Peter Rónai – DEPOSIT

Publikované: 
08/07/2022
Peter Rónai – DEPOSIT

Realizácia autorskej výstavy v priestoroch Krajskej galérie v Prešove v termíne: 14. 07. 2022 – 03.10.2022.

DEPOSIT názov výstavy prezradí, že ide o – čiastočnú – retrospektívnu výstavu autora Petra Rónaia. Čiastočne preto, že množstvo vystavených prác je limitovaný priestorom Galérie, ale aj preto, že tu sú vystavené predovšetkým „klasické“ polohy kresby, maľby a grafické práce od osemdesiatych rokov až podnes. Kultúra regiónu vždy bola rozhodujúca pre vznik autorských programov, tu spomenieme len legendárnu výstavu „Prešparty“ v čase pri sformovaní kultúry po nežnej revolúcii, ďalšia „avantgardná“ výstava s názvom „Laboratórium“, kde autor vystavoval veľkorozmernú objektovú inštaláciu so spoluprácou Júliusa Kollera. Dôležitá spojujúca pupočná šnúra s Genius loci je aj pedagogické pôsobenie Petra Rónaia na Fakulte umení v Košiciach – po skončení pracovnej zmluvy profesora Rudolfa Sikoru a na osobné pozvanie profesora Juraja Bartusza – na Univerzite v poslednom desaťročí vedie ateliér Grafiky a experimentálnej tvorby. Medzi vystavenými dielami sú aj také, ktoré ešte neboli prezentované na domácej scéne napr. „Partitúra“ z roku 1992 hommage á John Cage, na spomienku stretnutia so svetovým intermediálnym umelcom v Bratislave na autorovej výstave v galérii Čs. Rozhlasu. Združenie „Nová Vážnosť“ ktoré autor založil v roku 1990 – členovia boli Milan Adamčiak a Július Koller – mal nespočetné prezentácie v európskom kultúrnom priestore, ide o výstavy, akcie a performances.    Toto obdobie reprezentujú na výstave obrazoobjekty a asambláže s názvom ako „Post Ping Pong“ odvolávajúce sa na hry a na aktívnu účasť divákov v rámci súčasného výtvarného umenia. Zvláštnu kapitolu tvoria tie diela, kde autor používa rôzne technické realizačné postupy, od klasickej grafickej technológie k súčasným multimediálnym posolstvám, nevylúčením experimentálnej počítačovej grafiky, ako východiskového bodu. Spomínané zväčša figuratívne kompozície pripomínajú konkrétne udalosti, výstavy, akcie, či priestorové inštalácie, ktoré tvorili dôležité medzníky na odbornej ceste formulovania odkazu Petra Rónaia. Citácie a autocitácie odkazujú na Bienále v Benátkach, na Gropius Bau v Berline, na pražskú výstavu v
G HMP s názvom „Slovenský obraz a antiobraz“. Celkový počet vystavených diel je päťdesiat tri - nie náhodou, totiž ide o takpovediac jubilejnú výstavu – totiž Peter Rónai sa narodil v roku 1953.

Najnovší obraz reagujúci na súčasný vojnový stav cituje výzvu – ešte zo šesťdesiatych rokov minulého storočia: MAKE LOVE NOT WAR !

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk