Silver quadrangle / Strieborný štvoruholník 

Publikované: 
01/02/2023
Silver quadrangle / Strieborný štvoruholník 

Miesto konania: Veľká výstavná sieň + Medziposchodie
Dátum: 9. 2. 2023 – 16. 4. 2023
Vernisáž: štvrtok, 9. 2. 2023 o 16.00
Kurátor: Andrzej Czieszyński, BWA Premyśl, Poľsko

V roku 1994 sme sa rozhodli zorganizovať medzinárodné maliarske bienále a neskôr maliarske trienále karpatského regiónu – Strieborný štvoruholník. Nikdy by sme si nepomysleli, že raz nastane dramatická situácia, ktorá nás prinúti prehodnotiť naše dovtedajšie plány. V dôsledku pandémie sme boli nútení presunúť organizáciu trienále a všetkých sprievodných výstav na iný termín. Vírus nám nedal na výber. Okrem toho sme v tejto novej situácii museli zdolať mnohé neočakávané byrokratické prekážky a úskalia. Dnes, po roku, pevne veríme, že tentoraz sa nám podarí dotiahnuť naplánované projekty do úspešného konca...

Naším hlavným cieľom naďalej zostáva snaha monitorovať, propagovať a zároveň dokumentovať tvorbu umelcov žijúcich za neďalekými, no na dlhé desaťročia hermeticky uzavretými hranicami v niekoľkých susedných krajinách regiónu. Situácia na začiatku 90. rokov minulého storočia sa v tejto časti Európy javila ako mimoriadne priaznivá, preto sme sa rozhodli, že to skúsime využiť... Ako sa dalo očakávať, začiatky neboli ľahké. Nechýbalo nám však nadšenie a viera v úspech.

V prvej fáze sme zorganizovali štyri ročníky bienále, pričom mimoriadne pozitívny ohlas na ne bol pre nás povzbudením k ďalšej práci. Od roku 2003 sme sa rozhodli pre 3-ročný interval, ktorý je ľahšie zvládnuteľný po organizačnej stránke. Za tie roky sa nám podarilo najmä postupne prekonať rôzne odveké predsudky a stereotypy. Bohužiaľ, len čiastočne otvorené hranice nepriali dostatočne našim aktivitám. Vďaka trpezlivým diskusiám, propagačným aktivitám a predovšetkým súkromným kontaktom sa nám však podarilo vytvoriť miesto a zároveň dostatočne nezávislú platformu na výmenu skúseností a umeleckých počinov, ktorá umožnila (ako sa zdá) výrazne priblížiť a čiastočne aj prehodnotiť súčasné problémy a otázky umelcov z tejto časti Európy, ktorí Karpaty so svojou pestrou a bohatou históriou a kultúrou vnímali a stále vnímajú ako dedičstvo hlbokých hodnôt a dôležitého významu.

V priebehu stáročí sa tu v mnohých oblastiach formovala spoločná história a spolužitie mnohých národnostných, náboženských a kultúrnych skupín. Nebola pri tom núdza o napätie a neraz skutočne dramatické udalosti, ale ani o spoluprácu a vzájomnú toleranciu. Minulosť už nezmeníme, naša spoločná budúcnosť je však jedinečnou príležitosťou a zároveň aj výzvou a šancou pre nás všetkých.

Východisko, ústrednú tému jedenásteho ročníka trienále 2021 – Aký zvláštny je tento svet... pripravil už začiatkom roka 2020 kurátor umenia Peter Markovič, slovenský historik a kritik umenia, s ktorým už dlhé roky spolupracujeme. V tom čase ešte takmer nikto nepočul ani sa nezaujímal o pandémiu a o všetko to tragické, čo nám priniesla a čo sme neskôr všetci prežívali na vlastnej koži... Zvláštne, neplánované a pochmúrne proroctvo...

Projekt je zameraný na umelcov žijúcich na území vymedzenom Karpatským euroregiónom, ktoré zahŕňa: Podkarpatské vojvodstvo a oblasť samosprávnych území združenia Karpatský euroregión Poľsko; Ľvovskú, Zakarpatskú, Ivanofrankivskú a Černovickú oblasť na Ukrajine; Prešovský a Košický kraj a oblasť samosprávnych území združenia Región Karpaty na Slovensku; župy: Borsád-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg a mestá: Nyiregyháza, Miškovec, Debrecín, Eger v Maďarsku a župy: Satu Mare, Maramureș, Bihor, Suceava,Salāy,Botosani, Harghita v Rumunsku. Tieto informácie by sa dali hravo zredukovať na vymenovanie niekoľkých najdôležitejších centier, okolo ktorých sa sústreďujú významné umelecké komunity. Sú to: Ľvov, Oradea, Košice, Debrecín, Miškovec, Prešov, Nyiregyhaza, Rzeszów a Przemyśl, ktoré zaručujú zaujímavé a rozmanité realizácie na vysokej umeleckej úrovni.

Medzinárodné maliarske trienále – Strieborný štvoruholník je dnes nepochybne najväčšou medzinárodnou prehliadkou súčasného maliarskeho umenia v tejto časti Európy organizovanou pod záštitou prezidenta Poľskej republiky, s podporou ministra kultúry, národného dedičstva a športu, maršalka Podkarpatského vojvodstva, primátora mesta Przemyśl, ako aj národného múzea Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej a galérií v mestách Rzeszów, Przemyśl a Kielce.

Od začiatku nás aktívne podporovali aj zahraniční partneri: Muzeul Țării Crișurilor v Oradei, Východoslovenská galéria v Košiciach a Krajská galéria v Prešove, Ľvovská národná akadémia umení, Déri múzeum v Debrecíne, MODEM v Debrecíne a dnes Herman Ottó múzeum a Miskolci galéria v Miškovci.

Prezentácia súčasnej tvorby poľských, rumunských, slovenských, ukrajinských a maďarských umelcov ponúka jedinečnú príležitosť definovať svoje vlastné miesto a identitu v súčasnom umení, najmä v situácii súvisiacej s pandémiou a všetkými výnimočnými okolnosťami, ktoré so sebou priniesla.

Srdečne pozývame zapojiť sa do nášho trienále umelcov, pre ktorých sa 1 m2 papiera alebo plátna stane zaujímavou výzvou na prejavenie slobodnej tvorivosti a hľadanie vlastného výrazu formou umeleckého experimentu alebo klasického posolstva. Tešíme sa na diela, ktoré podávajú svedectvo o našej dobe a aktuálnych problémoch, nechajú zaznieť slobodný hlas generácie v podobe výrazného umeleckého prejavu a zároveň poskytnú komentár k témam, ktoré sú dnes – v súčasnom umení na začiatku tretieho tisícročia – najdôležitejšie.

Hlavná výstava trienále 2021 otvorí svoje brány v máji 2022 v spriatelenej galérii ARP na zámku v poľskom Krasiczyne. Dúfame, že nás ako zvyčajne počas tohto obdobia navštívi veľa hostí, umelcov a priateľov a mesto Przemyśl sa na niekoľko dní stane vyhľadávaným centrom súčasného umenia.

Sprievodné výstavy sa už tradične uskutočnia v národnom múzeu Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, v Galérii súčasného umenia v Przemyśli a v galérii Centra kultúry a vedy ZAMEK v Przemyśli, kde vám predstavíme diela umelcov z Južného Tirolska pripravené známym umelcom Hannesom Eggerom. Trienále bude opäť prezentované v partnerských galériách v Rzeszowe a Kielcach a budúci rok u našich zahraničných partnerov.

Pôvodcom, iniciátorom a hlavným organizátorom trienále je od samého začiatku Galéria súčasného umenia v Przemyśli, kultúrna inštitúcia Podkarpatského vojvodstva.

Janusz J. Cywicki

Riaditeľ galérie/koordinátor projektu

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk