Peter Smik: Keramika

Publikované: 
14/11/2022
Peter Smik: Keramika

Miesto konania: Suterén 49, Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
Dátum: 24.11.2022 - 5.3.2023
Vernisáž: 24.11.2022 o 16:00
Kurátor: Mgr. Lucia Benická – GUS

Výstava keramikára Petra Smika, realizovaná v spolupráci s Galériou umelcov Spiša, predstavuje výber z komornej tvorby autora za obdobie poslednej dekády. Výstava v priestoroch Krajskej galérie v Prešove má za cieľ priblížiť prešovskej verejnosti doposiaľ nepoznanú, ale nie neznámu tvorbu keramikára, ktorého meno a umelecké pôsobenie je s východoslovenským regiónom spojené už viac ako dve desaťročia. V Smikových dielach je prítomné prepojenie človeka a prírody – nezničiteľný vzťah plný hľadaní a rôznorodých pocitov expandujúcich na povrch práve v keramickej hmote.

Smikova tvorba vychádza z umeleckého spracovania rôznorodého materiálu ako kamenina, porcelán a sklo, ktoré rozmanitými technologickými postupmi premieňa na keramické a sklenené plastiky: tie napriek svojej zložitosti nepopierajú tradičnú úlohu keramiky. Kurátorka výstavy Lucia Benická uvádza: „Tvorba Petra Smika je rozsiahla, pohybujúca sa na poli komornej a monumentálnej tvorby využívajúcej rôznorodé materiály ako je kamenina, porcelán a sklo, ktoré rozmanitými technologickými postupmi premieňa na keramické a sklenené plastiky: tie napriek svojej zložitosti nepopierajú tradičnú úlohu keramiky. Gro tvorby tvoria komorné a monumentálne objekty  s použitím jemnej i hrubej kameniny a porcelánu, vypaľovaných v peci. Okrem keramiky sa venuje tvorbe sklenených objektov, pri ktorých využíva "fusing" (tavenie skla) a výrobe vitráží.“ Autor o svojej tvorbe hovorí: „Keramika je o večnom skúšaní a sklo je alchýmia… Vzťahy, život, príroda. To sú momenty, ktoré nesú v sebe silu, akú sa snažím zaznamenať. Nepracujem dlhodobo na nejakej téme, nerozvíjam jeden motív, život prináša nové pocity a niečo z nich chcem trvalo zachytiť.“       

Peter Smik, ktorého diela sú zastúpené v zbierke Galérie umelcov Spiša, sa popri umeleckej tvorbe aktívne podieľa na výtvarnom živote východného Slovenska nielen ako vystavujúci umelec, ale aj ako edukátor a organizátor výstav a rezidenčných umeleckých pobytov. Je zakladateľom občianskeho združenia Annogallery, ktoré popri vlastnom výstavnom priestore prevádzkuje unikátny ateliér keramiky v Hôrke a Bežovciach.

O autorovi

Peter Smik sa narodil 7. septembra 1968 v Poprade, žije a tvorí v Hôrke. Venuje sa voľnej a úžitkovej tvorbe, realizuje workshopy keramiky a podieľa sa na výtvarných projektoch. Štúdium absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Poprade a Strednej umelecko-remeselnej škole v Prahe. Ďalšie štúdium keramiky a práce so sklom absolvoval na rôznych stážach v Česku a v Nemecku (v r. 2004 / Spracovanie plochého skla tiffany technikou a Tavenie skla v Čechách, r. 2008 / Papierový porcelán v Grenzhausen v Nemecku, r. 2009 / Tlač na keramiku na Akadémii Karlsruhe v Nemecku, r. 2009 / Škola keramiky v Čechách). Autor vystavuje doma i v zahraničí. Jeho práce sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach na Slovensku, v Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku a v Českej republike.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk