Virtuálne prehliadky

Sedem pokušení. Albert Marenčin 1922 - 2019

Dátum výstavy:  
Počet zobrazení:  
23
Výstava k 100. výročiu narodenia rodáka z Bystrého nad Topľou, spisovateľa, básnika, scenáristu, dramaturga, kritika a prekladateľa prináša prehľad jeho bohatého kolážového diela v štýle surrealizmu. Autor svoj spôsob tvorby prirovnával k vykladaniu pasiansu. Ani pri ňom vopred nevedno, ako sa hra skončí. Divákovi tak ponúka pútavé a napínavé putovanie.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Interiéry

Dátum výstavy:  
03.02 – 27.03.2022
Počet zobrazení:  
6
Jednou z výstav, ktorou si pripomíname 65. výročie výstavnej činnosti galérie, je tematická výstava Interiéry. Ako lepšie a výstižnejšie predstaviť základnú činnosť KG v Prešove, ktorá sa od svojho založenia nepretržite, systematicky a cieľavedome sústreďuje na nadobúdanie umeleckých diel, ich ochranu a prezentáciu, než výberom toho najkvalitnejšieho zo zbierkových fondov? Medzi 1300  dielami z kategórie maliarstva je z čoho vyberať. Pestrosť a rozmanitosť motívov a námetov, už v minulosti poslúžili k vytvoreniu niekoľkých komornejších výstav. Tentokrát výber padol na motív interiérov, tak, ako ho vo svojej výtvarnej tvorbe zachytili maliari od zač. 20. stor. po súčasnosť a v takom rozsahu, v akom sa zachoval v majetku galérie.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Per Spectrum '22 - Hommage á Gregorová

Dátum výstavy:  
17.03. – 12.06.2022
Počet zobrazení:  
8
Per Spectrum vzniklo ako naplnenie akútnej potreby: potreby stretávať sa, spoločne tvoriť, debatovať, argumentovať, konfrontovať sa. Podarilo sa. V roku 2006 sa teda myšlienka založenia komunikačnej platformy pre generačne rôznorodých profesionálnych výtvarníkov začínala stávať realitou. Eva Tkáčiková (2009) jasne potvrdila podstatu a význam priestoru, ktoré si združenie vytvorilo: „Galériu Per Spectrum vnímam ako miesto stretnutí a rozhovorov.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 2 3 4 5 17
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk