Strieborný štvoruholník

Publikované: 
04/05/2023
Strieborný štvoruholník

Aký zvláštny je tento svet... Uplynulé roky sa bezpochyby nesú pod rúškom tejto komplikovanej tézy, ktorá sa stala východiskom pre jedenásty ročník medzinárodného maliarskeho trienále karpatského regiónu 2021 – Strieborný štvoruholník. V tom čase ešte nikto ani len netušil, čo nás v nasledujúcich rokoch čaká, a čo všetko tragické nás bude obklopovať. Ústredná téma jedenásteho ročníka bola rozhodne „zvláštne, neplánované a pochmúrne proroctvo... (Cywicki, 2021)“

Medzinárodné maliarske trienále – Strieborný štvoruholník je zamerané na umelcov žijúcich na území vymedzenom Karpatským euroregiónom a v súčasnosti je aj najväčšou medzinárodnou prehliadkou súčasného maliarskeho umenia organizovanou pod záštitou prezidenta Poľskej republiky, s podporou ministra kultúry, národného dedičstva a športu, maršalka Podkarpatského vojvodstva, primátora mesta Przemyśl, ako aj národného múzea Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej a galérií v mestách Rzeszów, Przemyśl a Kielce.

Trienále poskytuje jedinečnú možnosť prezentácie súčasnej tvorby poľských, rumunských, slovenských, ukrajinských i maďarských umelcov, ktorí na tému danú vopred, realizujú svoje videnie sveta v presne stanovenom formáte 100 x 100 cm. Návštevníci tak majú jedinečnú možnosť spoznať súčasnú tvorbu umelcov z okolitých krajín a nájsť rôzne nuansy súčasnej – modernej tvorby.

Východiskovú tému pripravil už začiatkom roku 2021 slovenský historik a kritik umenia Peter Markovič, s ktorým dlhodobo spolupracuje aj Krajská galéria. Aký zvláštny je tento svet... je téza, ktorá dnes sužuje mnohých, ale aj napriek momentálnej nestabilite a tragickosti doby nesmieme zabúdať na to, čo nás teší, vytrhne zo „všedného“ uponáhľaného kolobehu a vzbudí v nás opäť nádej k lepším časom – a tento priestor ponúka práve oblasť umenia. Aj v minulosti nastali búrlivé časy preplietané neustálymi konfliktami, ale aj napriek zničujúcim rokom vojen ľudia neprestali myslieť na umenie. Ak sa zamyslíme, ani „tragédia nešťastnej doby nezabránila vzniku vrcholov európskej a svetovej hudby a výtvarného umenia. Aký je vzťah tragiky doby, jej nevľúdnosti, jej neprajnosti a emocionálnej úzkosti, ktorú prináša? (Markovič, 2021)“ Ako poukázal kurátor výstavy vo svojom texte k výstave, láska k umeniu je večná a aj napriek zlým časom je umenie stále prítomné.

Výstava Strieborný štvoruholník je nielen prezentáciou, ale je aj formou posolstva súčasnej doby v maliarskom prevedení. Diela „podávajú svedectvo o našej dobe a aktuálnych problémoch, nechajú zaznieť slobodný hlas generácie v podobe výrazného umeleckého prejavu a zároveň poskytnú komentár k témam, ktoré sú dnes – v súčasnom umení na začiatku tretieho tisícročia – najdôležitejšie. (Cywicki, 2021)“

Hlavná výstava sa uskutočnila v máji 2022 v galérii ARP na zámku v poľskom Krasiczyne a postupne sa presúva po partnerských galériách. Výstava v priestoroch Krajskej galérie sa už blíži ku koncu, presúva sa do ďalšieho štátu (Maďarsko), a preto Vás chceme ešte raz srdečne pozvať na prehliadku súčasnej maľby, ktorá bude v priestoroch galérie prezentovaná už len do nedele 16. apríla!

Pôvodcom, iniciátorom a hlavným organizátorom trienále je od samého začiatku Galéria súčasného umenia v Przemyśli, kultúrna inštitúcia Podkarpatského vojvodstva.

Text, foto: Mgr. A. Chovancová

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk