Strieborný štvoruholník

Publikované: 
04/05/2023
Kategórie: 
Strieborný štvoruholník

Aký zvláštny je tento svet... Uplynulé roky sa bezpochyby nesú pod rúškom tejto komplikovanej tézy, ktorá sa stala východiskom pre jedenásty ročník medzinárodného maliarskeho trienále karpatského regiónu 2021 – Strieborný štvoruholník. V tom čase ešte nikto ani len netušil, čo nás v nasledujúcich rokoch čaká, a čo všetko tragické nás bude obklopovať. Ústredná téma jedenásteho ročníka bola rozhodne „zvláštne, neplánované a pochmúrne proroctvo... (Cywicki, 2021)“

Medzinárodné maliarske trienále – Strieborný štvoruholník je zamerané na umelcov žijúcich na území vymedzenom Karpatským euroregiónom a v súčasnosti je aj najväčšou medzinárodnou prehliadkou súčasného maliarskeho umenia organizovanou pod záštitou prezidenta Poľskej republiky, s podporou ministra kultúry, národného dedičstva a športu, maršalka Podkarpatského vojvodstva, primátora mesta Przemyśl, ako aj národného múzea Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej a galérií v mestách Rzeszów, Przemyśl a Kielce.

Trienále poskytuje jedinečnú možnosť prezentácie súčasnej tvorby poľských, rumunských, slovenských, ukrajinských i maďarských umelcov, ktorí na tému danú vopred, realizujú svoje videnie sveta v presne stanovenom formáte 100 x 100 cm. Návštevníci tak majú jedinečnú možnosť spoznať súčasnú tvorbu umelcov z okolitých krajín a nájsť rôzne nuansy súčasnej – modernej tvorby.

Východiskovú tému pripravil už začiatkom roku 2021 slovenský historik a kritik umenia Peter Markovič, s ktorým dlhodobo spolupracuje aj Krajská galéria. Aký zvláštny je tento svet... je téza, ktorá dnes sužuje mnohých, ale aj napriek momentálnej nestabilite a tragickosti doby nesmieme zabúdať na to, čo nás teší, vytrhne zo „všedného“ uponáhľaného kolobehu a vzbudí v nás opäť nádej k lepším časom – a tento priestor ponúka práve oblasť umenia. Aj v minulosti nastali búrlivé časy preplietané neustálymi konfliktami, ale aj napriek zničujúcim rokom vojen ľudia neprestali myslieť na umenie. Ak sa zamyslíme, ani „tragédia nešťastnej doby nezabránila vzniku vrcholov európskej a svetovej hudby a výtvarného umenia. Aký je vzťah tragiky doby, jej nevľúdnosti, jej neprajnosti a emocionálnej úzkosti, ktorú prináša? (Markovič, 2021)“ Ako poukázal kurátor výstavy vo svojom texte k výstave, láska k umeniu je večná a aj napriek zlým časom je umenie stále prítomné.

Výstava Strieborný štvoruholník je nielen prezentáciou, ale je aj formou posolstva súčasnej doby v maliarskom prevedení. Diela „podávajú svedectvo o našej dobe a aktuálnych problémoch, nechajú zaznieť slobodný hlas generácie v podobe výrazného umeleckého prejavu a zároveň poskytnú komentár k témam, ktoré sú dnes – v súčasnom umení na začiatku tretieho tisícročia – najdôležitejšie. (Cywicki, 2021)“

Hlavná výstava sa uskutočnila v máji 2022 v galérii ARP na zámku v poľskom Krasiczyne a postupne sa presúva po partnerských galériách. Výstava v priestoroch Krajskej galérie sa už blíži ku koncu, presúva sa do ďalšieho štátu (Maďarsko), a preto Vás chceme ešte raz srdečne pozvať na prehliadku súčasnej maľby, ktorá bude v priestoroch galérie prezentovaná už len do nedele 16. apríla!

Pôvodcom, iniciátorom a hlavným organizátorom trienále je od samého začiatku Galéria súčasného umenia v Przemyśli, kultúrna inštitúcia Podkarpatského vojvodstva.

Text, foto: Mgr. A. Chovancová

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove