Maľba a grafika / Štefan Hapák

Publikované: 
28/10/2021
Maľba a grafika / Štefan Hapák

Výstava profesora, vysokoškolského pedagóga a všestranného výtvarníka Štefana Hapáka v Krajskej galérii v Prešove pod názvom Maľba a grafika / Štefan Hapák sa blíži k svojmu záveru. Nedeľa, 31. októbra, je posledným dňom jej prehliadky a práve touto cestou Vám dávame do pozornosti poslednú možnosť stretnutia s dielami pre Prešov významného umelca, ktorý sa okrem aktívneho umeleckého života zapísal do dejín aj ako aktívny pedagóg a umenovedec. Diela sú výberom zo súkromného majetku dedičov a zo zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove.

Umelecká cesta Štefana Hapáka sa začala už v rannom detstve. Narodenie sa do robotnícko-roľníckej rodiny mu poskytlo priestor pre kontakt s tesárskym remeslom, ktoré si svojou povahou vyžaduje značné zručnosti v práci s prírodným materiálom a s priestorovým videním. Štefan Hapák ako vnímavý a zručný mladík sa chopil starého remesla a vytváral drobné plastiky zvierat a domácich vtákov. Už v tom období sa prejavila jeho zručnosť a chuť venovať sa umeleckej tvorbe, ktorá pokračovala počas jeho celého tvorivého života. Výtvarnej tvorbe sa venoval nepretržite a zanechal bohatú zbierku prác zasahujúcich do všetkých umeleckých druhov. Jubilejná výstava Štefana Hapáka (*100) prezentuje výber z jeho celoživotnej tvorby v podobe malebných pohľadov do zákutí prírody, portrétnej tvorby až po jeho grafické diela. Okrem jeho umeleckej činnosti je Štefan Hapák známy, podľa slov jeho sestry Zuzana Osavčukovej-Hapákovej (2013, s. 5), aj ako „... človek s dobrým srdcom a pedagogickým optimizmom, rád odovzdával nadobudnuté vedomosti a skúsenosti svojim študentom aj iným záujemcom, túžiacim po poznaní. „Nikomu nepovedal: nemám čas, to sa nedá.“ Ak ho niekto požiadal o pomoc, nechal svoju prácu a šiel pomáhať iným. Pomáhal všetkým bez rozdielu.“

Štefan Hapák sa narodil 16. októbra 1921 v Pinkovciach v okrese Sobrance. Študoval na  Lýceu a Učiteľskom ústave v Užhorode (1939 – 1944). V rokoch 1947 – 1948 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a v roku 1953 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe (J. Želibský, O. Nejedlý). Od roku 1953 až do odchodu do dôchodku pôsobil na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach a aj ako vedúci Katedry výtvarnej výchovy. Zomrel 23. marca 1997 v Ľuboticiach.

Mgr. Alžbeta Malíková

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk