Jubilanti 2021 v Krajskej galérii

Publikované: 
20/01/2022
Jubilanti 2021 v Krajskej galérii

Napriek nepriaznivým prekážkam, ktoré pre nás všetkých prichystal rok 2021, sa Krajská galéria v Prešove rozhodla pokračovať v realizácií naplánovaných výstav a v čase celoštátneho lockdownu ich predstaviť verejnosti aspoň formou virtuálnych prehliadok, zverejnených na svojej webovej stránke. Počas tohto turbulentného obdobia sa tak galérii podarilo pripraviť vyše 30 výstav.

Samostatnú časť z tohto počtu tvoril krátkodobý cyklus Dielo mesiaca v rámci ktorého sa kurátorka na príklade výtvarných diel zo zbierkového fondu galérie pokúsila bližšie zhodnotiť nielen výtvarnú tvorbu autorov, ale zároveň podrobnejšie analyzovať konkrétne výtvarné dielo. Priestor Recepcie galérie tak po dobu jedného mesiaca spestrili obrazy Jozefa Srnu, Milana Laluhu, Teodora Moussona, Dezidera Millyho, Ernesta Stenhuru, Veroniky Rónaiovej, Oľgy Bartošíkovej, ale i grafiky Ľudovíta Fullu a i.

Druhú, nemenej významnú časť, reprezentovali výstavné projekty, prostredníctvom ktorých návštevníci galérie mohli spoznať súčasnú výtvarnú tvorbu viacerých významných slovenských osobností ako sú Peter Roller alebo Jozef Höger, výtvarných umelcov regiónu Petra a Andrey Lipkovičovcov, ale i mladej generácie zastúpených maliarkou Nikolou Šušovicovou, módnymi návrhármi v projekte Móda po Covide, dizajnérmi a výtvarníkmi venujúcimi sa úžitkovému umeniu na Bienále FORMA 2021 a autorov zo zahraničia Arkadiusza Golu či účastníkov súťaže Zlatý súdok 2021.

Uplynulý rok sa v galérii niesol v duchu významných výročí a jubileí. Okrem 65. výročia svojho založenia, galéria nezabudla ani na viaceré výrazné postavy prešovskej výtvarnej scény, ktorých životné jubileá si pripomenula formou individuálne koncipovaných, retrospektívnych výstav, v mnohých prípadoch už uzatvorenej výtvarnej tvorby, ale aj tej súčasnej a aktuálnej. V krátkosti môžeme spomenúť napr. prehliadku maliarskej tvorby fenoménov ako Michal Čabala, Štefan Hapák, Ernest Rákoši, sochárskeho diela majstrov Júliusa Machaja a Dušana Pončáka, čiernobieleho sveta fotografie Ladislava Kontšéra... V neposlednom rade sem patrí i multimediálna výstava Edity Vološčukovej, ešte prebiehajúca výstava Anny Hausovej alebo poetická a dokumentárna fotografická tvorba Dina Dugasa.  

Inou možnosťou, ako si pripomenúť a na relatívne malom priestore priblížiť tvorbu ďalších jubilujúcich umelcov, ktorých diela tvoria neoddeliteľnú súčasť zbierkového fondu galérie (solitérne diela, väčšie súbory), bolo prezentovať ich na spoločnej výstave z cyklu Jubilanti 2021 (I. a II.). Pestrá kolekcia prvej časti ponúkla v letných mesiacoch návštevníkom galérie výber z maliarskej a grafickej tvorby regionálnych i celoslovensky známych autorov: Ľudovít Feld, Marián Čunderlík, Ján Lebiš, Ľudovít Kellenberger, Ivan Šafranko, František Blažo, Anton Kubek, Július Nemčík, Jan Hák, Kveta Gandlová, Milan Paštéka, Vojtech Erdélyi a i. Druhá časť, aktuálne ešte sprístupnená verejnosti do nedele 30.1.2022, je prehliadkou žánrovej i výrazovo odlišnej hlavne maliarskej tvorby umelcov, pôsobiacich na území Slovenska i nášho regiónu od 19. storočia po súčasnosť: Franz Lenbach, Konštantín Kövári-Kačmarik, Jozef Miklošik, Jozef Bokšaj, Edmund Gwerk, Rudolf Moško, František Studený, Dušan Srvátka, Milan Johanides, Andrej Doboš a ďalší. Obe výstavy z cyklu Jubilanti 2021, napriek tomu, že ukázali iba „zlomok“ z celoživotnej tvorby jednotlivých umelcov, sú dokladom rozmanitosti a najmä kvalitatívnej úrovne kontinuálne budovaného zbierkového fondu galérie.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: archív KG v Prešove

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk