Bienále FORMA 2021

Publikované: 
27/11/2021
Bienále FORMA 2021

Celoslovenská výstava Bienále FORMA 2021 má za cieľ zaznamenať vývoj úžitkového umenia na slovenskej výtvarnej scéne počas obdobia posledných dvoch rokov. Výstava vytvára priestor pre prezentáciu širokého spektra diel od úžitkových objektov, šperku, skla, textilu, komunikačnej grafiky, fotografie, keramiky až po dizajn, scénografiu, interiérovú či malú architektúru. Vítaný je experiment, inovatívnosť, tvorivé hľadanie. Výstava je súčasne súťažnou prehliadkou.“

Tieto slová boli súčasťou výzvy, ktorú na svojom webovom portáli uverejnila Slovenská výtvarná únia ako organizátor výstavy v apríli tohto roku s úmyslom osloviť a prizvať k účasti na súťažnej prehliadke výtvarných umelcov v rámci všetkých odborov úžitkového výtvarného umenia, pôsobiacich na Slovensku. O tom, že ide o úspešný a kontinuálne dlhotrvajúci výstavný projekt, svedčí i jeho aktuálny 8. ročník, ktorého  uvedenie „do života“ bolo realizované v priestoroch Krajskej galérie v Prešove 4. novembra 2021.

V záujme sprostredkovať najnovšie trendy vznikajúce v intimite ateliérov a  dielní aktívne tvoriacich výtvarníkov, remeselníkov, dizajnérov a i., čo najširšiemu diváckemu publiku z radov laickej i odbornej verejnosti, siahli organizátori po jednoduchom a pritom účinnom kroku. Tým krokom je vytvorenie spolupráce s jednotlivými galériami na Slovensku.

Otvorila sa im pomyselná cesta priamej, a pre všetky strany prospešnej, prezentácie a propagácie úžitkového umenia vo viacerých regiónoch Slovenska. Mesto Prešov sa tak po Martine, Trenčíne a Komárne stalo štvrtým, a veríme, že nie posledným miestom, ktoré sa zapíše do histórie konania Bienále Forma, s titulom premiérového uvedenia výstavy.  

Zostaveniu výslednej kolekcie diel, v akom ju môžu vidieť i návštevníci galérie,  predchádzalo zasadnutie odbornej komisie, ktorá v októbri t. r. rozhodovala, na základe fotodokumentácie prihlásených ponúk od jednotlivých súťažiacich, o výbere najlepších a hodnotiacim kritériám zodpovedajúcich výtvarných dielach. Z celkového počtu 41 prihlásených autorov sa po konštruktívne a objektívne vedenom posudzovaní porota rozhodla posunúť do užšieho výberu 25 autorov, ktorých diela považovala z hľadiska inovatívneho i tvorivého prínosu, s dôrazom i na ich funkčnú hodnotu, za tie najadekvátnejšie a najpresvedčivejšie.

Vzhľadom na bohaté zastúpenie autorov, ako i rozmanitosť prezentovaných diel, nie je možné v tomto príspevku venovať našu pozornosť každému jednotlivo. V rámci zachovania objektivity, ponúkame v nasledujúcich riadkoch úryvok z textu kurátora výstavy Miroslava Daubravu: „Najväčším počtom diel je zastúpená kategória úžitkovej keramiky (Edita Hertl Balážová, Blanka Kästová Burgerová, Dária Kminiaková, Kristína Ligačová, Zlatica Jurisová Plešková, Verner Scheibenreif a Martina Solárová Paule). Prekvapivo silne zastúpená je  skupina autorov prezentujúcich bytový dizajn (Michaela Bujňáková, Pavol Capík,  Erich Černaj, Erika Gregušová, Peter Humaj a Jana Maderová). Textilného dizajnu sa urodilo pomenej, ale zato je to silná zostava etablovaných textilných výtvarníčok, ktorých mená sú v oblasti textilného dizajnu všeobecne známe (Zuzana Augustínová Boteková, Soňa sadílková a víťazka posledného Bienále FORMA 2019 Andrea Vonkomerová). Šperky ako diela predstavujú Naďa Šimunová a Blanka Cepková. Kategóriu divadla, konkrétne segment divadelnej scénografie, zastupuje návrh scény Jozefa Cillera. Kategóriu úžitkovej grafiky tvoria Mária Čorejová,  Petra Štefánková a František Tomík. Fotografickú tvorbu predstavujú Jena Šimková a Dušan Křístek“.

Bienále FORMA 2021 v priestoroch Krajskej galérie sa po troch týždňoch pomaly blíži k svojmu záveru. Napriek rôznym úskaliam a zavedeným obmedzeniam, ktoré výstavu sprevádzali veríme, že si našla svojich návštevníkov a priaznivcov, bola zdrojom inšpirácií, podnetov a impulzov pre regionálnych výtvarných umelcov, prípadne i študentov prešovských umeleckých škôl.

Pre tých, ktorým sa nepodarilo osobne navštíviť výstavu v Prešove máme ešte jednu pozitívnu správu. Výstava Bienále FORMA 2021 bude od decembra 2021 reinštalovaná v priestoroch Galérie UMELKA v Bratislave a následne aj vo forme virtuálnej prehliadky sprístupnená na webe Slovenskej výtvarnej únie.

Text. Mgr. A. Derfiňáková

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk