Zlatý súdok 2023

Publikované: 
20/12/2022
Zlatý súdok 2023

PIVNÁ GALÉRIA v Prešove a redakcia časopisu Bumerang

VYHLASUJÚ

29. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO

ZLLATÝ SÚDOK 2023

V sobotu 1. apríla 2023 sa uskutoční v Prešove vernisáž najlepších súťažných prác, slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien najúspešnejším autorom 29. ročníka súťaže podľa rozhodnutia poroty takto:

VEĽKÁ CENA (Grand Prix) ZLATÝ SÚDOK a 500€

  1. Cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 200€
  2. Cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 150€
  3. Cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 100€

Propozície súťaže:

  1. Každý autor môže súťaž oboslať najviac piatimi pôvodnými prácami v origináli, vrátane grafických techník.
  2. Súťaž je otvorená pre každého a nie je obmedzený spôsob výtvarného spracovania.
  3. Formát prác by nemal presahovať rozmer A4.
  4. Súťaž je neanonymná. Každý príspevok je nutné označiť na jeho zadnej strane menom a úplnou adresou autora.
  5. Ocenené práce sa stanú majetkom PIVNEJ GALÉRIE v Prešove.
  6. Uzávierka súťaže je v piatok 24. februára 2023.
  7. Príspevky posielajte na adresu: Krajská galéria v Prešove (p. Fedor VICO)

ul. Hlavná 51 
080 01 Prešov
Slovensko

Obálku s príspevkami označte viditeľne heslo „PIVO“!
email: [email protected]

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk