Ľudovít Čordák - Pred búrkou

Publikované: 
28/02/2022
Ľudovít Čordák - Pred búrkou

Pred búrkou, 1926, olej, lepenka, O 623

Ľudovít Čordák patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej krajinomaľby prelomu 19.  a 20. storočia. Jeho krajinárska tvorba, spolu s tvorbou dobre známeho autora z prostredia  Tatier  –  Ladislava Medňanského, „predstavuje klasické hodnoty našej výtvarnej minulosti.“ (Němcová, 1997, s. 3) Krajská galéria v Prešove vo svojich zbierkach opatruje niekoľko diel od tohto talentovaného umelca, ktorý svojou tvorbou prispel k problematike slovenskej krajinomaľby. Na rozdiel od tvorby Ladislava Medňanského, ktorý na svojich cestách za hľadaním nových umeleckých impulzov presiahol až za hranice našej zeme, Ľudovít Čordák upriamil svoju pozornosť na  tvorbu v domácom prostredí. „Malo to svoje obmedzenia a nevýhody, ale aj istú prednosť v tom, že tieto danosti umožnili rozpoznať názorové tendencie a tvorivú schopnosť domáceho úsilia, odkázaného na vlastné sily, na samostatnú interpretačnú schopnosť videného.“ (Vaculík, 1972) Už v počiatkoch svojej umeleckej cesty sa prejavil ako veľmi zdatný krajinár, ktorý svojou tvorbou ohúril aj svojho pedagóga na Akadémii výtvarných umení v Prahe – Júliusa Mařáka. Jeho impulzy v podobe neskorého romantizmu sa v tvorbe Ľudovíta Čordáka objavujú až do roku 1900, kedy sa postupne vzďaľuje od mařákovej koncepcie a začína sa vyrovnávať so zásadami luminizmu v podobe farbenej skladby obrazu. „Upustil od lokálnej farebnosti a okolo roku 1900, rozvinul farebne kultivovanú plenérovú interpretáciu krajiny v jej atmosférických premenách.“ (Groško, 1987)

Dielo Pred búrkou z roku 1926 prítomné v zbierkach galérie, je príkladom uplatnenia spomenutej koncepcie, ktorá v sebe nesie aj duchovné kvality domáceho prostredia. Spoločne s umelecko–estetickými kvalitami,  predstavujú základnú charakteristiku umelcovej výtvarnej tvorby. V spontánnosti farieb a uvoľnenej tvarovej skladbe Ľudovít Čordák zachytil premeny farieb krajiny v momente jej upokojenia sa  pred búrkou. Dielo je panoramatickým zachytením východoslovenskej roviny, ktorú doplnil o skupinu ľudí. Tak ako sa v priebehu času mení  vzhľad krajiny, tak za zmenili i pôvodné kvality diela Pred búrkou. Podľahlo zubu času a bolo nutné venovať mu zvýšenú pozornosť pod odborným dohľadom. Maľba na lepenke bola silne znečistená prachom, špinou a starým stmavnutým lakom. Sondážny prieskum odhalil nečakanú farebnosť a intenzitu maľby v čase jej vzniku, typickú pre luminizmus. Použitím syntetického rozpúšťadla a mydlovej vody bolo dielo očistené a zafixované záverečným voskovo-damarovým lakom. Dielo vďaka odbornému prístupu získalo druhý dych a svojou farebnou a svetelnou intenzitou maľby zapôsobí na mnohých návštevníkov galérie.

Dielo Pred búrkou zastáva významné miesto v zbierkovom fonde Krajskej galérie. Bolo súčasťou mnohých výstav, z ktorých spomenieme výstavu Metamorfózy krajiny z prelomu rokov 2020 – 2021, ktorá ponúkla návštevníkom pohľad do malebných krajín meniacich sa pod vplyvom ročných období. Dielo Pred búrkou od Ľudovíta Čordáka si môžete bližšie pozrieť na webovej stránke galérie v sekcii virtuálne prehliadky.

Andrej Liščinský

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk