Situácie I.

Publikované: 
24/01/2024
Situácie I.

Výber z akvizícií Krajskej galérie v Prešove.

Výstava v Krajskej galérii v Prešove s názvom "Situácie No.I" (akvizície z roku 2014-2016) predstavuje nový výstavný cyklus. Tento cyklus sa zakladá na teórii sociálnej pamäti od Aby Warburga a jeho úvode k Atlasu Mnemosyne. Okrem prvotného vizuálneho dojmu z kolekcie výtvarných, grafických a sochárskych diel, návštevníkom sa otvára možnosť objavovania obsahových a formálnych súvislostí, názorových konfrontácií a situácií v rámci vzťahu medzi autorom, dielom, interpretáciou, kontextom a sociálnou pamäťou.

Pre diváka je prezentovaná hlavne tzv. vizuálna jednotka, pričom názov tejto jednotky - obrazu, zdieľa podobnú úlohu s engramom v teórii pamäti Richarda Semona. Vizuálna jednotka je dynamický výjav nazývaný aj dynamogramm (alebo dynamo-engramm), ktorý zachytáva pamäťovú stopu, ktorú na organickej hmote zanechal stimul. Výsledný súhrn všetkých dynamogrammov tvorí sociálny mneme, ktorý uchováva pôvodné zážitky a vytvára nepretržitú líniu spájajúcu minulosť s prítomnosťou. Vizuálna jednotka vzniká ako konečný produkt mnemonického procesu ľudskej mysle, ktorá bola v minulosti spustená emocionálnym zážitkom.

Táto výstava prináša nový pohľad na výsledky akvizičnej činnosti, ktorá je jednou z hlavných priorít galérie. Divákovi umožňuje nahliadnutie do imaginárneho depozitára, ktorý tvorí základnú časť odborného výskumu galérie. Aktuálna expozícia predstavuje výber z bohatej zbierky akvizícií Krajskej galérie v Prešove za obdobie rokov 2014-2016. V nadväznosti na minuloročnú prehliadku "noviniek" z depozitára, ktoré boli nadobudnuté v predchádzajúcich rokoch (2010-2013), sa snažíme zachovať a obnoviť túto prezentačnú koncepciu a formu expozície aj do budúcnosti. Autori zastúpení na výstave: Ján Hák, František Patočka, Ján Zelinka, Július Muška, Edita Vološčuková, Eva Tkáčiková, Ľubomír Guman, Anna Hausová, Věruna Melčáková Juneková, Marek Cina, Mikuláš Gajdoš, Rudolf Jordán, Max Kurth, Prokip Kolisnyk a Slavomír Durkaj.

V priebehu sledovaného obdobia 2014-2016 sa Krajskej galérii v Prešove podarilo obohatiť svoj zbierkový fond o 75 diel od 32 autorov, väčšinou pôsobiacich v prešovskom regióne. Vzhľadom na rozsah datovania týchto diel (2. pol. 17. –20. storočie), generácie, výtvarnej a názorovej rôznorodosti výtvarných umelcov, predstavuje tento súbor len výber z nadobudnutých zbierok. Autori a ich diela, ktoré nie sú zastúpené v tejto kolekcii, dostanú priestor počas roka v rámci cyklov "Dielo mesiaca" alebo "Prebudená minulosť".

Kurátori:
Mgr. art. Martin Kudla ArtD.
Mgr. Astrid Derfiňáková

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk