TVORBA JE SEN Mystický romantik Arik Brauer 1929 – 2021

Publikované: 
09/06/2023
TVORBA JE SEN Mystický romantik Arik Brauer 1929 – 2021

Miesto: Malá výstavná sieň
Termín: 15. 6. – 10. 9. 2023
Vernisáž: štvrtok, 15. 6. 2023 o 16.00
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Výstava zo zbierky Rozálie Szemzöovej prináša výber hlavne z grafického diela rakúskeho výtvarníka, básnika, tanečníka, pesničkára, scénografa, architekta a akademického pedagóga Arika Brauera. Autor patrí po druhej svetovej vojne k zakladateľom viedenskej školy fantazijného realizmu, prinášajúcej spleť estetizujúcich obmien surrealizmu a manierizmu 16. storočia. V jeho prácach prevažuje zmyslovo ponímaná, zavše štipku nasladnuto pôsobiaca farba, ktorou v blúznivo-šifrovaných figuráciách oživuje starozákonné motívy a vyvoláva apokalyptické vízie.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk