Martin Kochan: TELO III

Publikované: 
06/11/2023
Martin Kochan: TELO III

Miesto: Krajská galéria v Prešove, Prízemie 49
Názov výstavy: TELO III
Termín výstavy: 22. 11. 2023 - 31. 12. 2023
Kurátor výstavy: Mgr. Adrián Kobetič, PhD.

Kontexty mesta Prešov 2023
Kontexty mesta sú umelecké intervencie, ktorých cieľom je vstúpiť do verejného priestoru site-specific inštaláciami, upozorňujúcimi na zaujímavé siete vzťahov, často prehliadané v danom mieste a čase. Tento rok sa premiestňujú z historického centra Prešova na Sídlisko III, kde prinášajú nové možnosti tém, súvisiacich s hromadným bývaním na novourbani-zovanom socialistickom sídlisku. Vysoká koncentrácia obyvateľstva, typizovaná architektúra a dizajn, environmentálna záťaž, či dlhodobo absentujúca starostlivosť o verejný priestor sú oblasti, ktoré sa ponúkajú k premysleniu prostredníctvom súčasného umenia.

Fotografie Martina Kochana sú výstupmi z mestských performancií, ktorými upozorňuje na
nepovšimnuté kontexty súčasných sídlisk ale aj mnohé náhodné okolnosti. Často tiež vytvára nové situácie, čím problematizuje rozličné spoločenské vzťahy, prejavujúce sa vo verejnom priestore a jeho umení. Jednotlivé akcie komunikujú prostredníctvom irónie, často až tvrdého sarkazmu, čo mu pomáha lepšie vyjadriť jeho kritické postoje voči spoločnosti a zároveň ich efektívne komunikovať smerom k divákom a diváčkam. Obracia sa v nich neraz k tým skupinám spoločnosti, ktoré zvyčajne nebývajú považované za „odoberajúce“ súčasné umenie, čím rozširuje pôsobnosť umeleckej produkcie smerom k väčšinovej populácii. Často tvorí v pohostinstvách a výčapoch, kde sa venuje kresbe a intervenciám do rôznych banálnych obrazov. Iné obrazy zasa svojimi intervenciami pozdvihuje a vášnivo rozširuje ich významy. Jeho diela oscilujú na rozhraní medzi monumentálnym a momentálnym.
Martin Kochan (1981) je absolventom Ateliéru figurativního sochařství 1 na Vysokém učení
technickém v Brne pod vedením prof. ak. soch. Michala Gabriela a Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. V roku 2014 bol finalistom Ceny Oskara Čepana. V súčasnosti spolupracuje s Cyrilom Blažom, s ktorým tiež v roku 2017 vydali knihu prác s názvom Pub Art. Sprvu sa vo svojej práci venoval angažovanému umeniu vo verejnom priestore, neskôr sa začal zaoberať najmä jeho rekontextualizáciou, pričom využíva prvky irónie a humoru. Jeho cieľom je tak upozorňovať na mnohé spoločenské fenomény ale aj nuansy, ktoré zasadzuje do širších vzťahov v poli sociálnych sietí a internetu.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk