Oznam o verejnom vypočutí uchádzačov o pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky Krajskej galérie v Prešove

Publikované: 
14/03/2023
Oznam o verejnom vypočutí uchádzačov o pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky Krajskej galérie v Prešove

Členovia výberovej komisie rozhodli o termíne a mieste konania verejného vypočutia uchádzačov o pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky Krajskej galérie v Prešove, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23. marca 2023 so začiatkom o 13.00 h v priestoroch veľkej zasadačky Úradu PSK, Námestie mieru 2, Prešov.

Verejnosť sa môže zúčastniť verejného vypočutia osobne, do naplnenia kapacity zasadacej miestnosti (približne 40 miest).

Jednotliví uchádzači budú mať 10 minút na prezentáciu koncepcie rozvoja galérie a následne budú odpovedať na otázky položené členmi výberovej komisie a verejnosti v maximálnom rozsahu 30 minút.

Po vypočutí uchádzačov bude prebiehať neverejné hodnotenie uchádzačov členmi výberovej komisie.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk