Marián Straka - Čierne na bielom a trochu koloru

Publikované: 
09/06/2022
Marián Straka - Čierne na bielom a trochu koloru

Termín: 16.06.2022 – 25.9.2022
Vernisáž: 16.06.2022
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51 – medziposchodie

Marián Straka / Čierne na bielom a trochu koloru

(Grafika a objekt)

Výstava Čierne na bielom a trochu koloru predstavuje komorný výber zo súčasnej tvorby košického autora mladšej strednej generácie Mariána Straku. Autor sa venuje soche, objektu, inštalácii a poslednú dekádu aj osobito koncipovanej, ručne odtláčanej autorskej grafike. Umelcov základný myšlienkový koncept v kontexte jeho doterajšej tvorby definovala predovšetkým práca s mohutnou sochárskou drevenou hmotou.

Aktuálne prezentované pokračovanie umelcovho koncepčného zaujatia drevenou matériou predstavujú experimentálne ručné grafické tlače, vznikajúce na princípe odtláčania štruktúr drevených kruhových platní – štočkov kolmo narezaných z kmeňov stromov. Grafickými riešeniami citlivo variuje kontext prírodnej organickej formy a z nej odvodenej delikátnej estetickej a výtvarnej hodnoty.

Veľkorozmerné tlače na papieri konceptuálnym spôsobom nadväzujú na skoršiu sochársku prácu s drevenou blokovou formou, ale do autorovej tvorby vnášajú výrazný prvok kresbovosti, grafizmu, záujmu o líniu a štruktúru... hodnoty, ktoré jeho dovtedajšia sochárska a objektová tvorba mohla prijímať resp. obsiahnuť len vo veľmi redukovanej miere. Objavuje prvky klasicky vnímanej výtvarnej formy a výtvarnosti samotnej. Zaujíma sa o princíp línie, grafickej štruktúry, sútlače, transparencie, prieniku svetla, zasadeniu motívu do plochy, vzťahu bieleho podkladu a čiernej tlače.

Doterajšiu autorovu schopnosť cítenia mohutnej sochárskej formy a racionálneho geometrického tvaru prekvapujúco doplnilo jeho zaujatie delikátnym a výrazne grafickým charakterom tejto časti autorovho umeleckého programu. Umelec zaujatý grafickým detailom, prienikmi a rôznou mierou transparentnosti vznikajúcich a vzájomne sa prenikajúcich grafických štruktúr poukázal na svoj výrazný vzťah k nadčasovým hodnotám kresby a princípom hĺbkotlačovej grafiky. Vystavený súbor je doplnený viacerými komornými objektmi v sochárskej reči rozvíjajúcimi obdobné štrukturálne princípy.

Peter Markovič

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk