií.

*zmena programu vyhradená

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove