Kontexty mesta - Umelecké intervencie v Prešove

Publikované: 
14/09/2022
Kontexty mesta - Umelecké intervencie v Prešove

Umelecké realizácie vo vybraných mestských priestoroch (Kumšt, Krajská galéria v Prešove - posledné skryté miesta v meste a Krajské múzeum v Prešove - hasičáreň) autorov Bálinta Rózsása, Andrey Roškovej, Simony Folkovej a študentov FU TUKE pod vedením lektorky Laury Murguíe Sánchez s asistenciou Lenky Balážovej, budú mať povahu miestne špecifických vizuálnych komentárov k topografii a situáciám Prešova pod kurátorským vedením Adriána Kobetiča a Petra Megyešiho. Zamerajú sa na priestorový, sociálny a historický kontext vybraných lokalít, ich potenciál a zmeny perspektívy zažitého vnímania.

viac info na: wave.sk

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk