Virtuálne prehliadky

Interiéry

Dátum výstavy:  
03.02 – 27.03.2022
Počet zobrazení:  
0
Jednou z výstav, ktorou si pripomíname 65. výročie výstavnej činnosti galérie, je tematická výstava Interiéry. Ako lepšie a výstižnejšie predstaviť základnú činnosť KG v Prešove, ktorá sa od svojho založenia nepretržite, systematicky a cieľavedome sústreďuje na nadobúdanie umeleckých diel, ich ochranu a prezentáciu, než výberom toho najkvalitnejšieho zo zbierkových fondov? Medzi 1300  dielami z kategórie maliarstva je z čoho vyberať. Pestrosť a rozmanitosť motívov a námetov, už v minulosti poslúžili k vytvoreniu niekoľkých komornejších výstav. Tentokrát výber padol na motív interiérov, tak, ako ho vo svojej výtvarnej tvorbe zachytili maliari od zač. 20. stor. po súčasnosť a v takom rozsahu, v akom sa zachoval v majetku galérie.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Per Spectrum '22 - Hommage á Gregorová

Dátum výstavy:  
17.03. – 12.06.2022
Počet zobrazení:  
4
Per Spectrum vzniklo ako naplnenie akútnej potreby: potreby stretávať sa, spoločne tvoriť, debatovať, argumentovať, konfrontovať sa. Podarilo sa. V roku 2006 sa teda myšlienka založenia komunikačnej platformy pre generačne rôznorodých profesionálnych výtvarníkov začínala stávať realitou. Eva Tkáčiková (2009) jasne potvrdila podstatu a význam priestoru, ktoré si združenie vytvorilo: „Galériu Per Spectrum vnímam ako miesto stretnutí a rozhovorov.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke

Moving Horizons - Križalkovičová a Shumskaya

Dátum výstavy:  
17.12.2021 – 10.02.2022
Počet zobrazení:  
25
Horizonty sa pohybujú, keď sa presúvame z jedného priestoru do druhého, keď cestujeme z jednej krajiny do inej, keď prechádzame z jedného stavu vnímania do ďalšieho. Na výstave Moving Horizotns. Intra-Action Zuzany Križalkovičovej a Viky Shumskej sú návštevníci pozvaní posunúť svoje obzory smerom k vzniku niečoho, čo Karen Barad výstižne situuje „medzi stvorenie a obnovu, začiatok a návrat, kontinuitu a diskontinuitu, tu a tam, minulosť a budúcnosť“.
Viac informácií o virtuálnej prehliadke
1 2 3 4 5 17
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove