Peter Rónai - DEPOSIT

Publikované: 
15/08/2022
Peter Rónai - DEPOSIT

Výstavné priestory Krajskej galérie v Prešove svojim veľkorysým priestorom ponúkajú v horúcich letných mesiacoch miesto pre umelecké spestrenie voľného času. Takýmto spestrením je bezpochyby autorská výstava významného akademického maliara, profesora Petra Rónaia – Deposit, ktorá bola slávnostne otvorená za prítomnosti autora 14. júla. Napriek súčasnej nepredvídateľnej dobe sa galéria môže tešiť z pomerne slušnej účasti na samotnom otvorení výstavy, ktorá je čiastočne retrospektívnou výstavou autora. „Čiastočne preto, že množstvo vystavených prác je limitovaných priestorom galérie, ale aj preto, že sú tu vystavené predovšetkým „klasické“ polohy kresby, maľby a grafické práce od sedemdesiatich rokov až po dnes. (Rónai, 2022)“

Galéria ponúka návštevníkom prierez „klasickou“ tvorbou autora, ktorý je známy predovšetkým prekračovaním tradičných médií: „maľby a fotografie, teoretických rámcov a kategórií, definícií samotného umenia v duchu neodadaistických, postkonceptuálnych či postmoderných princípov. (INSTANT X PETER RÓNAI, 2020, s. 81)“ Rozsiahla multižánrová tvorba autora pohybujúca sa v špecifických polohách nadväzujúcich na svetové avantgardné smery, samozrejme v polohe ironickejšieho nazerania, presahuje aj do videoartu v 90-tych rokoch a ostáva ako neoddeliteľná súčasť autorskej tvorby Petra Rónaia. Príkladom toho je dielo prítomné na výstave pod názvom autoReverse (90-te roky) zachytávajúce transformáciu autorovej tváre v čase pomocou počítačového programu. Medzi vystavenými dielami sú aj také, ktoré autor nevystavoval na domácej scéne a to: „Partitúra“ z roku 1992 hommage á John Cage, na spomienku stretnutia so svetovým intermediálnym umelcom v Bratislave na autorovej výstave v galérii Čs. Rozhlasu. Zvláštnu kapitolu tvoria diela kde autor používa rôzne technické realizačné postupy, od klasickej grafickej technológie k súčasným multimediálnym posolstvám, nevylúčením experimentálnej počítačovej grafiky, ako východiskového bodu. Celkový počet vystavených diel je päťdesiat tri – nie náhodou, totiž ide o takpovediac jubilejnú výstavu – totiž Peter Rónai sa narodil v roku 1953. (Rónai, 2022)“

„Klasické“ polohy kresby, maľby a grafické práce od osemdesiatych rokov až dodnes prítomné na výstave predstavujú zlomok z rozsiahlej multižánrovej tvorby Petra Rónaia, ale zároveň sú dôkazom jeho celoživotnej lásky k umeniu. Autor sa ani na chvíľu neodvrátil od tvorivého procesu a galéria predstavuje – prezentuje tvorivé roky autorovho života v podobe malieb, kresieb, videoartu, asambláží, koláží a i. Návštevníci majú možnosť vidieť aj najnovší obraz Petra Rónaia reagujúci na súčasný vojnový stav, kde cituje výzvu ešte zo šesťdesiatych rokov minulého storočia MAKE LOVE NOT WAR! Tým poukazuje na fakt, že ľudia chcú lásku a mier a nie žiť v neistote a strachu.

Aby sme nezabudli na podstatný bod v tvorbe autora musíme spomenúť aj jeho začiatky, ktoré spadajú do kultúry 20. storočia charakteristickej zmenami a snahou o odklon od tradičných podôb umenia. Situácia, v ktorej vyrastal sa samozrejme pretavila aj do jeho tvorby častými odkazmi v názvoch diel a metaforami. Ivan Janoušek v monografii Petra Rónaia (2016) správne konštatoval, že sledovanie Rónaiove tvorby je „dobrodružstvom poznania“. Na dobrodružnú cestu spoznávania výtvarného diela Petra Rónaia sa návštevníci galérie môžu vybrať do októbra 2022.

Peter Rónai sa narodil v Budapešti v roku 1953. V rokoch 1970 – 74 študoval na VŠVU v Bratislave, v rokoch 1974 – 77 na AVU v Budapešti (odbor maľba a grafika, 1977 postgraduálne štúdium odbor monumentálne techniky). Na výtvarnú scénu vstúpil v 70-tych rokoch minulého storočia v rámci maďarsko-slovenskej neoficiálnej scény a už v roku 1972 počas štúdií na VŠVU sa zúčastnil kolektívnej výstavy Stretnutie. Od 90-tych rokoch sa stal hlavným predstaviteľom videoartu na Slovensku. Pedagogicky pôsobí na Fakulte umení v Košiciach a vedie ateliér Grafiky a experimentálnej tvorby. Žije a tvorí v Bratislave.

Mgr. Alžbeta Malíková

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk