VLADO SEMAN: POWER OF MISERY

Publikované: 
14/12/2023
VLADO SEMAN: POWER OF MISERY

Miesto: Krajská galéria v Prešove, Suterén 49
Trvanie výstavy: 5.12.2023 – 25.2.2024
Vernisáž: 5.12.2023 o 17:00
Kurátor: Martin Kudla

,,POWER OF MISERY“
Názov výstavy ambivalentne odkazuje na digitálne prostredie hráčskeho segmentu, kde je simulakrálny svet bežnou realitou. Vladimír Seman tu predstavuje výber z oblasti počítačovej grafiky od roku 2016. Táto umelecká intervencia nie je len prehliadkou jeho diel počítačovej grafiky, ale na jej základe vytvára inštalácie a objekty, ktoré sú ironickou reflexiou kolektívnych skúseností a ktoré v nás iniciujú stať sa aktívnymi účastníkmi v umeleckom diele.

Semanova tvorba využíva humor a archetypálne symboly ako subverzívny jazyk na preskúmanie pravidiel a noriem súčasnej kultúry. Týmto spôsobom vytvára priestor na individuálne určovanie vlastných hraníc kultúrnosti a nekultúrnosti. Prechádza k teoretickému pohľadu na davovú psychológiu, opierajúc sa o princípy archetypálnych kmeňových spoločenstiev, kde spoločenské pravidlá oslobodené od normatívnych kultúrnych vzorcov podliehajú pudovým potrebám.

Autor nás pozýva na iniciačný zážitok podobný koncu obradného vystúpenia hard-corovej kapely, pod názvom ,,s kultúrou je to teraz trochu metal“ ,alebo vzrušujúcemu futbalovému zápasu, ktorý vyvoláva katarziu davovej psychózy, pri ktorej si divák môže vytvárať vlastné papierové skladačky futbalových ihrísk. Zavedie nás do bizarného sveta futbalového náboženstva či afrických masiek, čím nám otvára priestor na reflexiu nad našimi vlastnými kultúrnymi vzorcami.

Semanov jazyk nie je novinkou v rámci sociálneho obratu v umení, no spája rôzne sociálne a vekové skupiny obyvateľstva. V priestore galérie prezentuje svoj pseudovedecký výskum, ktorý je zároveň riadením reality. Výstava ,,Power of Misery" odhaľuje autorov postoj k súčasným konvenciám, schematickému mysleniu a stáva sa aj súkromnou výpoveďou o postmodernej predstave demokratickej spoločnosti.

Projekt "Medzi/hra" je kolaborantívnym dielom, ktoré vyzýva diváka nielen na pasívne vnímanie, ale aj na aktívnu tvorbu vlastnej výstavy. Seman dáva divákovi možnosť zaujať postoj k pojmom kultúrnosti a nekultúrnosti, pričom narušuje tradičné poňatie autorstva v umeleckom diele. Využíva traschovú estetiku street-artu s archetypálnymi symbolmi, ktoré umožňujú každému individuálne dotvárať prostredie výstavy pomocou klasických nálepiek.

Vladimír Seman, narodený v roku 1985, je vizuálny umelec a grafik pôsobiaci v Prešove. Absolvoval štúdium v Ateliéroch grafiky pod vedením Rudolfa Sýkoru na FUTU-KE v roku 2010. Okrem svojej umeleckej tvorby sa venuje voľnej počítačovej grafike a pedagogicky pôsobí na Škole umeleckého priemyslu v Prešove.

Martin Kudla

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk