Mäkká tradícia

Publikované: 
11/03/2024
Mäkká tradícia

Aktuálne v priestore malej výstavnej siene Krajskej galérie v Prešove má divák možnosť nielen vizuálneho zhliadnutia, ale vyslovene fyzickej konfrontácie s inštalačným environmentom (prostredím) autorky zo Spišskej Novej Vsi. Mladá slovenská umelkyňa Amalka Ľudmila Valenčíková (*1980, Krompachy) v aktuálnej fáze svojej tvorby pokračuje vo formovaní silného osobného vizuálneho programu. Vytvára vlastný fluidný i zväzujúci priestor identity ženy – umelkyne. Materiálovým zázemím je jej textil, jemný materiál, ktorý tieto kvality komentuje v kontraste k studenému výstavnému prostrediu. Modeluje sériu stretnutí objektov, sôch a interaktívnych inštalácií. Metaforicky tak osobitým spôsobom kontinuálne rozvíja svoje sochárske štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach pod vedením prof. Juraja Bartusza (2000-06).

V kontexte výraznej inštitucionálnej európskej prezentácie súhrnného diela Márie Bartuszovej v predošlých rokoch (Bienalle Benátky, Tate Modern, Londýn 2022, Salzburger Kunstverein, Salzburg 2023) sú formáty otvorenej organickej abstrahovanej plastiky opätovne prítomné v súčasnom diskurze. Valenčíková ide svojou cestou, jej materializmus a voľba textúr je cielene látková, nestála, rozvíjajúca potenciál profánnej spirituality. Ide o formátovanie uceleného vizuálneho prostredia, kde dochádza k osobitému „ohmatávaniu“ intímneho a imaginárneho priestoru, ktorý dostáva mäkkú a tekutú povahu. Nielen pre zapojenie väčšiny mäkkých a dočasných materiálov (textil, krajky, vatelín, vlna, pančuchy), ale aj pre svoju feminijnú poetiku, zraniteľnosť, plynutie vizuálnej priestorovej kresby, pre premenlivosť situácií so zapojením svetla a diváka. Vzniká tu imaginatívny „zošitý“ vnútorný priestor umelkyne, ženy a matky v novom podaní a kontexte.

Motív otvorených priestorov, do ktorých divák aktívne vstupuje, sa opakovane objavuje vo viacerých autorkiných projektoch v predošlom období. Výstava (IN)DENTITY v Galérii umelcov Spiša v roku 2020 tento formát predstavila prvýkrát po autorkinej tvorivej prestávke počas tehotenstva. Pre výstavu PO-RY v EQO – priestore interaktívnej kultúry v Spišskom Hrhove v roku 2021 pripravila silnú inštaláciu troch rozmerných valcovitých dutých objektov v obdĺžnikovom pôdoryse, na vrchu ukotvených v trámoch. Predstavovali nadrozmerné pozošívané organické tvary, pričom do každého sa vstupovalo cez siluetu ženy a vo vnútri vzniklo hrejivé osvetlené prostredie vyzývajúce ku kontemplácii. Podobne tak samostojaci objekt na veľtrhu umenia The Others v talianskom Turíne v roku 2023.

Valenčíkovej tvorivý princíp je intuitívny a otvorený, umožňuje neustálu premenu a variabilitu. Nové výstavné priestory predstavujú opätovný potenciál pre rekontextualizáciu ďalšiemu obecenstvu, čím sa udržuje jeho vnútorná i vonkajšia vitalita. Environment NI-TE je tomu ďalším presvedčivým potvrdením.

text: Adam Macko
foto: Marek Rohaľ

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk