+ alebo „doľava X doprava" / „hore X dole"

Publikované: 
08/11/2022
Kategórie: 

Dátum: 25.11. - predĺženie do 31.12.2022
Vernisáž: 25.11. o 18:00
Miesto konania: Zadný trakt, Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
Kurátor: Mgr. art. Eduard Klena 
Vystavujúci autori: Martina Chudá, Martina Rotlingová, Paula Gogola, Paulína Halasová, Ivana Mojšová, Eduard Klena
Hudba: Marianna Bachledová

Výstava + je súčasťou podujatia 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorú organizuje združenie MyMamy v Prešove. Výstava sa vo svojej podstate zaoberá rôznymi formami násilia, ktoré je páchané v súčasnom svete v nenápadných formách. Od drobných poznámok na pracovisku, či pokrikovaniu na ulici, cez nevyžiadanú poštu, alebo komentovanie na sociálnych sieťach až po verejný tlak na “dokonalý zjav” a správny vzťah podľa rodového zaradenia, alebo potenciálne usádzanie človeka do stereotypných mantinelov, už od narodenia. Násilie psychické, sexualizované a inštitucionálne.

Výstavný projekt má ambíciu a cieľ zvýšiť citlivosť verejnosti a verejného priestoru voči nesprávnym a nevyhovujúcim formám chovania, ktoré sa stali na Slovensku a jeho širokom okolí akýmsi nepísaným úzusom a drvivá väčšina populácie, ktorá s ním prichádza denne do kontaktu, otupela, znecitlivela, pustila jedným uchom dnu a druhým von, zaradila tieto skúsenosti do denného režimu.

Prizvaní autori a autorky z rôznych častí Slovenska sa tejto tematike venujú z rôznych uhlov pohľadu, počnúc mužským mačizmom, ženskou objektifikáciou, alebo pocitom viny vo vzájomnej konverzácii. Je dôležité vyzdvihnúť rôzne oblasti slovenskej krajiny, ktoré podčiarkujú všeobecný záujem výtvarného prostredia sa k téme vyjadriť, vec zmeniť, posunúť k lepšiemu či korektnému.

Maľby Martiny Rotlingovej (Bojnice- Bratislava) z Akadémie umení pracujú s vlastnou sebareflexiou do dnešného sveta idealizácie ženskej krásy a vizuálnej percepcie, podčiarknuté pastelovou ikonografiou ženy v priebehu storočí a jednotného mužského pohľadu (“male gaze”) na ženské telo, ako objekt.

Martina Chudá (Hlohovec, Trnava) využíva “raw” sugestívne, priamočiare gestá, ktoré bodajú ako nôž a jej diela sa vyznačujú bodrou čitateľnosťou, ktoré vyvolávajú mrazivé pocity surreálneho precitnutia do temného sveta autorkinej vízie.

Kresby Pauly Gogoly (Banská Bystrica, Bratislava) sa venujú telu, ktoré prešlo zmenou, aké bolo predtým a aké je teraz vo svojej fyzickej juxtapozícii.

Klena (Prešov, Bratislava) sa venuje spoločenskej tématike “rozloženia síl, práv a povinností v binárnom svete už od svojich štúdií v Ázii v kinetickom objekte architektúry.

Paulína Halasová (Spišská Nová Ves) svojou gestickou maľbou vytvára pomyselný luxusný priestor, ku ktorému sa môže žena “na slovensku” prepracovať / vypracovať z pohľadu hesla “niečo za niečo”.

Ivana Mojšová a jej séria “mikulášov” podčiarkuje ostatné autorky v znení priestoru, prostredia a spoločnosti, do ktorej sme od malička uvádzaní. Koľajníc, ktoré pre nás spoločnosť vopred pripravuje a, do ktorých nás chce dostať či zasadiť.

Výstavný alternatívny priestor v podaní prestavovaných miestností prešovskej krajskej galérie je podfarbený atmosferickou hudbou na teremin od Marianny Bachledovej (Banská Bystrica) nalaďujúci diania nevídané, obzory rozšírené za hranicu prešovského okresu.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove