Refresh time alebo keď sa niečo podarí...

Publikované: 
25/05/2023
Refresh time alebo keď sa niečo podarí...

Depozitár je pre návštevníkov galérie nielen „tajuplným“ miestom na uloženie vecí, ako sú umelecké diela, ale aj miestom, kde sú de facto s každým dielom uložené aj spomienky, dopovedané i nedokončené príhody.... Niekde tu, pred rokmi, sa začal odvíjať jeden z posledných príbehov grafického diela Oresta Dubaya, ktorého otvorený epilóg nájdu Prešovčania práve v Krajskej galérii v Prešove na výstave #grafein.sk.cz.

Aby sme prešli k samotnému rozmotávaniu spomenutého deja, musíme sa vrátiť na začiatok – úvod a ozrejmiť niekoľko faktov.

Fond grafického umenia v zbierkach Krajskej galérie v Prešove je rozsiahly. Tvorí ho takmer 1.500 ks grafík prevažne slovenských a českých autorov, od rozmerov 4,8 x 2 cm až po formát 100 x 80 cm, v rozpätí 18. – 21. storočia. V tomto grafickom súbore vysoké percento zastúpenia si drží práve kolekcia Oresta Dubaya, ktorá je archivovaná ako samostatné grafické listy alebo grafické listy adjustované v kartónových paspartách. V zmysle ochrany zbierkových predmetov, ich propagácie a zachovania pre ďalšie generácie v čo najlepšej kondícii, sa galéria zapojila do celoslovenského projektu OPIS Digitálna galéria, ktorý ponúka viaceré možnosti využívania digitálnych záznamov o výtvarných dielach nielen pre verejnosť, ale aj na interné služby pre zamestnancov galérií.

Kapitola prvá. Rok 2015.

Medzi dielami, ktoré prešli v roku 2015 prísnou odbornou kontrolou reštaurátorov, ešte pred samotným procesom digitalizácie na odbornom pracovisku SNG vo Zvolene, bol okrem iných i súbor 52 grafík Oresta Dubaya, v minulosti nevhodne adjustovaný v kartónových paspartách. Po nevyhnutnom ošetrení vo fumigačnej komore boli diela pripravené k nasledujúcemu procesu, ktorým sme chceli zabezpečiť ich ďalšiu ochranu pred nežiadúcimi vplyvmi, prinavrátiť im umeleckú hodnotu a samozrejme aj zjednodušiť manipuláciu s nimi.

Kapitola druhá. Projekty.

Nasledujúcim procesom myslíme skutočnosť, aby galéria ako žiadateľ uspela pri podávaní projektov zameraných práve na reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov cez Fond na podporu umenia. Po troch neúspechoch sa predsa len usmialo pomyselné šťastie aj na galériu a v roku 2022 úspešný projekt posunul k splneniu cieľa aspoň 12 ks grafík Oresta Dubaya.

Kapitola tretia. Dej pokračuje.

Projekty by nebolo možné realizovať bez významnej účasti hlavnej postavy a tou je v našom prípade reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Jej prístup a odhodlanie podieľať sa na prinavrátení estetickej a výtvarnej hodnoty grafického diela významného celoslovenského autora v zbierkach galérie boli veľmi signifikantné. Na základe jej vypracovaného Návrhu na reštaurovanie predmetného grafického súboru, v ktorom sa premietli jej doterajšie odborné skúsenosti pri reštaurovaní papiera, sa mohlo pristúpiť k samotnej realizácii reštaurátorských zásahov smerujúcich k zhodnoteniu výtvarných diel, ktoré si vyžiadali nemalý časový priestor.

Kapitola štvrtá. Otvorený epilóg – Refresh time alebo keď sa niečo podarí...

Reštaurovanie ako samostatnú disciplínu alebo špecifickú výtvarnú činnosť najčastejšie verejnosť vníma pri celkových rekonštrukciách profánnej či sakrálnej architektúry. Predmetom reštaurovania sú však aj diela výtvarného umenia (obrazy, sochy, reliéfy, nástenné maľby  a i.) a umeleckých remesiel, ktoré si vyžadujú aj špeciálne, individuálne a technologicky rozdielne postupy. Aby si výsledný efekt reštaurovania súboru 12 grafík Oresta Dubaya mohol pozrieť čo najväčší počet návštevníkov, bol zaradený do kolekcie tematicky koncipovanej výstavy #grafein.sk.cz., pripravenej zo zbierok galérie. Druhou z možností, ako verejnosti priblížiť profesiu reštaurátora a jeho odbornú činnosť, reštaurátorské postupy a pomôcky, ktoré bežne využíva pri svojej práci, je pripraviť prezentáciu formou prednášky s dôrazom na konkrétne reštaurované dielo. A práve na túto pre verejnosť najotvorenejšiu a najprístupnejšiu alternatívu vsadila galéria pri zostavovaní harmonogramu podujatí pre Klub priateľov KG a širokú verejnosť. Na mesiac máj galéria preto zaradila ako súčasť prebiehajúcej výstavy zaujímavú prednášku spojenú s videoprojekciou s názvom Refresh time alebo keď sa niečo podarí... za účastiMgr. art. Jarmily Tarajčákovej, Art.D., ktorá sa uskutoční už vo štvrtok 25. mája 2023 o 15.30 hod. v priestoroch KG na Hlavnej 51. A prečo príbeh a jeho otvorený epilóg? Príďte a dozviete sa viac...

Text: Mgr. A. Derfiňáková

Fond na podporu umenia
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk